Chemap Agro s.r.o.

LG Imposanto - Nově registrovaná pekařská pšenice

09. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 376x

Kvalitní pekařská jakost A, vysoký výnos zrna, vysoká odolnost vůči chorobám a velmi dobrá zimovzdornost jsou charakteristické vlastnosti nové odrůdy ozimé pšenice LG Imposanto.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Byla zaregistrována v České republice v březnu 2017 po úspěšném absolvování registračních zkoušek ÚKZÚZ v letech 2014–2016. LG Imposanto bylo zkoušeno pod označením NIC10-6030-A v základním sortimentu. Byla vyšlechtěna v Německu společností Limagrain GmbH na šlechtitelské stanici v Rosenthalu. Držitelem šlechtitelských práv je Limagrain Europe.

Kvalitní pekařská jakost

Po tříletém zkoušení pro registraci bylo LG Imposanto zařazeno do jakostní kategorie A. Jedná se o odrůdu s vysokou objemovou hmotností, vysokým a stabilním pádovým číslem, středně vysokým obsahem N-látek, velmi dobrou a stabilní hodnotou Zelenyho testu, s vysokou vazností mouky a vysokou objemovou výtěžností pečiva. Pro ověření kvality u zpracovatele bylo LG Imposanto současně dva roky testováno ve mlýně v Kyjově (Goodmills Česko). Ověřování probíhalo v letech 2014 a 2016 s výborným hodnocením základních parametrů i reologie těsta. Závěrečné hodnocení ze mlýna je A+ s tím, že se jedná o ideální pšenici pro samostatné mletí.

Vysoký výnos zrna

Vysoký výnos zrna dosáhlo LG Imposanto ve všech ročnících registračních zkoušek v letech 2014–16. Vysoký a vyrovnaný výnos byl i ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Na první množitelské ploše v ČR v roce 2016 byl výnos 9,95 t/ha. LG Imposanto má středně velké zrno se středně vysokou HTZ. Klas je dlouhý, počet zrn v klasu je střední.

Agronomické vlastnosti a pěstování

Polopozdní odrůda LG Imposanto má dobrou odnožovací schopností. Středně vysoké rostliny mají vysokou odolnost vůči poléhání. Vzhledem k těmto skutečnostem je doporučeno použití pouze nižší dávky morforegulátoru růstu pro srovnání odnoží a zpevnění stébla. Podle stavu porostu lze také podpořit odnožování přípravky na bázi CCC v dávce 0,5 l/ha v růstové fázi BBCH 21–23.

LG Imposanto je vhodné pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu lze pěstovat po obilnině i kukuřici, snáší také pozdní setí. Má vysokou odolnost vůči všem klasovým chorobám, a také padlí travnímu na listu. Velmi dobrá je odolnost proti rzi plevové, rzi pšeničné a chorobám pat stébel. Dobrou odolnost má vůči braničnatkám na listu a DTR. Odrůda LG Imposanto má také velmi dobrou odolnost proti vyzimování.

Pro ošetření fungicidy je nutné vzít v úvahu infekční tlak chorob a odolnost odrůdy proti těmto chorobám. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení zdravotního stavu lze doporučit systém jednoho ošetření a to od začátku sloupkování do začátku metání. Vzhledem k tomu, že odrůda reaguje na vyšší intenzitu pěstování zvýšením výnosu, lze současně doporučit i intenzívní technologii pěstování se dvěma fungicidy. První ošetření v růstové fázi BBCH 29-37 tj, konec odnožování až začátek sloupkování, druhé ošetření v růstové fázi 51-59 tj. metání. Významné hospodářské vlastnosti, včetně odolnosti vůči chorobám jsou uvedeny v tabulce 4.

Osivo pro založení množitelských ploch bude k dispozici z letošní sklizně. K dispozici bude i omezené množství osiva ve stupni C1.

Tab. 1: Kvalita zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 1: Kvalita zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 2: Výsledky testování kvality ve mlýně v Kyjově (Goodmills Česko, 2014 a 2016)
Tab. 2: Výsledky testování kvality ve mlýně v Kyjově (Goodmills Česko, 2014 a 2016)

Tab. 3: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 3: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 4: Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 4: Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 5: Termín setí a výsevek (MKS/ha) podle výrobních oblastí
Tab. 5: Termín setí a výsevek (MKS/ha) podle výrobních oblastí

www.limagrain-cereals.cz

Související články

Mnoho ozimých novinek od Selgenu

29. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 245x

Zkoušení odrůd pšenice seté pro ekologické zemědělství

24. 07. 2017 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze, předsedkyně Komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 401x

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

12. 06. 2017 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 696x

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

10. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 383x

Toreador s adrenalinem v každé buňce

08. 06. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 370x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail