Chemap Agro s.r.o.

Nabídka odrůd jarních obilnin na rok 2018

23. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 780x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých zástupci jednotlivých hybridů a vydavatel nenese žádnou zodpovědnost za úplnost a pravdivost uvedených údajů.

Agronutrition

BOR s .r.o.

Ječmen jarní

Grace

Středně raná v ČR nesladovnická, v Evropě sladovnická odrůda. Patří k nejvýnosnějším a nejranějším sladovnickým ječmenům na německém trhu. V ČR byla po výborných výsledcích ve zkouškách ÚKZÚZ registrována v roce 2010. Velmi vysokých výnosů zrna dosahuje v Ř, O a BVO, v KVO jsou výnosy vysoké. Středně vysoké rostliny se střední odolností poléhání a dobrou odolností lámání stébla. Zrno středně velké až velké s vysokým podílem předního zrna. Dobrý zdravotní stav - středně odolná padlí travnímu na listu, rzi ječné, komplexu hnědých skvrnitostí a rynchosporiové skvrnitosti. Předností je kombinace její ranosti a nadprůměrných výnosů zrna bez vlivu lokality a ročníku. Majitelem odrůdy je německá firma NORDSAAT Saatzucht.

Pšenice jarní

Quintus B

Polopozdní osinatá odrůda, registrovaná v ČR v roce 2014. Středně vysoké rostliny se střední odolností poléhání a s vysokou odnoživostí. Díky výbornému zdravotnímu stavu (vysoká odolnost k braničnatce plevové v klasu a rzi pšeničné) snese i nižší míru chemické ochrany. Lze využít také po obilní předplodině. Pekařská jakost zrna chlebová (kvalita B), vysoká HTS. Dosahuje špičkové výnosy v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, ve zkouškách ÚKZÚZ 2013–2016 dosáhla nejvyšších výnosů ze všech sledovaných odrůd v neošetřené variantě pěstování. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování. Majitelem je holandská firma Wiersum Plantbreeding B. V.

Cornetto B novinka

Nová, středně raná osinatá odrůda registrovaná v ČR v roce 2016 (registrace v letech 2013–16 v dalších 7 evropských státech). Vysoké výnosy zrna, v pokusech ÚKZÚZ 2013–16 dosáhla nejvyšší výnosy v ošetřené variantě pěstování. Středně vysoké rostliny, odolné poléhání, střední odnoživost. Dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost padlí travnímu v klasu, ošetření je třeba zaměřit na listové skvrnitosti a rzi. Velmi dobře reaguje na intenzivní podmínky pěstování. Lze sít po obilnině. Velké zrno, vysoká HTZ, pekařská jakost chlebová (B). V Německu registrovaná v kvalitě A. Tolerantní k nízkým teplotám, lze využít jako přesívku. Majitelem je německá firma Secobra Saatzucht GmbH.


ELITA semenářská, a.s.

Pšenice jarní

IS Jarisa A

Velmi raná suchovzdorná osinatá odrůda jarní pšenice se střední až dobrou odnožovací schopností. Byla vyšlechtěna z křížení odrůd Lona×Aranka. Vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda s potravinářskou kvalitou A (7) (vysoký objem pečiva, vysoké a stabilní pádové číslo). Velmi dobrá odolnost padlí travnímu, rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Nadprůměrná odolnost proti klasovým chorobám, včetně fuzarióz. Velmi dobrá odolnost k poléhání. Doporučený výsevek 5,3–5,8 MKS/ha. Vlastník odrůdy ISTROPOL Solary a.s. SK.

Pšenice jarní tvrdá

IS Duragold

Středně raná–středně pozdní odrůda jarní tvrdé pšenice s vysokým výnosovým potenciálem. Nízký vzrůst, střední odnožovací schopnost a vysoká odolnost poléhání. Klas krátký, hustý, bílý s dlouhými a černými osinami. Spolehlivá odolnost padlí travnímu, rzi pšeničné a listovým skvrnitostem. Dobrá tolerance k virózám. Velké sklovité zrno (HTZ 45–47 g), velmi vysoký obsah lepku (34–40 %) a žlutých pigmentů (9,5–10,5 ppm) v semolině. Velmi vysoká těstovinářká jakost je stabilní i ve vlhčích ročnících, nepříznivých pro pěstování tvrdé pšenice. Intenzivní odrůda vhodná do KVO a v teplejší ŘVO, na úrodných půdách s dobrým vodním režimem. Pro výnos 4,5–5,5 t/ha aplikovat 90–120 kg N/ha ve 2–3 dávkách. Morforegulace není nutná. Nejvhodnější termín setí je 5.3.–25.3. a výsevek je 4,5–5,5 MKS.


Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Ječmen jarní

Laudis 550

Druhá nejpěstovanější odrůda v ČR. Z šlechtitelské stanice Plant Select v Hrubčicích. Výběrová sladovnická kvalita a doporučena pro výrobu Českého piva. Odzkoušená a preferovaná společnostmi Sladovny Soufflet ČR, Plzeňský Prazdroj, Moravamalt, Heineken Slovensko Sladovne, Pivovary Topvar a dalšími sladovnami a pivovary. Polopozdní odrůda s vysokou odnoživostí tvořící vysoký počet produktivních stébel. Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností poléhání a lámání stébla. Zrno středně velké s HTZ 47 g.

Malz

Nejvýznamnější a nosná sladovnická odrůda v ČR a na Slovensku. Třetí nejpěstovanější odrůda v ČR i SR. Má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučena pro výrobu Českého piva. Nosná odrůda pro Plzeňský Prazdroj, Sladovny Soufflet ČR, Heineken Slovensko Sladovne a řadu dalších tuzemských i zahraničních sladoven a pivovarů. S úspěchem se vyváží do Německa, Polska a na Slovensko. Je citlivější na padlí travní, proto je třeba sledovat infekční tlak a včas ošetřit.

Bojos

Nejvýznamnější odrůda pro výrobu Českého piva, nejpěstovanější odrůda v ČR. Vyšlechtil Plant Select v Hrubčicích. Má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučena pro výrobu Českého piva. Nosná odrůda společnosti Plzeňský Prazdroj, patří mezi významné odrůdy pro Sladovny SOUFFLET ČR, je profilovou odrůdou Pivovarů Lobkowicz, preferována řadou českých pivovarů pro výrobu Českého piva a díky tomu se již několik let řadí mezi nejpěstovanější a nejprodávanější odrůdy v ČR. Úspěšně se prosazuje i v zahraničí např. Rakousko, Maďarsko, Ukrajina, Německo, Polsko a Slovensko. Spolehlivá odrůda s nadprůměrným výnosem ve všech oblastech. Absolutní odolnost padlí travnímu (mlo).

Overture novinka

Perspektivní výnosná odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou s velmi vysokou extraktivností a vysokým stupněm prokvašení. Je nově zařazená na zelenou listinu společnosti Heineken. Preferovaná a nakupovaná společnostmi Plzeňský Prazdroj, Heineken Slovensko Sladovne, Lycos - Trnavské Sladovne a Pivovary Topvar. Je zařazená do provozního zkoušení společností Sladovny Soufflet ČR a Boortmalt v Maďarsku. Je akceptována společnostmi Malteurop a Global Malt v Polsku.. Zrno má velké s HTZ 49 g, rostliny jsou odolné padlí travnímu.

Odyssey novinka

Perspektivní výnosná odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou. Nově zařazená na zelenou listinu společnosti Heineken. Odrůda úspěšně provozně odzkoušená ve sladařských a pivovarských pilotních zkouškách a preferovaná společností Heineken Slovensko Sladovne Má velké zrno s HTZ na úrovni 51 g. Odolná padlí travnímu.

Kangoo

Kombinuje vynikající sladovnickou kvalitu a výborné hospodářské znaky. Na Slovensku nejpěstovanější odrůda. Nosná odrůda společností Heineken Slovensko Sladovne a Lycos - Trnavské sladovne. Žádaná exportní komodita do Německa, Slovenska, Polska a Rakouska. Dosahuje stabilně vysokého výnosu zrna ve všech výrobních oblastech. Velké zrno s vysokou HTZ (50 g). Citlivější na padlí travní, proto je potřeba sledovat infekční tlak a včas ošetřit.

Petrus

Nová česká odrůda z hrubčického šlechtění doporučená pro výrobu Českého piva. Úspěšně provozně zkoušená ve společnostech Moravamalt, Brodek u Přerova a Sladovna Bernard, Rajhrad u Brna. Ve zkouškách SDO ÚKZÚZ 2011–14 dosáhl velmi vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech. Velké zrno s vysokou HTZ na úrovni 52 g. Nejranější sladovnická odrůda s dobrou odolností poléhání, odolná padlí travnímu.

Tango novinka

Nově registrovaná odrůda v roce 2016 s výběrovou sladovnickou kvalitou - USJ 9 bodů - nejvyšší možné bodové ohodnocení. Vysoká extraktivnost a vysoký stupeň prokvašení. Zařazena do provozního zkoušení ve společnostech Heineken Slovensko Sladovne a Lycos - Trnavské sladovne v roce 2018. Vysoký výnos zrna v reg. zkouškách ÚKZÚZ 2013–15 ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Velké zrno s HTZ 49 g. Odolná padlí travnímu. Velmi dobrá odolnost poléhání.

Kampa

Nově registrovaná odrůda v roce 2015, vhodná pro krmné účely. V reg. zkouškách ÚKZÚZ 2012–14 i ve zkouškách SDO v letech 2013–16 dosáhla velmi vysokého výnosu zrna ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Velké zrno s HTZ na úrovni 50 g a vysokým podílem předního zrna. Odrůda s velmi dobrou odolností poléhání a velmi dobrým zdravotním stavem.

Azit

Nesladovnická odrůda vhodná pro krmné účely. Vyšlechtěna na šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích. Patří mezi nejpěstovanější nesladovnické odrůdy v ČR. Nejvýnosnější odrůda ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ v režimu ekologického zemědělství v roce 2015 a 2016. Zrno velké s vysokou HTZ (50 g). Podíl předního zrna vysoký. Polopozdní středně vysoká odrůda s dobrou odnoživostí. Stéblo pevné s vysokou odolností poléhání, proto není nutný morforegulátor. Zdravotní stav je velmi dobrý. Lze pěstovat ve všech oblastech s nižšími vstupy, je vhodná i pro systémy ekologického zemědělství.

Gladys

Odrůda registrovaná v ČR v roce 2010, velmi výnosná v neošetřené i ošetřené variantě. Zrno má velké s velmi vysokou HTZ (51 g). Polopozdní odrůda s velmi dobrou odnoživostí. Rostliny středně dlouhé s velmi dobrou odolností poléhání. Absolutní odolnost padlí travnímu (mlo), odolnost ostatním chorobám je velmi dobrá. Vhodný pro pěstování s nižšími vstupy, do všech oblastí a pro krmné účely.

LG Monus novinka

Nová česká odrůda, vyšlechtěná na ŠS Plant Select v Hrubčicích. Doporučená Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO České pivo. Odrůda s vysokým obsahem extraktu a velmi vysokým výnosem předního zrna. Je nejvýnosnější z odrůd na České pivo ve zkouškách SDO 2014–17. Zrno má velké s nejvyšší HTZ ze souboru zkoušených odrůd - 54 g. Odrůda s vysokou odnoživostí a velmi dobrou odolností poléhání. Odolná padlí travnímu (gen mlo), velmi dobrá odolnost vůči rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné.

Ovation novinka

Nová mimořádně výnosná odrůda, vhodná pro krmné účely. Odrůda byla nejvýnosnější jak v reg. zkouškách 2014–16, tak i v následných  zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ v roce 2017. Má velké zrno s HTZ 51 g. Rostliny jsou středně dlouhé s vysokou odnožovací schopností. Odrůda je odolná padlí travnímu (gen mlo), s velmi dobrou odolností k rhynchosporiové skvrnitosti.

Pšenice jarní

Epos E

Odrůda registrovaná v Německu v jakostní kategorii E. Výnosný přesívkový typ pšenice vhodný pro časné jarní nebo pozdní podzimní výsevy. V ČR je nejpěstovanější přesívkovou pšenicí. Krátké až středně dlouhé stéblo a střední odnoživost. Velmi dobrá odolnost braničnatkám, rzi pšeničné a fuzariózám v klasu. Vysoká odolnost poléhání a vysoká odolnost vůči vyzimování. Stabilní pekařská jakost E napříč ročníky.

Tritikale jarní

Somtri

Odrůda registrovaná v Německu, nejpěstovanější odrůda jarního tritikale v ČR s každoročním nárůstem množitelských ploch. Vysoký výnosový potenciál a velmi vysoká HTZ. Velmi dobrá odolnost braničnatkám na listu i v klase a rzi pšeničné. Dobrá odolnost padlí travnímu a fuzariózám v klase. Středně vysoké až vysoké rostliny s velmi vysokou odolností poléhání, není potřebné použití morforegulátoru. Vhodná pro sklizeň na zrno, ale díky vysokému výnosu zelené hmoty i pro silážování a výrobu bioplynu.

Puzon novinka

Nově registrovaná odrůda v roce 2016, dosáhla velmi vysokého výnosu 105 % ve zkouškách pro přehled odrůd ÚKZÚZ v letech 2013–16. Vhodná pro krmivářské účely na zrno i zelenou hmotu a také pro výrobu bioplynu. Výborný zdravotní stav a velmi dobrá odolnost poléhání. Velmi vysoký výnos (7,1 t/ha) dosáhla i na první množitelské ploše na okr. Žďár n. S. v nadmořské výšce 520 m n. m.


Oseva Uni, spol. s r.o.

Pšenice jarní

SW Kadrilj E

Poloraná pekařská odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností poléhání a dobrou odnožovací schopností. Velmi dobrý zdravotní stav, odolnost rzi pšeničné a padlí na listu i v klasu. Stabilní pekařská jakost E, zrno velké, objemová hmotnost vysoká. Velmi vysoké výnosy zrna v obou variantách pěstování. Výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ. Ošetření morforegulátory jen u velmi silných porostů v dávce 1,0–1,5 l/ha ve fázi 25–29, ošetření fungicidy zaměřit proti napadení fuzariózami klasu.

Tritikale jarní

Andrus

Středně raná odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání. Výborný zdravotní stav, velmi dobrá odolnost proti napadení rzemi a listovými skvrnitostmi. Velké zrno s vysokou objemovou hmotností. Doporučený výsevek 5,0 MKS/ha v co nejčasnějším termínu, malá odnožovací schopnost. Dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování. Ošetření morforegulátory růstu ve střední dávce u silných porostů potřebné, fungicidní ošetření při silnějším tlaku chorob je žádoucí.


SAATBAU ČR s.r.o.

Pšenice jarní tvrdá

Duromax

Velmi raná jarní tvrdá pšenice s velmi nízkým vzrůstem. Vyniká zejména dobrou odolností poléhání a vysokým výnosem zrna. Vysoká stabilita pádového čísla a vysoká HTZ. Předností z pohledu zpracovatelského průmyslu je vysoká sklovitost a podíl krupice a velmi vysoký obsah N-látek. Dobrá odolnost suchu.

Durofox

Poloraná jarní tvrdá pšenice s nízkým vzrůstem. Vyniká zejména odolností poléhání a vysokým výnosem zrna. Z kvalitativních ukazatelů se vyznačuje vysokou objemovou hmotností a HTS. Předností z pohledu zpracovatelů je vysoká sklovitost, nejvyšší podíl krupice (8) ze všech registrovaných jarních odrůd a velmi vysoký obsah N-látek. Odrůda s dobrou odolností suchu.

Oves setý

Baron

Nová velmi raná odrůda žlutozrnného pluchatého ovsa. Vyznačuje se vysokou kvalitou zrna a vysokým obsahem bílkovin.

Typhon

Výnosná poloraná odrůda žlutozrnného pluchatého ovsa. Vyznačuje se středním až vyšším vzrůstem a vysokou objemovou hmotností.


Saaten-Union CZ s.r.o.

Ječmen jarní

Manta

Nová sladovnická odrůda doporučená pro výrobu Českého piva. Ranost a velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu a klasu. Vysoký extrakt 82,9 % a optimální obsah NL, což jistě ocení všichni sladaři. Výtečné zdraví a dobrá odolnost poléhání (6,9). V současnosti nejranější sladovnický ječmen na českém trhu.

Vendela

Mimořádně výnosná středně raná sladovnická odrůda doporučena pro výrobu Českého piva. Středně vzrůstný ječmen s dobrou odolností proti poléhání a dobrou až lepší odolností proti lámání stébla pod klasem. Dobrou odolnost vykazuje ke všem významným chorobám ječmene, zejména pak proti padlí, rynchosporiu a rzi ječné. Předností je její vysoká tolerance stresu, obecná plasticita a mimořádně stabilní hodnota obsahu NL jak v suchém tak v deštivém ročníku.

Kvorning

Výnosový rekordman, který jednoznačně splní veškeré požadavky na krmný ječmen - špičkový výnos, vysoký podíl předního zrna, vysoká HTZ a zejména stabilita ve zdravotním stavu a odolnosti poléhání. Středně raná až polopozdní odrůda středního vzrůstu.

Oves setý pluchatý

Ozon

Rekordní výnosy velkého zrna. Polopozdní odrůda středního až vyššího vzrůstu se střední odolností poléhání a dobrou odolností proti lámání stébla pod latou. Špičkový výnos zrna zajišťuje vysoká HTZ 38–39 g a vysoký počet zrn v latě za všech půdně-klimatických podmínek. Vhodný také jako komponent do jarních luskovino-obilních směsí (LOS), a to díky vyššímu vzrůstu a vysoké produkci senážní hmoty.

Poseidon

Špičková odrůda ze šlechtění NordSaat, která je schopna z minima dosáhnout vynikajících výsledků. Pluchatá, polopozdní odrůda středního–nižšího vzrůstu, dosahující excelentních výnosů zrna díky vyššímu počtu zrn v latě, vysoké HTZ přes 39 g a zejména díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a mimořádné stres-toleranci. Excelentní výsledky na středně kvalitních půdách. V extrémních půdních podmínkách a vysoko položených lokalitách bezkonkurenční výnos zrna.

Pšenice jarní

Kabot

Poloraná odrůda středního vzrůstu s odolností poléhání (7,8). Nejvýnosnější mezi jarními pšenicemi. Za 3 roky státních zkoušek dosáhl rekordu ve výnosu jak v ošetřené 105 %, tak v neošetřené variantě 116 %, a to díky výbornému zdraví a absolutně nejvyšší HTZ (48,2 g). Velmi tolerantní k obilní předplodině.


Selgen, a.s.

Ječmen jarní

Sebastian

Jedna z nosných odrůd sladoven Soufflet ČR a.s. Vyšlechtěna ve firmě Sejet Planteforaedling (Dánsko). Doporučená odrůda SDO. Krátkostébelná odrůda s dobrou odolností poléhání a lámání stébel. Velmi dobře odnožuje a vytváří velké množství klasů. Délkou stébla se řadí ke kratším odrůdám. Zrno středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká–vysoká. Proti důležitým chorobám střední–velmi dobrá rezistence. Dobrá odolnost klasovým fuzariózám. Úspěšně kombinuje vysoký a stabilní výnos zrna, dobré hospodářské vlastnosti a vynikající sladovnickou jakost.

Francin

Nepoléhavá poloraná odrůda jarního sladovnického ječmene. Doporučen pro výrobu „Českého piva“ (VÚPS). Vysoký podíl předního zrna. Střední délka stébla (71 cm) s mimořádnou odolností poléhání. Vysoké výnosy v Ř a KVO - jsou podpořeny dobrou intenzitou odnožování a vysokou odolností rzím a lámavosti stébla. Dobrá odolnost padlí a listovým skvrnitostem. Zařazen do nákupního sortimentu Plzeňského Prazdroje, Budvaru i dalších pivovarů a sladoven.

Solist

Vyšlechtěna v Saatzucht Streng – Engelen GmbH, (SRN). Vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Odolná padlí travnímu na listu. Odolnost dalším chorobám je na velmi dobré úrovni. Zrno je středně velké, podíl předního zrna středně vysoký. Nesladovnická odrůda. Vzhledem k vysokému výnosu velmi vhodná jako krmná.

Pšenice jarní

Tercie A

Poloraná odrůda s pekařskou jakostí kvalitní (A). Velmi vysoká hodnota čísla poklesu, vysoká objemová hmotnost, obsah NL a výnos zrna. Nízký vzrůst a velmi vysoká odolnost poléhání. Aplikace morforegulátoru je vhodná pouze pro vyrovnání odnoží ve fázi 25–29 BBCH. Odolná padlí na listu i v klasu a rzi plevové. Středně odolná braničnatkám na listu i v klasu a rzi pšeničné. Vysoký výnosový potenciál na běžných plochách, v maloparcelkových pokusech dochází k ovlivnění sousedními odrůdami, které jsou vyšší. Termín výsevu co nejranější. Doporučený výsevek do konce února 3,5 MKS, do konce března 4 MKS a v dubnu 5–6 MKS. Doporučená odrůda SDO.

Seance B

Zařazena do pekařské jakosti chlebové (B), s velmi vysokým výnosem zrna a hodnotou čísla poklesu, vysokou objemovou hmotností a středně vysokým obsahem NL. Vhodná do všech pěstebních oblastí. Tolerantní přísuškům, intenzivně odnožující, vhodná pro velmi rané setí i jako přesívka. Odolná padlí travnímu na listu a v klasu, braničnatkám v klasu, rzi plevové a travní. Středně odolná rzi pšeničné a komplexu listových skvrnitostí. Při vysoké intenzitě je vhodné použití morforegulátoru na zpevnění stébla. Doporučený výsevek do konce února 3,5 MKS, do konce března 4 MKS a v dubnu 5–6 MKS. Doporučená odrůda v SDO.

Granny A

Poloraná odrůda s vysokým výnosem zrna a jakostí A. Vyšší odolnost rzím, skvrnitostem a fuzariózám klasu. Odrůda přesívkového typu a lze ji vysévat rovněž na podzim. Vzhledem k osinatosti vhodná k výsevu v okolí měst a vesnic, kde jsou poro             sty jiných odrůd poškozovány ptactvem a zvěří. Snáší setí do vlhčí a chladnější půdy. Do 15. března výsevek 4 MKS, po 15. březnu 4,5 MKS. Při velmi pozdním seti - 5 MKS. Při použití v podsevech se výsevek snižuje o 30 %. Celková dávka N 80–140 kg/ha s důrazem na kvalitativní přihnojení. Doporučuje se ošetření proti padlí a dalším listovým chorobám. Doporučená odrůda SDO.

Dafne A

Středně raná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí (A). Vynikající objemová hmotnost zrna. Výnos zrna v obou variantách pěstování vysoký ve všech VO. Objemová hmotnost, objem pečiva a obsah NL na úrovni kvality „E“, středně vysoká vaznost mouky a hodnota Zelenyho testu. Dobrá odolnost padlí travnímu na listech i v klasu a braničnatkám. Délka 99 cm s dobrou odolností poléhání. Dávku morforegulátoru střední. Doporučený výsevek v časném termínu 4–5 MKS/ha. Velmi úspěšná i ve zkouškách v Dánsku, Irsku a Rakousku.

Astrid E

Poloraná výnosná odrůda s jakostí E a bezproblémovým zdravotním stavem. Vynikající odolnost rzi plevové(9). Středně odolná proti padlím travním na listu a v klasu a rzi pšeničné a braničnatce plevové v klasu. Při silném inf. tlaku doporučujeme fung. ošetření proti listovým a klasovým chorobám. Rostliny středně dlouhé s dobrou odolností poléhání, středně odnožující. Vysoký výnos zrna. Ve tříletém průměru reg. pokusů ÚZKÚZ dosáhla 102 % výnosu v ošetřené variantě. Zrno se vyznačuje velmi vysokým objemem pečiva, vysokým obsahem NL a vysokou vazností mouky. Předností je vysoká obj. hmotnost a stabilní, vysoké číslo poklesu. Velmi dobrá odolnost porůstání i v nepříznivých ročnících.

Anabel A

Poloraná odrůda jakosti A se střední výškou rostlin, dobrou odolností poléhání. Dosahuje vysoké výnosy ve všech oblastech a systémech pěstování. Vynikající odolnost proti rzi plevové, odolná padlí travnímu na listu i v klasu. Středně odolná braničnatce plevové v klasu, listovým skvrnitostem a fuzáriu v klase. Výnosná v reg. zkouškách v zahraničí (Irsko, Dánsko). Z pekařského hlediska má vysokou objemová hmotnost - průměr 2011–2013 = 804 g/l. Objem pečiva vysoký, hodnota Zelenyho testu velmi vysoká. I číslo poklesu a číslo pádu je stabilní a vysoké.

Alicia E

Středně raná odrůda s elitní pekařskou jakostí. Nejvýnosnější z jarních pšenic současného sortimentu. Zdravá pšenice, vhodná pro pěstování ve všech oblastech. Odolnost proti padlí travnímu (7,9) a braničnatkám (7,9). Délka rostlin 102 cm, dobrá odolnost poléhání. HTZ střední (44 g), velmi vysoká objemová hmotnost (827 g/l).

Registana B

Středně raná, přesívková odrůda s pekařskou jakostí B. Disponuje vynikajícími výnosy zrna - 109,6 %. Velmi dobře odolává nízkým teplotám. Jako přesívka je doporučena pro časné jarní setí, případně pro velmi pozdní setí na podzim. Celkově má velmi dobrý zdravotní stav. Odolná rzi plevové a travní. Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné poléhání (6,9).

Oves setý pluchatý - žlutozrnný

Atego

Polopozdní odrůda s nízkými pěstitelskými riziky, nižší vzrůst rostlin. Vysoká odolnost poléhání, vhodná pro všechny oblasti pěstování. Středně velké žluté zrno, vysoký obsah NL 12,4 % a nízký podíl pluch. Rozšířená v několika zemích Evropy (Skotsko, SRN, PL, SR, Švýcarsko). Dlouhodobě nejpěstovanější odrůda na českém trhu, podíl množitelských ploch 22,24 %

Korok

Středně raná, pluchatá odrůda s vysokým průměrným výnosem v SDO ÚKZÚZ 2010–2013 = 103 %. Vysoký podíl předního zrna při velmi vysoké objemové hmotnosti. Velmi dobrý zdravotní stav, střední odolnost komplexu listových skvrnitostí, vysoká odolnost rzi ovesné. Žluté zrno s vysokým obsahem NL - 12,5 %, dobrá výtěžnost ovesné rýže. Velmi vhodný pro ekologická hospodářství. Druhá nejpěstovanější odrůda v ČR - podíl množitelských ploch 19,39 %. Univerzální odrůda do všech oblastí.

Kertag

Polopozdní, pluchatá odrůda. Středně vysoké, nepoléhavé rostliny s velmi vysokým podílem předního zrna. Vyniká vysokou objemovou hmotností, vysoká výtěžnost ovesné rýže - 51 %. Výborná krmná kvalita. Stabilně vysoký výnos zrna i obilek. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí

Obelisk

Středně raná, pluchatá odrůda, vysoký výnos zrna i obilek. Středně dlouhé stéblo s dobrou odolností poléhání, velmi dobrý zdravotní stav, střední až vysoká odolnost komplexu listových skvrnitostí. Středně velké, žluté, zrno s vysokým obsahem NL, nízký podíl pluch - 24 %. Úspěšně registrovaná v Rakousku.

Seldon

Ranější, pluchatá odrůda, vysoký výnos zrna. Dlouhé stéblo se střední odolností poléhání. Velmi vhodná pro zakládání jarních směsek. Vysoký výnos zelené hmoty. Velmi dobrý zdravotní stav. Vhodná i pro pěstování v extenzivních oblastech. Úspěšně registrována v Rakousku.

Oves setý pluchatý - černozrnný

Raven

Polopozdní odrůda s kratším stéblem a dobrou odolností k poléhání, střední odolností ke všem chorobám. Dosahuje nejvyšší objemovou hmotnost - 540 kg/hl ve zkouškách SDO 2010–2013. Výnos zrna je na úrovni žlutozrnných odrůd. Vysoký obsah antioxidantů, vysoký obsah NL - 12,4 %. Odrůda se vyznačuje černou barvou pluchy. Vhodná pro krmné i potravinářské účely, komodita vyhledávaná chovateli sportovních koní. Kromě ČR pěstován ve Francii, Polsku a Maďarsku.

Cavaliere

Registrovaná 2011 ve Francii. Poloraná odrůda s vyššími rostlinami a dobrou odolností k poléhání, vysoká odolnost k listovým chorobám. Vysoká objemovou hmotnost. Vhodná pro krmné i potravinářské účely. Vyvážený obsah hrubých bílkovin.

Oves setý nahý

Saul

Polopozdní bezpluchá odrůda, velmi vhodná pro potravinářské využití. Výnos zrna středně vysoký až vysoký, středně odolná napadení hnědou skvrnitostí a rzí travní. Rostliny středně vysoké a odolné poléhání. Nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn. Nejpěstovanější nahý oves v ČR - 39,33 % množitelských ploch. Vhodný pro výrobu ovesných vloček a cereálních doplňků, výborný i ke krmení monogastrických zvířat.

Otakar

Středně raná, bezpluchá odrůda se středně vysokými rostlinami a dobrou odolností poléhání. Zdravotní stav bez zásadních problémů. Vysoký podíl předního zrna s nízkým podílem pevných pluch. Výnos zrna středně vysoký až vysoký ve všech oblastech pěstování, pěstován také ve Francii, Anglii a Švédsku. Druhý nejpěstovanější v ČR - 32,57 % množitelských ploch.

Kamil

Polopozdní bezpluchá odrůda, velmi vhodná pro potravinářské využití. Vysoký výnos zrna, středně odolná proti napadení chorobami. Rostliny nižší, odolné poléhání. Špičkový obsah NL, vysoká HTZ. Ve státních zkouškách v Kanadě a UK.

Oliver

Raná bezpluchá odrůda. Nejvyšší výnos zrna z nahých odrůd. Kratší rostliny, vysoký výnos předního zrna se střední objemovou hmotností. Nejnižší podíl pevných pluch.

Patrik

Středně raná, bezpluchá odrůda. Špičkový výnos v registračních zkouškách ÚKZÚZ. Vysoce odolná napadení padlím travním na listu, středně odolná ke komplexu listových skvrnitostí. Má nízký podíl pevných pluch a středně vysokou objemovou hmotnost.


SOUFFLET AGRO a.s.

Ječmen jarní

Sladovnické odrůdy

KWS Amadora

Patří k nejvýnosnějším odrůdám jarního ječmene v současnosti (SDO 2012–15). Je to středně raná odrůda, vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Zrno je středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký (96 %). Rostliny jsou středně vysoké se střední až vysokou odnoživostí a střední odolností poléhání (6,0) a lámaní stébla. Rané metání a dřívější zrání. Výnos je tvořený vysokým počtem plodných stébel (854 m2) a vysokou produktivitou klasu. Odolnost padlí je kryta genem Mlo, listovým skvrnitostem střední odolnost. Vhodná do intenzivních technologií. Nižší obsah N v zrnu, čemuž je nutné uzpůsobit hnojení dusíkem.

Sunshine

Polopozdní odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou. Rostliny středního vzrůstu (75 cm) s dobrou odolností poléhání. Zrno středně velké–velké (50 g). Patří mezi nejvýnosnější odrůdy jarních sladovnických ječmenů. Vykazuje střední odolnost k padlí, proto volíme fungicidní strategii jako pro odrůdy náchylné na padlí. Do všech oblastí vhodných pro pěstování sladovnického ječmene včetně přísuškových. Střední dávky morforegulátorů. Lze pěstovat i po obilnině. Velmi dobře reaguje na ošetření Systivou.

KWS Irina

Nová polopozdní odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou. Velmi vysoký výnos ve všech pěstebních oblastech. Nízký vzrůst, střední–vyšší odnoživost, výborná odolností poléhání, nízký obsah NL v zrně. Zrno je střední–velké (49 g). Odolnost padlí není krytá genem Mlo, přesto vykazuje velmi vysokou odolnost k padlí (8,8), k listovým skvrnitostem je středně odolná. Doporučujeme využít strategii ošetření odrůd odolných vůči padlí s důrazem na účinnost proti hnědým skvrnitostem a včasnost nasazení. Postačuje redukovaná dávka morforegulátorů, v přehoustlých porostech dvě ošetření na začátku a konci sloupkování. Lze pěstovat i po obilnině.

Pionier

Nová raná až středně raná odrůda sladovnického ječmene. Rostliny jsou středně vysoké, je středně odolná poléhání. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký. Výnos předního zrna v ošetřené variantě v K, Ř a OVO vysoký a v BVO středně vysoký. Velmi vysoký výnos ve všech oblastech včetně přísuškových. Výnos je tvořen vysokým počtem produktivních klasů a vysokou HTZ. Lze pěstovat i po obilnině. Velmi dobře reaguje na ošetření Systivou.

Pšenice jarní

KWS Sharki E

Poloraná odrůda, která pošla 3. rokem SOZ v ČR. Je vyššího vzrůstu a předností je kvalita ve všech parametrech i s rezervou dosahující E. Vysokého výnosu dosahuje zejména v K a ŘVO. Vynikající zdravotní stav, zejména listové plochy, v sortimentu jarních pšenic vyniká odolností proti napadení všemi druhy rzí, včetně obávané rzi plevové.

KWS Mairra E

Intenzivní odrůda kombinující vysoký výnos a elitní jakost. Rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolností poléhání, zrno velké s vysokou HTZ (48 g). Meziročníkově stabilní kvalita, zvlášť vysoké hodnoty NL, čísla poklesu a obj. hmotnosti. Díky celkově dobrému zdravotnímu stavu má vysoké výnosy i v neošetřené variantě. Doporučujeme aplikaci širokospektrálního fungicidů se zaměřením na braničnatky a rez plevovou. Při včasném setí výsevek 4–5 MKS/ha, při pozdním setí a za sucha až 5,5 MKS/ha.

KWS Scirocco E

Raná–poloraná odrůda, rostliny středně vysoké, středně–silně odnožující s velmi dobrou odolností poléhání. Vyniká velmi vysokým výnosem v ošetřené i v neošetřené variantě, s elitní pekařskou jakostí. Vysoký výnos je tvořen počtem odnoží a velmi vysokou HTZ (49,5 g). Vysoká objemová hmotnost (cca 800 g/l). Celkově velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost fuzariózám klasu. Fungicidní ochranu zaměřit na braničnatky a padlí.

Vánek E

Středně raná odrůda s vysokým výnosem zrna, stabilní kvalitativními parametry a velmi vysokou HTS. Rostliny středně vysoké–vysoké. Středně odolná poléhání. Zrno velké–velmi velké. Vyžaduje ošetření proti padlí, naopak dobrou odolnost braničnatkám na listu, braničnatce plevové v klasu a rzi pšeničné. Méně odolná rzi plevové a travní. Stálá elitní pekařská jakost. Objem pečiva, NL, Zelenyho test a číslo poklesu vysoké. Velmi vysoká vaznost mouky a obj. hmotnost.

KWS Chamsin A

Pekařská poloraná odrůda s vysokým–velmi vysokým výnosem zrna v ošetřené i neošetřené variantě pěstování. Rostliny středně vysoké a dobře odolné poléhání. Zrno velké. Středně odolná padlí travnímu na listu a v klasu, listovým skvrnitostem a rzi pšeničné. Středně–odolná braničnatce plevové v klasu. Při volbě fungicidu preferovat účinnost proti braničnatkám a padlí. Pekařská jakost kvalitní (A). Obj. hmotnost a číslo poklesu velmi vysoké, obsah NL vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká. Doporučujeme včasné setí a výsevek 4–5 MKS/ha dle oblasti pěstování a půdně-klimatických podmínek.

Oves pluchatý

Tim

Žlutosemenná, pluchatá, středně raná až raná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké. Středně odolná poléhání, středně odolná až odolná lámání stébla pod latou. Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, rzí ovesnou a padlím travním na listu. Zrno středně velké, plucha žlutá, podíl předního zrna velmi vysoký. Výnos zrna a obilek velmi vysoký. Podíl pluch nízký, obj. hmotnost středně vysoká–vysoká. Obsah NL středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže vysoká.


VP Agro s.r.o.

Ječmen jarní

Olympic

Polopozdní krmná odrůda povolená v roce 2013, vyšlechtěna RAGT Czech s.r.o. Nízká–středně vysoká odrůda se střední–vyšší odolností poléhání, středně odolná–odolná lámání stébla. Odolná proti napadení padlí travním na listu a rynchosporiové skvrnitosti, středně odolná komplexu hnědých skvrnitostí. Výnos zrna v Ř, O a BVO velmi vysoký. Zrno střední–menší s vysokým podílem předního zrna.

Aligator

Nesladovnická polopozdní odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolná až odolná poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až malé, podíl předního zrna středně vysoký. Odolná proti napadení padlím travním na listu, méně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, rynchosporiovou skvrnitostí a fuzáriím v klase. Výnos zrna ve všech oblastech v neošetřené variantě vysoký, v ošetřené variantě velmi vysoký.

Pšenice jarní

Sensas A

Poloraná odrůda s potravinářskou kvalitou A, povolená v roce 2009, zastoupená firmou RAGT Czech s.r.o., na českém trhu prodávaná na základě EU katalogu. Osinatá odrůda nižšího typu s velmi dobrou odolností poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav. Odolnost padlí travnímu a rzi plevové je vysoká, střední odolnost rzi. Vysokých výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování, vhodná k velmi časnému setí, vysoká HTS.

RGT Doubleshot

Polopozdní odrůda s kvalitou A, vyšlechtěná firmou RAGT ve Francii. Bezosinatá, středně vysoká až vyšší s dobrou odolností poléhání. Velmi dobrý zdravotní stav, zejména velmi dobrá odolnost fuzariózám, rzi plevové a pšeničné, dobrá odolnost padlí travnímu na listu i v klasu a proti listovým chorobám. Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování, je schopna udržet potravinářské parametry i při horších klimatických podmínkách při sklizni. Výnos tvoří větším počtem odnoží, HTS je nižší až střední.

Tritikale jarní

Milewo

Středně raná odrůda povolená v roce 2010. Rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolností poléhání. Velmi dobrá odolnost listovým chorobám a chorobám pat stébel. Vyniká tolerancí k půdním podmínkám, poskytuje vysoký výnos ve všech oblastech pěstování.

Team PZO

Novinka mezi plodinami pěstovanými pro sklizeň nadzemní hmoty, zejména pro bioplynové stanice. Ideální je výsev koncem června se sklizní na GPS v říjnu. Výhodou je maximální využití vegetačního období. Osvědčilo se i pěstování společně s ovsem. Rostliny jsou vysoké, s velmi dobrou odolností poléhání. Porost je středně hustý. Odrůda má vynikající zdravotní stav, zejména odolnost vůči rzím. Hnojení dusíkem nejlépe před setím v dávce 80–120 kg/ha. Výsevek v obvyklých podmínkách 250–300 zrn/m2. V německých zemských pokusech bylo při letním výsevu dosaženo hektarového výnosu 8 t suché hmoty. Vynikající zkušenosti z ČR s pozdně podzimním výsevem, sklizeň na GPS v polovině června. Možné jsou i klasické jarní výsevy. Jedná se tedy o univerzální tritikale s velmi širokým uplatněním.

Alambic

Středně raná odrůda vyšlechtěná ve Francii společností Lemaire Deffontaines. Rostliny jsou středně vysoké s nadprůměrnou odolností proti poléhání. Odolnost proti stéblolamu středně vysoká až vysoká, odolnost rzi plevové a braničnatce střední, odolnost rzi pšeničné a padlí travnímu vysoká. HTS středně vysoká až vysoká, obsah N-látek vysoký. Odrůdu lze použít jako přesívkové tritikale k pozdním podzimním výsevům.

Související články

Možnosti využití pšenice Kamut v lidské výživě

31. 12. 2018 Bc. Hana Marková; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 295x

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 433x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 340x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 269x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail