Chemap Agro s.r.o.

S řepkami od BORu naplníte stodolu

24. 07. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; B O R Choceň s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 420x

Jaro se rozběhlo v plném proudu, natěšení zemědělci po vcelku optimistickém zhodnocení stavu porostů řepek po zimě vyrazili s technikou do polí a začíná tradiční „boj o zrno“. Na pozadí toho všeho už se začíná pomalu roztáčet pohádka s tradičním názvem „Nekonečný příběh“ jejímiž hlavními postavami jsou odrůdy řepky ozimé pro podzimní zásev.

Agronutrition

Stejně jako osudy pohádkových postav ze stejnojmenného příběhu z roku 1984 jsou různé, však dodnes si diváci vzpomenou na malého Bastiena, Falca nebo Atreje, na druhou stranu málokomu už dneska řekne něco jméno Limahl a po natočení legendárního hitu k této pohádce budeme ve vodách pop-music marně pátrat po jeho další stopě. Podobné životní příběhy píší také odrůdy řepky ozimé, nabízené na českém trhu. Zatímco některé „vylétnou“ během jednoho roku k hvězdným výšinám a po dvou letech o nich nikdo neví, jsou tu také skutečné „legendy“ s nimž stará přátelství nijak nerezaví. Pevně věřím, že následující dvě nové odrůdy, zastupované firmou BOR Choceň s.r.o. budou patřit k těm druhým.

Anniston není v tomto případě populární americká herečka, ale velice nadějná francouzská, hybridní odrůda řepky ozimé. Dnes je samozřejmě prvním údajem při vstupu do zemědělcovy kanceláře s nabídkou odrůd řepky ozimé jejich výnos. V registračních odrůdových zkouškách v ČR dosahovala Anniston po celé zkušební období špičkových hodnot výnosu jak v teplé (113 %), tak i chladnější oblasti (111 %) a nejen to byl hlavní argument pro konečné úspěšné zaregistrování. Ale jenom výnos už dnes pro úspěch na trhu nestačí. To vědí i šlechtitelé ve Francii, a proto nabízejí celou řadu dalších bonusů. Tento středně raný hybrid s velmi dobrou odolností poléhání při nadprůměrné výšce rostlin zaujme velmi dobrým zdravotním stavem, přičemž dvěma stěžejními pilíři jsou jednak geneticky podmíněná odolnost fómové hnilobě (gen RLM7) a také stále poměrně ojedinělá rezistence proti viru žloutenky vodnice (TuYV). Zde je na místě zdůraznit rozdíl mezi pojmy rezistence a tolerance. Pokud nazveme danou odrůdu jako tolerantní, znamená to, že nějakým způsobem dobře výnosově obstála v letech a lokalitách s výskytem viru žloutenky vodnice, ale nikdy není jisté, že tyto výsledky zopakuje vždy a všude. Zatímco rezistentní odrůda má tuto odolnost zakódovanou geneticky, a tudíž fungující za všech podmínek bez rozdílu. Díky této jistotě se nemusíte bát velmi raných termínů výsevu. Naopak ranější výsevy v posledních letech zaručují jistotu dobrého vzejití, protože se zvyšuje šance vzcházejících semen potkat se s „chmelovými dešti“ v druhé polovině srpna. U odrůd náchylných k napadení viru se s tím samozřejmě na druhou stranu zvyšuje riziko napadení díky vysoké aktivitě hmyzích přenašečů. Všichni zkušení řepkaři vědí, že dozrávající výtečný porost ještě nepřináší zaručený úspěch a že je třeba zajistit, aby řepkového semene spadlo co nejvíce do zásobníku sklízecí mlátičky a nikoliv na zem. K tomu je tady další bonus Annistonu a tím je nepukavost šešulí. Do českých podmínek se střídavým klimatem samozřejmě patří hlavně odrůdy s výbornou mrazuvzdorností, takže i zde bingo! K naší odrůdové novince už není co dodat, takže zbývá jen objednat osivo a těšit se výsledek.

Pouze o rok služebně starší kolegyní v portfoliu řepek od firmy BOR je hybrid ES Cesario ze šlechtitelské kuchyně firmy Euralis, patřící do stále ještě neveliké skupiny raných odrůd. ES Cesario má nižší až středně vysoké rostliny (150–160 cm) se střední odolností proti poléhání před sklizní. Podzimní vývoj je středně rychlý, přisedlé rostliny s nízko položeným vegetačním vrcholem nemají sklon k přerůstání. Tato vlastnost se mimo jiné projevuje i v nižší míře poškození od zvěře. Odrůda velmi dobře přezimuje a nástup vegetace na jaře je pozvolný. Rostliny velmi dobře větví a nasazují vysoký počet šešulí odolných proti pukání. Vysoká schopnost větvení a nižší rostliny předurčují tuto odrůdu pro úspěšné pěstování v širších řádcích (45 cm). Porost v ranějších termínech rovnoměrně dozrává. ES Cesario má vysoký obsah oleje v semenech a středně vysokou HTS (4,7 g). Charakteristický je vyrovnaný zdravotní stav: zvýšená odolnost fómovému černání stonku díky kombinaci kvantitativní odolnosti a přítomnosti genu RLM7, dobrá odolnost proti verticiliovému vadnutí a alternariové skvrnitosti a středně dobrá odolnost sclerotiniové hnilobě. ES Cesario se úspěšně popasovala s konkurencí v rámci registračních zkoušek v ČR, což vyústilo v její zaregistrování na konci roku 2017. Při konkurenci, jaká již řadu let ve zkoušení odrůd v rámci SOZ panuje, je tento fakt sám o sobě důležitým údajem o kvalitě odrůdy, přičteme-li k tomu předchozí úspěšné registrace v Polsku a na Slovensku. Hybrid ES Cesario je vhodný pro všechny oblasti pěstování řepky, pro klasické i minimalizační technologie. Najde uplatnění také v sušších oblastech a na horších půdách. Odrůda snese mírně časný i mírně pozdní termín setí a doporučený výsevek je 40–50 semen/m2.

Přehled odrůd z BORu by nebyl kompletní, kdybychom nezmínili již poněkud starší, ale velmi dobře zavedené materiály. Raná hybridní odrůda SY Alissa je stále oblíbená díky vysokému výnosu semene v nejranějších termínech sklizně, velmi vysoké odolnosti poléhání, jistotě přezimování a možnosti pozdního setí a tím nižší pravděpodobnosti napadení virózami. Určitý časový handicap tato odrůda dožene velmi rychlou jarní regenerací a vývojem.

Přesto, že se podíl liniových odrůd na trhu již řadu let snižuje, stále je mnoho zemědělců poptává. Pro takové případy můžeme zájemcům nabídnout skutečnou „legendu“ mezi liniovkami, odrůdu Adriana, která je na trhu již od roku 2006. Tato linie s grácií zvládla mrazivou zimu 2011/12, od počátku zaujala plasticitou, jistotou výnosu na horších půdách a v přísušku. Pokud se náhodou s termínem setí zpozdíte, nezoufejte, Adriana je řešení právě pro vás.

inz

Související články

Jdeme od základu

15. 07. 2019 Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 73x

Řepka s přidanou hodnotou pro zemědělce

15. 07. 2019 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 185x

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 326x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 279x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 270x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail