BASF
BASF
BASF

AGRA

Odrůdy hrachů prověřené praxí

17. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 281x

Hrách je tradiční plodinou využívanou k potravinářským, krmným i pícninářským účelům. Podle Situační a výhledové zprávy MZe za rok 2021 bylo hrachem na zrno oseto přes 38 500 ha a další významná část výměry hrachu spadá do kategorie „jednoleté luskoviny na zeleno“ (22 000 ha), kde hrách tvoří převážnou část. Kromě poutání vzdušného dusíku hrách významně zlepšuje půdní strukturu a celkovou úrodnost půdy. V sortimentu firmy Limagrain najdete praxí prověřené žlutosemenné a jednu zelenosemennou odrůdu úponkových hrachů typu semi-leafless.

Proseeds

Přehlídka odrůd hrachů Limagrain - polní den Hrubčic
Přehlídka odrůd hrachů Limagrain - polní den Hrubčic

Audit - vysoký a stabilní výnos zrna i zelené hmoty

Odrůda Audit patří již několik let mezi nejpěstovanější v ČR. Je to žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového hrachu (typ semi-leafless), která poskytuje vysoký výnos semen, zelené hmoty i dusíkatých látek. Je vhodný i do luskovino-obilních směsek a pro výrobu hrachové siláže. Audit má vysokou rychlost počátečního růstu, velmi dobrý zdravotní stav a vysokou odolnost proti poléhání v průběhu vegetace i před sklizní. Má delší rostliny, běžná délka rostlin je asi 100 cm a výška porostu před sklizní 60–70 cm. Semeno má vysokou barevnou vyrovnanost, střední HTS (248 g) a nejvyšší obsah dusíkatých látek v sortimentu hrachu (24,4 %). Díky tomu dosahuje Audit jednoho z nejvyšších výnosů bílkovin (dusíkatých látek) z hektaru.

Kingfisher - výnosný zelený hrách, který nepoléhá

V případě výběru odrůdy zelenosemenného hrachu pěstitelé kromě výnosu a ostatních agronomických vlastností musejí sledovat také kvalitu, především barevnou vyrovnanost semen hrachu. Tyto požadavky splňuje odrůda Kingfisher, která dosahuje vysokého výnosu, disponuje jednou z nejlepších odolností proti poléhání a vysokou barevnou vyrovnaností semen (99 % dle ÚKZÚZ). V registračních zkouškách ÚKZÚZ překonal Kingfisher výnosem i některé žlutosemenné kontrolní odrůdy. Z hlediska kvality musíme ještě vyzdvihnout nejnižší aktivitu trypsin inhibitoru (2,9), která ukazuje na velmi dobrou stravitelnost. Díky těmto vlastnostem je Kingfisher oblíbenou odrůdou nejen v České republice.

LG Aspen - nejnovější odrůda Limagrain

Velmi podobné vlastnosti, jako Audit, má žlutosemenná odrůda LG Aspen. Má univerzální využití - dosahuje vysokého výnosu semen a je vhodný i do luskoobilních směsí a na hrachovou siláž. LG Aspen je středně raná odrůda s vysokou odolností proti komplexu kořenových chorob a plísní hrachu. Má rychlý počáteční růst a dlouhé rostliny - běžně kolem 95–100 cm. Odolnost poléhání za vegetace i před sklizní je na velmi dobré úrovni. Semena mají střední HTS (245 g). Aktivita trypsin inhibitoru je nízká. V registračních zkouškách ÚKZÚZ byl LG Aspen 2. nejvýnosnější odrůdou ve zkoušeném sortimentu s výnosem semen 5,61 t/ha v tříletém průměru ÚKZÚZ (104,7 %).

Abarth - nejranější žlutosemenný hrách

Další žlutosemenná, raná odrůda úponkového hrachu (typ semi-leafless) je Abarth. V kvetení je nejranější mezi žlutosemennými hrachy. Také díky ranosti dosahuje nejlepších výnosů ve zkouškách ÚKZÚZ v 1. (teplejší) zkušební oblasti. Předností je i odolnost proti padlí hrachu. Rychlost počátečního růstu je vysoká. Disponuje velmi dobrou odolností proti poléhání. Semena mají HTS okolo 240 g. Abarth je univerzální odrůda s vysokým výnosem semen a velkou oblibou v zahraničí, zejména jihovýchodní Evropě.

Boxer - nejvyšší odolnost proti poléhání

Žlutosemenná odrůda Boxer je středně raná odrůda úponkového hrachu (typ semi-leafless). Má středně dlouhé až kratší rostliny a nejvyšší odolnost proti poléhání za vegetace i před sklizní. Ve zkouškách ÚKZÚZ i na běžných plochách dosahuje vysokých výnosů. Největší předností je vysoká odolnost poléhání v kombinaci s vysokým výnosem semen a dusíkatých látek. Boxer má totiž jeden z nejvyšších obsahů dusíkatých látek (24,3 %) v semeni. Někteří pěstitelé využívají Boxer pro jeho kratší lodyhu a výbornou odolnost poléhání také jako krycí plodinu pro zakládání nových porostů jetelovin nebo trav. U Boxeru totiž dochází jen k minimálnímu poklesnutí porostu. Takový porost dobře kryje, přitom propouští podseté plodině dostatek světla a zároveň minimalizuje případné poškození podsevu polehnutím.

Závěrem

Ze sortimentu odrůd hrachů značky LG má pěstitel na výběr ze čtyř žlutosemenných odrůd, přičemž každá má trochu jiné vlastnosti. Audit a LG Aspen dosahují vysokých výnosů semen i zelené hmoty, jsou tedy vhodné i pro pěstování na zeleno (GPS, siláže, LOS). Abarth se vyznačuje raností a odolností proti padlí a Boxer kratší lodyhou a nejlepší odolností proti poléhání. Zelenosemenné odrůdy zastupuje výnosná a velmi oblíbená odrůda Kingfisher.

Tab. 1: Dosažený výnosy odrůd Limagrain ve zkouškách ÚKZÚZ i v praxi

Odrůda

Výnos (t/ha)

Plocha

Podnik

Okres

Rok

LG Aspen

5,61

parcelky

ÚKZÚZ, reg. zkoušky (3letý průměr)

Celá ČR

2018

Kingfisher

5,39

parcelky

ÚKZÚZ, reg. zkoušky (3letý průměr)

Celá ČR

2018

Audit

5,33

parcelky

ÚKZÚZ (průměr všech oblastí)

Celá ČR

2022

Abarth

5,39

parcelky

ÚKZÚZ (průměr teplé oblasti)

Celá ČR

2022

LG Aspen

5,21

18,4 ha

ZERA Rájec a.s.

Blansko

2021

Kingfisher

4,70

60,0 ha

Brusnická zemědělská, spol. s.r.o., stř. Vokšice

Jičín

2022

Abarth

4,51

45,0 ha

Agro Jaroměř, spol. s r.o.

Náchod

2022

Boxer

4,20

16,5 ha

Agropodnik Humburky, a.s.

H. Králové

2022


 

 

Tab. 1: Dosažený výnosy odrůd Limagrain ve zkouškách ÚKZÚZ i v praxi

Odrůda

Výnos (t/ha)

Plocha

Podnik

Okres

Rok

LG Aspen

5,61

parcelky

ÚKZÚZ, reg. zkoušky (3letý průměr)

Celá ČR

2018

Kingfisher

5,39

parcelky

ÚKZÚZ, reg. zkoušky (3letý průměr)

Celá ČR

2018

Audit

5,33

parcelky

ÚKZÚZ (průměr všech oblastí)

Celá ČR

2022

Abarth

5,39

parcelky

ÚKZÚZ (průměr teplé oblasti)

Celá ČR

2022

LG Aspen

5,21

18,4 ha

ZERA Rájec a.s.

Blansko

2021

Kingfisher

4,70

60,0 ha

Brusnická zemědělská, spol. s.r.o., stř. Vokšice

Jičín

2022

Abarth

4,51

45,0 ha

Agro Jaroměř, spol. s r.o.

Náchod

2022

Boxer

4,20

16,5 ha

Agropodnik Humburky, a.s.

H. Králové

2022

Související články

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 139x

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 167x

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 208x

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 236x

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 176x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail