Chemap Agro s.r.o.

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

10. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 382x

Velmi vysokým výnosovým potenciálem, výborným zdravotním stavem a vysokou odolností vůči poléhání je charakterizována nově registrovaná odrůda ozimé pšenice Sheriff. Je určena pro krmné užití a lze ji pěstovat i s nižšími vstupy.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Po tříletém období registračních zkoušek ÚKZÚZ v letech 2014–2016 byla v březnu 2017 zaregistrována nová odrůda ozimé pšenice Sheriff. Byla vyšlechtěna dánskou šlechtitelskou společností Sejet Planteforaedling a v ČR zkoušena pod označení Sj 9710002. Na základě výsledků registračních zkoušek byla zařazena do jakostní kategorie C. Držitelem šlechtitelských práv je uvedená dánská společnost.

Vysoký výnos zrna

Nepekařská polopozdní odrůda Sheriff je vhodná pro krmné účely. Užitná hodnota této odrůdy je dána především vysokým až velmi vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování registračních zkoušek ÚKZÚZ v letech 2014–2016. V bramborářské výrobní oblasti byl Sheriff nejvýnosnější odrůdou v tříletém průměru těchto zkoušek. Registrační zkoušky prokázaly také stabilitu výnosu v jednotlivých ročnících.

Odrůda Sheriff byla zaregistrována v roce 2016 také v Německu, kde dosáhla velmi vysokého výnosu zrna v registračních zkouškách BSA. Výnos byl hodnocen maximálním počtem bodů v neošetřené i ošetřené variantě pěstování (9/9).

Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu, vysoké odolnosti vůči poléhání a vysokému výnosu v neošetřené variantě pěstování lze odrůdu doporučit i pro pěstování s nižšími vstupy. Klas této odrůdy je středně dlouhý, počet zrn v klasu je vysoký, HTZ zrna je menší až stření.

Agronomické vlastnosti a pěstování

Sheriff je polopozdní odrůda s vysokou odnožovací schopností. Nízké rostliny mají pevné stéblo s vysokou odolností vůči poléhání. Vzhledem k tomu není nutná aplikace morforegulátorů růstu při pěstování s nižšími vstupy. V případě intenzívního pěstování je doporučeno použití nižší dávky.

Jedná se o plastickou odrůdu, která je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Lze zasévat i po obilnině, vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu. Odrůdu můžeme uplatnit i pro pozdější výsevy po kukuřici díky dobré odolnosti vůči vyzimování. Pro optimální hustotu porostu jsou doporučeny výsevky uvedené v tabulce 4.

Ošetření fungicidy volíme na základě infekčního tlaku a rizika napadení. Vzhledem k vysoké odolnosti vůči klasovým chorobám a vysoké až velmi dobré odolnosti vůči listovým chorobám lze doporučit systém jednoho ošetření a to na začátku sloupkování. Vzhledem k tomu, že odrůda reaguje na vyšší intenzitu pěstování zvýšením výnosu, lze současně doporučit i intenzívní technologii pěstování se dvěma fungicidy. První ošetření v růstové fázi BBCH 29–37, tj. konec odnožování až začátek sloupkování, druhé ošetření v růstové fázi BBCH 51–59, tj. metání. Hodnocení odolnosti vůči chorobám je uvedeno v tabulce 2.

Osivo pro založení množitelských ploch bude dostupné z letošní sklizně. K dispozici bude i omezené množství osiva ve stupni C1.

Tab. 1: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 1: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 2: Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 2: Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 3: Kvalita zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 3: Kvalita zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 4: Termín setí a výsevek (MKS/ha) podle výrobních oblastí
Tab. 4: Termín setí a výsevek (MKS/ha) podle výrobních oblastí

www.limagrain-cereals.cz

Související články

Mnoho ozimých novinek od Selgenu

29. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 245x

Zkoušení odrůd pšenice seté pro ekologické zemědělství

24. 07. 2017 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze, předsedkyně Komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 401x

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

12. 06. 2017 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 695x

LG Imposanto - Nově registrovaná pekařská pšenice

09. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 376x

Toreador s adrenalinem v každé buňce

08. 06. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail