Chemap Agro s.r.o.

Odrůdy řepky pro vysoké výnosy a špičkovou kvalitu

30. 07. 2018 Ing. Anna Poubová; Agrofinal, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 180x

Společnost Agrofinal nabízí pro letošní zásev řepek zajímavé portfolio hybridních a liniových odrůd. Dva klasické hybridy, ES Imperio a ES Anisse, doplní hybrid ES Aquarel pro CL technologii pěstování. Liniové odrůdy jsou zastoupeny čtyřmi osvědčenými materiály: ES Mambo, ES Valegro, ES Astrid a ES Alegria. Všechny nabízené odrůdy charakterizuje stabilita výnosu, dobrý zdravotní stav a jejich plasticita. Standardně vysoká kvalita semen je bonusem pro každého pěstitele.

Agronutrition

Obr. 1: ES Anisse - intenzivní hybrid, odolný k přísuškům, s vyšší rezistencí vůči fomovému černání stonku, vhodný i pro pozdní setí
Obr. 1: ES Anisse - intenzivní hybrid, odolný k přísuškům, s vyšší rezistencí vůči fomovému černání stonku, vhodný i pro pozdní setí

ES Imperio - výkonný a zdravý hybrid

Středně rané ES Imperio kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav s vysokou plasticitou a adaptabilitou na horší podmínky pěstování. Patří do skupiny hybridů nové generace od firmy Euralis, která šlechtění zaměřila na odrůdy výkonné, zdravé a vhodné také pro sušší oblasti pěstování.

Hybrid byl zaregistrován nejprve v roce 2015 ve Francii, následně v roce 2016 dosáhl výborných výsledků v registračních zkouškách a byl zaregistrován na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V ČR prošel registračním řízením v letech 2015 až 2017 a byl díky nadprůměrným výsledkům zaregistrován v lednu 2018.

Hybrid ES Imperio má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností proti poléhání. Podzimní vývoj bývá rychlý a rostliny jdou do zimy s velmi dobře vyvinutými kořeny. Přezimování je bez problémů a po rychlém jarním startu následuje rané kvetení. Předností je vysoká odolnost k praskání šešulí před sklizní. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám, především má zvýšenou odolnost vůči fomovému černání stonku (kvantitativní rezistence a přítomnost genů RLM 3 a RLM 7) a proti alternáriové skvrnitosti brukvovitých.

Díky svým výsledkům byl hybrid v roce 2017 zařazen do skupiny doporučených odrůd Preol Ideál, kde své místo obhájil i v letošním roce. Na Slovensku byl hybrid ES Imperio velmi dobře hodnocen v pokusech SPZO: při sklizni 2016 obsadil s výnosem 5,25 t/ha 3. místo a v roce 2017 dosáhl 2. nejlepšího výnosu ze všech sledovaných odrůd (4,89 t/ha). V Polsku byly jeho výsledky v pokusech COBORU v letech 2014–2016 výborné, dosáhl průměrného výnosu 5,34 t/ha (116 %). V sousedním Německu potvrdil svou vysokou výkonnost a stabilitu výnosů v pokusech při sklizni 2017, kdy se svými výnosy řadil do první desítky nejvýnosnějších odrůd.

ES Imperio je moderní hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd, úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování. Jeho výsledky nejen u nás, ale také v sousedních zemích, potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití i v oblastech s přísuškem. Má středně vysoký obsah oleje a pěstitelé jistě ocení jeho vysokou HTS. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí.

ES Mambo - linie s vysokým potenciálem

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda ES Mambo má nižší stabilní rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání. Byla zaregistrována v roce 2014 ve Francii. Má rychlý podzimní vývoj, nízkou potřebu vláhy při vzcházení, velmi dobré přezimování a středně rychlý až rychlý vývoj na jaře. Zdravotní stav je vyrovnaný, s vyšší odolností proti napadení verticiliovým vadnutím a alternáriovou skvrnitostí brukvovitých. Jedná se o plastickou odrůdu s výbornou kvalitou semen: má vysoký obsah oleje, vyšší HTS a velmi nízký obsah glukosinolátů.

Odrůda je vhodná pro všechny typy půd a pro pěstování ve všech výrobních oblastech, uspěje v teplejších lokalitách s možností přísušků i v oblastech chladnějších. Dosahuje stabilně vysokých výnosů i v letech s horším průběhem počasí. Svůj výnosový potenciál nejlépe využije při vyšší intenzitě pěstování. Doporučený termín setí je časný a běžný.

ES Valegro - špičková kvalita

Středně pozdní liniová odrůda ES Valegro byla v ČR zaregistrována v roce 2016, na Slovensku v roce 2015 a o rok dříve také v sousedním Polsku. Jedná se o plastickou odrůdu pro chladnější i teplejší oblasti pěstování, která má nižší až středně vysoké rostliny bez sklonu k poléhání. Vývoj na podzim i na jaře je středně rychlý a přezimování na velmi dobré úrovni. Vitální rostliny mají dobrou odolnost ke všem hlavním chorobám, výhodou je zvýšená rezistence k napadení sclerotiniovou hnilobou a alternáriovou skvrnitostí brukvovitých.

Předností odrůdy ES Valegro je vysoká kvalita semen. Odrůda byla v sezoně 2016/17 zařazena do maloparcelkových pokusů ČZU Praha v Červeném Újezdu. Z celkového počtu 48 sledovaných odrůd dosáhla tato liniová odrůda nejvyšší olejnatosti semen (45,9 % v sušině) a linie ES Mambo třetího nejlepšího výsledku (45,1 % v sušině). ES Valegro je odrůda s vysokou mírou adaptability, vhodná i pro sušší oblasti pěstování. Doporučená intenzita pěstování je střední až vyšší. Je určena pro setí v časném a běžném termínu.

ES Astrid - osvědčená nízká linie

Raná liniová odrůda ES Astrid má nízké rostliny, které nepoléhají a usnadňují sklizeň. Pozvolný podzimní vývoj bez sklonu k přerůstání umožňuje i časné termíny setí. Rostliny výborně přezimují a jarní vývoj je středně rychlý s vysokou odolností jarním mrazíkům. Vyrovnaný zdravotní stav se zvýšenou odolností vůči fomovému černání stonku brukvovitých. Liniová odrůda ES Astrid je určená pro pěstování s vyšší intenzitou a výborných výsledků dosahuje na lepších půdách a v teplejších oblastech. Je možné ji využít i ve srážkově méně příznivých lokalitách.

ES Aquarel - hybrid pro CL technologii

Středně raný hybrid ES Aquarel je určen pro pěstování Clearfield technologií a je velmi dobře využitelný i pro lokality s přísušky. Má rychlý podzimní vývoj, dobře přezimuje, na jaře má rychlý start vegetace a velmi dlouho kvete. Vyšší rostliny jsou stabilní a mají vysokou odolnost proti poléhání. Hybrid je tolerantní k různým typům půd a je vhodný pro chladnější i teplejší lokality. Zdravotní stav rostlin je velmi dobrý, hybrid vykazuje vyšší odolnost fomovému černání stonku, sclerotiniové hnilobě a verticiliovému vadnutí řepky. Nespornou výhodou je vysoký obsah oleje a vysoká HTS. Lze jej využít pro pozdní termíny setí.

Graf 1: Výnosové výsledky registračních zkoušek ozimé řepky
podle oblasti pěstování (ÚKZÚZ 2015–2017)
Graf 1: Výnosové výsledky registračních zkoušek ozimé řepky podle oblasti pěstování (ÚKZÚZ 2015–2017)

Závěr

Společnost Agrofinal nabízí svým pěstitelům jak rané odrůdy (ES Astrid a ES Alegria), tak středně pozdní řepku (ES Valegro). Dále odrůdy pro časné setí (ES Mambo, ES Valegro a ES Astrid) a také odrůdy pro pozdní termíny setí (ES Imperio, ES Anisse a ES Alegria). Všechny nabízené odrůdy mají vyrovnaný zdravotní stav, vyšší odolnost vůči poléhání, velmi dobře přezimují a většina z nich zvládne také pěstování v sušších oblastech. Jsou to odrůdy plastické a adaptabilní, odrůdy pro úspěšné pěstování v podmínkách ČR.

inz

Související články

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 360x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 218x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 276x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 174x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail