Chemap Agro s.r.o.

Odrůdy řepky pro vysoké výnosy a špičkovou kvalitu

30. 07. 2018 Ing. Anna Poubová; Agrofinal, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 340x

Společnost Agrofinal nabízí pro letošní zásev řepek zajímavé portfolio hybridních a liniových odrůd. Dva klasické hybridy, ES Imperio a ES Anisse, doplní hybrid ES Aquarel pro CL technologii pěstování. Liniové odrůdy jsou zastoupeny čtyřmi osvědčenými materiály: ES Mambo, ES Valegro, ES Astrid a ES Alegria. Všechny nabízené odrůdy charakterizuje stabilita výnosu, dobrý zdravotní stav a jejich plasticita. Standardně vysoká kvalita semen je bonusem pro každého pěstitele.

Agronutrition

Obr. 1: ES Anisse - intenzivní hybrid, odolný k přísuškům, s vyšší rezistencí vůči fomovému černání stonku, vhodný i pro pozdní setí
Obr. 1: ES Anisse - intenzivní hybrid, odolný k přísuškům, s vyšší rezistencí vůči fomovému černání stonku, vhodný i pro pozdní setí

ES Imperio - výkonný a zdravý hybrid

Středně rané ES Imperio kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav s vysokou plasticitou a adaptabilitou na horší podmínky pěstování. Patří do skupiny hybridů nové generace od firmy Euralis, která šlechtění zaměřila na odrůdy výkonné, zdravé a vhodné také pro sušší oblasti pěstování.

Hybrid byl zaregistrován nejprve v roce 2015 ve Francii, následně v roce 2016 dosáhl výborných výsledků v registračních zkouškách a byl zaregistrován na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V ČR prošel registračním řízením v letech 2015 až 2017 a byl díky nadprůměrným výsledkům zaregistrován v lednu 2018.

Hybrid ES Imperio má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností proti poléhání. Podzimní vývoj bývá rychlý a rostliny jdou do zimy s velmi dobře vyvinutými kořeny. Přezimování je bez problémů a po rychlém jarním startu následuje rané kvetení. Předností je vysoká odolnost k praskání šešulí před sklizní. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám, především má zvýšenou odolnost vůči fomovému černání stonku (kvantitativní rezistence a přítomnost genů RLM 3 a RLM 7) a proti alternáriové skvrnitosti brukvovitých.

Díky svým výsledkům byl hybrid v roce 2017 zařazen do skupiny doporučených odrůd Preol Ideál, kde své místo obhájil i v letošním roce. Na Slovensku byl hybrid ES Imperio velmi dobře hodnocen v pokusech SPZO: při sklizni 2016 obsadil s výnosem 5,25 t/ha 3. místo a v roce 2017 dosáhl 2. nejlepšího výnosu ze všech sledovaných odrůd (4,89 t/ha). V Polsku byly jeho výsledky v pokusech COBORU v letech 2014–2016 výborné, dosáhl průměrného výnosu 5,34 t/ha (116 %). V sousedním Německu potvrdil svou vysokou výkonnost a stabilitu výnosů v pokusech při sklizni 2017, kdy se svými výnosy řadil do první desítky nejvýnosnějších odrůd.

ES Imperio je moderní hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd, úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování. Jeho výsledky nejen u nás, ale také v sousedních zemích, potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití i v oblastech s přísuškem. Má středně vysoký obsah oleje a pěstitelé jistě ocení jeho vysokou HTS. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí.

ES Mambo - linie s vysokým potenciálem

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda ES Mambo má nižší stabilní rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání. Byla zaregistrována v roce 2014 ve Francii. Má rychlý podzimní vývoj, nízkou potřebu vláhy při vzcházení, velmi dobré přezimování a středně rychlý až rychlý vývoj na jaře. Zdravotní stav je vyrovnaný, s vyšší odolností proti napadení verticiliovým vadnutím a alternáriovou skvrnitostí brukvovitých. Jedná se o plastickou odrůdu s výbornou kvalitou semen: má vysoký obsah oleje, vyšší HTS a velmi nízký obsah glukosinolátů.

Odrůda je vhodná pro všechny typy půd a pro pěstování ve všech výrobních oblastech, uspěje v teplejších lokalitách s možností přísušků i v oblastech chladnějších. Dosahuje stabilně vysokých výnosů i v letech s horším průběhem počasí. Svůj výnosový potenciál nejlépe využije při vyšší intenzitě pěstování. Doporučený termín setí je časný a běžný.

ES Valegro - špičková kvalita

Středně pozdní liniová odrůda ES Valegro byla v ČR zaregistrována v roce 2016, na Slovensku v roce 2015 a o rok dříve také v sousedním Polsku. Jedná se o plastickou odrůdu pro chladnější i teplejší oblasti pěstování, která má nižší až středně vysoké rostliny bez sklonu k poléhání. Vývoj na podzim i na jaře je středně rychlý a přezimování na velmi dobré úrovni. Vitální rostliny mají dobrou odolnost ke všem hlavním chorobám, výhodou je zvýšená rezistence k napadení sclerotiniovou hnilobou a alternáriovou skvrnitostí brukvovitých.

Předností odrůdy ES Valegro je vysoká kvalita semen. Odrůda byla v sezoně 2016/17 zařazena do maloparcelkových pokusů ČZU Praha v Červeném Újezdu. Z celkového počtu 48 sledovaných odrůd dosáhla tato liniová odrůda nejvyšší olejnatosti semen (45,9 % v sušině) a linie ES Mambo třetího nejlepšího výsledku (45,1 % v sušině). ES Valegro je odrůda s vysokou mírou adaptability, vhodná i pro sušší oblasti pěstování. Doporučená intenzita pěstování je střední až vyšší. Je určena pro setí v časném a běžném termínu.

ES Astrid - osvědčená nízká linie

Raná liniová odrůda ES Astrid má nízké rostliny, které nepoléhají a usnadňují sklizeň. Pozvolný podzimní vývoj bez sklonu k přerůstání umožňuje i časné termíny setí. Rostliny výborně přezimují a jarní vývoj je středně rychlý s vysokou odolností jarním mrazíkům. Vyrovnaný zdravotní stav se zvýšenou odolností vůči fomovému černání stonku brukvovitých. Liniová odrůda ES Astrid je určená pro pěstování s vyšší intenzitou a výborných výsledků dosahuje na lepších půdách a v teplejších oblastech. Je možné ji využít i ve srážkově méně příznivých lokalitách.

ES Aquarel - hybrid pro CL technologii

Středně raný hybrid ES Aquarel je určen pro pěstování Clearfield technologií a je velmi dobře využitelný i pro lokality s přísušky. Má rychlý podzimní vývoj, dobře přezimuje, na jaře má rychlý start vegetace a velmi dlouho kvete. Vyšší rostliny jsou stabilní a mají vysokou odolnost proti poléhání. Hybrid je tolerantní k různým typům půd a je vhodný pro chladnější i teplejší lokality. Zdravotní stav rostlin je velmi dobrý, hybrid vykazuje vyšší odolnost fomovému černání stonku, sclerotiniové hnilobě a verticiliovému vadnutí řepky. Nespornou výhodou je vysoký obsah oleje a vysoká HTS. Lze jej využít pro pozdní termíny setí.

Graf 1: Výnosové výsledky registračních zkoušek ozimé řepky
podle oblasti pěstování (ÚKZÚZ 2015–2017)
Graf 1: Výnosové výsledky registračních zkoušek ozimé řepky podle oblasti pěstování (ÚKZÚZ 2015–2017)

Závěr

Společnost Agrofinal nabízí svým pěstitelům jak rané odrůdy (ES Astrid a ES Alegria), tak středně pozdní řepku (ES Valegro). Dále odrůdy pro časné setí (ES Mambo, ES Valegro a ES Astrid) a také odrůdy pro pozdní termíny setí (ES Imperio, ES Anisse a ES Alegria). Všechny nabízené odrůdy mají vyrovnaný zdravotní stav, vyšší odolnost vůči poléhání, velmi dobře přezimují a většina z nich zvládne také pěstování v sušších oblastech. Jsou to odrůdy plastické a adaptabilní, odrůdy pro úspěšné pěstování v podmínkách ČR.

inz

Související články

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 318x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 264x

Výnosná investice v nejisté sezóně

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 1591x

Do sucha jako dělaný

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš, Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 1719x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail