BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LG Keramik - výnos a kvalita kdekoli

21. 08. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 671x

„Chcete-li jistý zisk, zasejte si LG Keramik“. Tak zní náš slogan u této nové potravinářské odrůdy, která se vyznačuje vynikajícím výnosem zrna. Byl registrován v roce 2020 díky velmi vysokému výnosu, který prokázal ve všech výrobních oblastech. Velmi vysoký výnos i velmi dobrou kvalitu potvrdily také následné zkoušky pro SDO. Více informací, proč zvolit a jak pěstovat LG Keramik se dozvíte na následujících řádcích.

Varistar

LG Keramik je velmi výnosná potravinářská odrůda (Polní den Hrubčice, 2020)
LG Keramik je velmi výnosná potravinářská odrůda (Polní den Hrubčice, 2020)

LG Keramik - jistý výnos kdekoli

LG Keramik je středně raná potravinářská odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Velmi vysokých výnosů v kvalitě A dosahuje ve všech výrobních oblastech, včetně kukuřičné. Dobře snáší i případné přísušky.

Jak již bylo napsáno v úvodu, dosáhl velmi vysokých výnosů v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2017–19. Výnos po absolvování dalšího roku zkoušení pro seznam doporučených odrůd (průměr 2017–20) ukazuje graf 1. V absolutních číslech dosahuje nejlepších výnosů v ŘVO a BVO. Relativní porovnání dokládá, že LG Keramik je velkým přínosem také pro pěstitele v KVO.

Vynikající výnos potvrdily i pokusy v Kroměříži. V maloparcelkovém odrůdovém pokusu, který byl založený společností Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci PD v Kroměříži, dosáhl LG Keramik špičkových výnosů 14,04 t/ha v intenzivní variantě a 13,92 t/ha ve variantě se střední intenzitou, což bylo 113 % resp. 119 % v porovnání na průměr všech 112 odrůd v pokusu. V soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2020 překonal ostatní soutěžní varianty o 11 %, když dosáhl výnosu 12,45 t/ha.

Prvním a hlavním argumentem, proč zvolit LG Keramik, je vysoký výnos.

Velmi dobrá pekařská kvalita

V registračních zkouškách ÚKZÚZ 2017–19 dosáhl LG Keramik velmi dobré pekařské kvality (tab. 1). Kvalitu A potvrdily i zkoušky pro SDO 2020. V praxi dosahuje vysoké objemové hmotnosti i čísla poklesu a Zelenyho testu. Obsah dusíkatých látek je na úrovni kvality A.

Souhrn všech výsledků a dosavadních praktických zkušeností prokázal, že kvalitativní parametry odrůdy se běžně pohybují na hranici A v některých parametrech až E odrůd.

Jak na LG Keramik?

LG Keramik je intenzivní odrůda s velmi dobrou potravinářskou kvalitou a velmi dobrým zdravotním stavem. Během vegetace doporučujeme aplikovat dostatečně vysokou dávku dusíku s důrazem na produkční a časné kvalitativní přihnojení.

LG Keramik je středně vysoká odrůda s délkou stébla 85-95 cm a s velmi dobrou odnoživostí. Optimální hustota porostu je 650 klasů/m2. Doporučený výsevek se pohybuje v rozmezí 3,3–4,5 MKS, podle oblasti a termínu setí. Odolnost proti poléhání je na velmi dobré úrovni (6,9). Předností je vysoká zimovzdornost a možnost pěstování po obilnině.

Zdravotní profil odrůdy ukazuje tabulka 2. Charakteristická je odolnost proti rzi plevové, vysoká odolnosti rzi pšeničné i padlí travnímu. Odolnost klasovým fuzariózám je na střední úrovni.

LG Keramik doporučujeme pěstovat za použití střední dávky regulátoru růstu a s aplikací fungicidů proti listovým i klasovým chorobám.

Proč zvolit LG Keramik?

Hlavním důvodem, proč zvolit LG Keramik, je velmi vysoký výnos a plasticita této odrůdy v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí, především vysokým obsahem dusíkatých látek, vysokým číslem poklesu a vysokou hodnotou Zelenyho testu. Zároveň odrůda nabízí vysokou odolnost všem listovým chorobám. Celkově má velmi dobré pěstitelské vlastnosti.

S odrůdou LG Keramik dosáhne vysoký výnos i váš podnik.

Tab. 1: Pekařská kvalita ve zkouškách ÚKZÚZ

Objemová hmotnost

Dusíkaté látky

Číslo poklesu

Zelenyho test

Objem pečiva

Vaznost mouky

g/l

%

s

ml

ml

%

797

13,8

395

57

542

57,1

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnutí o registraci 2020, průměr 2017–19

Tab. 2: Hodnocení zdravotního stavu LG Keramik (ÚKZÚZ, 2017–19)

Graf 1: Výnos zrna odrůdy LG Keramik v SDO (ÚKZÚZ 2017–20)
Graf 1: Výnos zrna odrůdy LG Keramik v SDO (ÚKZÚZ 2017–20)

Související články

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 174x

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 100x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 157x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 391x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10992x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail