Chemap Agro s.r.o.

Perspektiva sladovnického ječmene

28. 02. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 993x

Zajímavou tržní plodinou současného zemědělství je sladovnický ječmen, uplatňující se ve velkém v domácích i zahraničních sladovnách. Širokou nabídku odrůd s jistotou uplatnění představila na listopadovém semináři ve Větrném Jeníkově společnost Limagrain Central Europe Cereals.

Proseeds

Tradičním výrobcem českého piva je Budějovický Budvar, zakládající si na přísném dodržování tradičních postupů. Pro výrobu jsou používány pouze osvědčené suroviny, kterými je žatecký chmel, moravský slad, vlastní kvasinky a voda z místních artézských studní, které zaručují zachování kvality, uvedl Adam Brož, sládek pivovaru. Produkované pivo nese ochranné známky České pivo a Českobudějovické pivo, které bylo také oficiálně zaregistrováno jako chráněné zeměpisné označení. Pivovar v současnosti dosahuje maxima své současné produkce, což je 1,6 milionu hektolitrů. Proto bylo přikročeno k rekonstrukci vlastního areálu a přesunutí logistického zázemí do nových prostor, které jsou s původním areálem propojeny nadzemními mosty, aby překonaly místní frekventovanou silnici dělící oba provozy. Nové logistické centrum je plně automatizované a má kapacitu 19 tisíc palet. Disponuje 15 expedičními doky pro přistavení kamionů a je schopno expedovat až 350 palet za hodinu. Uvolněných prostor bude využito pro další rozšíření kapacity, která by se měla navýšit až na 2,15 milionu hektolitrů. Na tento záměr bude investováno více než 2 mld. Kč. Příležitost pro uplatnění domácího sladu se tak ještě významně rozšíří.

Obchod se sladem v Evropě podrobně představil Richard Paulů ze Sladoven Soufflet ČR. Letošní rok byl v Evropě především ve znamení sucha a především centrální Evropa trpěla nejvíce. Ztížené podmínky se také podepsaly na výsledné kvalitě ječmene. Suchem také trpěla doprava, kdy došlo k omezení říční dopravy, a nejsou dostupné kapacity na železnici, které by umožnily nahradit výpadek a přesouvat produkci po Evropě. Skupina sladoven Soufflet provozuje 23 sladoven v 13 zemích a je v současnosti 2. největším producentem sladu s roční produkcí necelých 2,3 milionu tun sladu.

Největším českým pivovarem je Plzeňský Prazdroj, který zároveň provozuje vlastní sladovny a nakupuje český sladovnický ječmen. Českému pivovarnictví se v roce 2018 dařilo a tuzemský výstav se navýšil o 2 % a export o 16 %. Narůstá především obliba ležáků. Zvyšuje se také poptávka po balení v plechovkách a PET lahvích. Tak jak neustále narůstá výstav baleného piva, tak naopak klesá podíl čepovaného piva, tento trend nastal v roce 2009 a nadále se rozevírají nůžky spotřeby, uvedl Václav Abraham, vedoucí nákupu Plzeňského Prazdroje. Česká republika je v současnosti 5. největším evropským výrobcem sladu s roční produkcí cca 550 tisíc tun, z čehož přibližně čtvrtinu vyrobili pivovarské sladovny a tří čtvrtinový podíl připadá na obchodní sladovny. Do zahraničí se vyvezlo více než 40 % domácí produkce. Sladovny Plzeňského Prazdroje ročně vyrobí 143 tisíc tun sladu v Čechách a 29,5 tisíc tun ve slovenském Velkém Šariši. Také v Plzeňském Prazdroji měli problémy při nákupu z loňské sklizně, kdy pouze 10 % nabídnutých vzorků splňovalo standardní požadavky na kvalitu. Nejčastěji byl obsah NL přes 12 %, vysoký podíl byl také mechanicky poškozených zrn a také vysoký výskyt skůdců. Proto došlo k upravení požadavků na výkup. Ze sklizně v roce 2019 bude nejnakupovanější odrůdou Bojos (40 %), který dále doplní Laudis 550 (24 %), Malz (10 %), Francin (14 %) a Manta (2 %). Pro sladovnu ve Velkém Šariši budou vykupovány odrůdy Malz (30 %), Kangoo (29 %), Laudis 550 (27 %) a Overture (8 %).

Sladovnické ječmeny

Společnost Limagrain provozuje v České republice šlechtitelskou stanici, kde vzniklo mnoho známých sladovnických ječmenů. Současnou nabídku a připravované novinky představil Radim Korhoň, vedoucí šlechtění jarního ječmene. Nejpěstovanějšími odrůdami pro České pivo jsou v současnosti Bojos, Laudis 550Malz, které zde byly vyšlechtěny. Již od roku 2014 je Bojos také celkově nejpěstovanější českou odrůdou a je v současnosti množen na 19 % ploch. Druhou nejpěstovanější odrůdou současnosti je Laudis 550 s podílem na množitelských plochách 11,4 %. Neustále narůstá poptávka po této odrůdě u pivovarů a sladoven. Starší, ale trvale žádanou odrůdou s výběrovou sladovnickou kvalitou je Malz, který nachází uplatnění ve všech českých pivovarech a sladovnách.

Novinkou v nabídce je LG Monus pocházející z Hrubčic. Vyznačuje se vysokým podílem předního zrna, nadprůměrným obsahem extraktu a optimálním obsahem dusíkatých látek v zrnu. Odrůda byla registrována v roce 2017 a je doporučena pro výrobu Českého piva. Dle SDO 2015–18 se jedná o nejvýnosnější odrůdu pro České pivo v obou intenzitách pěstování. Již nalezla uplatnění ve sladovnách Bernard, Moravomalt a v Zábřehu na Moravě.

Další připravovanou hrubčickou novinkou je LG Ester, která právě ukončila 3. rok registračních zkoušek ÚKZÚZ a očekává se rozhodnutí o registraci. V registračních zkouškách dosahovala vysokého a stabilního výnosu. Předpokládá se její zařazení mezi odrůdy pro výrobu Českého piva. V současnosti je v pilotních zkouškách Sladoven Soufflet. Vedle výnosu vyniká také výborným zdravotním stavem s vysokou odolností všem hlavním chorobám.

Nejrychleji narůstající odrůdou s vysokým podílem v České republice i na Slovensku je Overture. Odrůda je preferována mnoha pivovary a sladovnami včetně bezproblémového uplatnění v okolních zemích. Původem pochází z anglického šlechtění a následně se rozšířila a byla úspěšně registrována v mnoha zemích Evropy i mimo ni. Vyniká nejvyšším extraktem a stupněm prokvašení. Příznivý je také nízký obsah betaglukanů. Proto je její slad považován za jeden z nejkvalitnějších, uvedl Stanislav Hudec, marketingový manager, při představování zahraničních odrůd.

Další zajímavou novinkou s možností uplatnění při exportu na Slovensko je Odyssey. Výběrová sladovnická kvalita dále zvyšuje poptávku po této odrůdě a předností je také velmi vysoký výnos a podíl předního zrna. Na Slovensku dále nachází uplatnění odrůda Tango s výběrovou sladovnickou kvalitou.

Další představenou novinkou je LG Lodestar, první registrovaná lox-les odrůda ve střední Evropě, která má nízkou aktivitu enzymu způsobujícího stárnutí piva. Byla v loňském roce úspěšně zaregistrována na Slovensku po dvou letech zkoušení, kde prokázala velmi vysoký a stabilní výnos. V současnosti probíhá provozní zkoušení ve spolupráci s pivovary a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským.

Další jarní plodiny

Pro pěstitele krmných ječmenů zůstávají v nabídce osvědčené odrůdy KampaAzit, doplněné novinkou Ovation.

Pěstiteli ceněnou je přesívková jarní pšenice Epos s téměř půlročním oknem pro výsev. Stabilně dosahuje elitní kvality a pokud již je pozdě na výsev ozimé pšenice, tak lze při pozdním podzimním i jarním výsevu volit tuto odrůdu. V nabídce také zůstává jarní tritikale PuzonSomtri.

Tradiční zlepšující plodinou v současných osevních postupech je hrách. Tradiční nabídku žlutosemenných hrachů Abarth, AuditBoxer rozšířili dvě novinky. Žlutosemenný LG Aspen je vhodný pro sklizeň na zrno a do směsek na GPS. Zelenosemenný Kingfisher byl registrován v loňském roce jako nejvýnosnější odrůda s touto barvou semene.

Zajímavou možností rozšíření osevního postupu se stabilní poptávkou je olejný len, kde jsou nabízeny odrůdy LolaLibra vhodné pro potravinářské využití.

Související články

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2020

28. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 305x

Jistota i v nejisté době - Odrůdy od společnosti VP Agro

26. 07. 2020 Ing. Petr Shejbal; VP AGRO spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Naše odrůdy jsou PROFIT 20 pozitivní, avšak objednat je lze i bez roušky

26. 07. 2020 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 184x

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

23. 07. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 401x

Manuál k výběru odrůd řepky ozimé

05. 07. 2020 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 499x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail