BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Stimulace osiva řepky může zvýšit výnosy

27. 07. 2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 675x

Řepce olejce silně konkuruje palma olejná. Aby v této konkurenci řepka obstála, je potřeba co nejvíce zvýšit výnosy. V České republice se však v současnosti nedaří podstatně výnosy řepky zvyšovat. Prvořadou podmínkou vysokého výnosu je kvalitní dostatečně hustý porost. Pro dosažení požadované polní vzcházivosti je potřeba vysévat vysoce kvalitní osivo schopné vzejít i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení zajistí nejen optimální hustotu porostu, ale také silné a dostatečně zakořeněné rostliny schopné dobře přezimovat.

Varistar

Při vzcházení porostů mohou udělat dobrou službu růstové stimulátory, které podporují zakořenění a růst i zlepšují zdravotní stav rostlin. V případě vzcházení řepky při nedostatku vláhy se vyplatí obalit osivo látkou poutající vodu. Možnosti použití stimulátoru a hygroskopické látky se ověřovalo v maloparcelkových pokusech. Účinnost přimoření osiva řepky stimulátorem růstu se zjišťovala také v poloprovozech.

Pokusy

Polní pokusy s osivem řepky české liniové odrůdy Corzar proběhly v pěstitelské sezoně 2019/20 na pokusném pozemku Výzkumné stanice České zemědělské univerzity v Praze Červený Újezd na Praze-západ. V přesných maloparcelkových pokusech se ověřovalo použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+. Polní pokusy byly založeny na parcelkách o sklizňové ploše 10 m2 v 8 opakováních. Vysévalo se 50 semen řepky/m2. V pokusech se zjišťoval počet rostlin po vzejití a výnos semen. Ověřované varianty moření a ošetřování osiva řepky jsou uvedeny v tabulce 1.

V sezoně 2019/20 uskutečnily i poloprovozní pokusy na lokalitách Hrotovice na Třebíčsku, Humburky na Královéhradecku, Chrášťany na Rakovnicku, Kelč na Vsetínsku, Litice na Plzeňsku, Nové Město na Moravě a Petrovice na Benešovsku. V poloprovozních pokusech se ověřovala aplikace stimulátoru růstu AG 070 Seed na osivo řepky.

Růstový stimulátor AG 070 Seed je založen na speciální fyzikální úpravě výtažku z mořských řas. Přípravek aktivuje mikroprvky obsažené ve výtažku z hnědé mořské řasy (Ascophyllum nodosum) tak, že rostlina vnímá aplikaci substance jako nadcházející stres a aktivuje přirozené obranné mechanizmy. Přípravek je doplněn směsí aminokyselin a kombinací dvou syntetických auxinů ve velmi nízké koncentraci. Jedná se o tekutý nanotechnologický přípravek nové generace podporující klíčení a vzcházení rostlin. Ekologický přípravek se schopností poutat vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+ v jemné krystalické formě se používá na obalování semen pro zvýšení klíčivosti a polní vzcházivosti při nedostatku vláhy v půdě. Krystalky při kontaktu s vodou zvětší svůj objem na velké gelové částice, ve kterých se zadržuje voda a v ní obsažená hnojiva a živiny.

Agrotechnika maloparcelkových pokusů s řepkou v Červeném Újezdě byla následující: podzim 2019: 29. 7. 2019 sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) - sláma rozdrcena; 2. 8. 2019 podmítka (10 cm); 25. 8. 2019 seťová orba (22 cm); 26. 8. 2019 předseťová příprava půdy (kompaktor); 26. 8. 2019 výsev, hloubka 1,5–2 cm, řádky 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých semen/m2; 28. 8. 2019 herbicid Butisan Complete (2,5 l/ha); 6. 9. 2019 rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle potřeby až do dubna 2020); jaro 2020: 22. 2. 2020 regenerační hnojení 1a - DASA (40 kg N /ha); 16. 3. 2020 regenerační hnojení 1b - LAD (50 kg N /ha); 30. 3. 2020 produkční hnojení - LAD (60 kg N /ha); 8. 4. 2020 insekticid Nurelle D (0,6 l/ha); 20. 4. 2020 kvalitativní hnojení - LAD (30 kg N /ha); 7. 5. 2020 insekticid Proteus (0,6 l/ha); 27. 7. 2020 sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička Wintersteiger).

Tab. 1: Varianty ošetření osiva řepky v Červeném Újezdě

Var.

Odrůda

Moření

Stimulace osiva

Látka poutající vodu

1

Corzar

Vitavax (kontrola)

AG 070 Seed

-

2

Corzar

Vitavax

AG 070 Seed

-

3

Corzar

Vitavax

AG 070 Seed

Pewas Agro Aquaholder Seed+

Výsledky maloparcelkové pokusy

Polní vzcházivost porostů řepky v Červeném Újezdě značnou měrou ovlivnilo počasí v pěstitelské sezoně 2019/20 (tab. 2). Při vzcházení řepky na podzim roku 2019 měla půda dostatečnou vlhkost. Za této situace se polní vzcházivost pohybovala na velmi vysoké úrovni u všech porovnávaných variant bez podstatných rozdílů.

Vysoká hustota porostů se kladně odrazila na dosažených výnosech semene řepky (tab. 3). Na výnosech mělo také značný podíl dostatečné množství vláhy od konce května po zbytek vegetace až do sklizně. Na kontrolní variantě se v Červeném Újezdě podařilo dosáhnout vysokého výnosu 5,36 t/ha. Výnos řepky navyšovalo moření osiva stimulátorem AG 070 Seed (5,41 t/ha). Nejvyššího navýšení výnosu v porovnání s kontrolou bylo docíleno v případě varianty moření osiva stimulátorem a obalení hydrogelem Pewas Agro Aquaholder Seed+ (5,58 t/ha).

Tab. 2: Teploty a srážky za vegetace řepky v Červeném Újezdě

Ročník

Parametr

Měsíc

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

2019/20

Teplota °C *

20,1

20,0

14,5

10,5

5,2

2,4

1,3

4,5

5,0

10,2

12,1

17,5

19,1

20,5

Srážky

mm

52,6

97,5

57,2

30,3

34,4

13,3

8,0

56,9

45,4

12,6

50,4

71,8

29,2

110,9

Dlouhodobý průměr*

Teplota

°C *

17,6

17,3

13,4

8,4

3,0

- 0,5

2,3

0,8

2,9

7,6

12,9

16,2

17,6

17,3

Srážky

mm

58,7

67,5

33,0

26,5

29,9

22,3

21,6

21,4

26,3

34,9

67,2

63,5

58,7

67,5

Normál**

Teplota

°C

18,3

17,9

13,5

8,5

3,1

-0,3

-1,4

-0,3

3,6

8,5

13,5

16,2

18,3

17,9

Srážky

mm

78

66

38

27

30

28

22

20

28

28

70

67

78

66

Pozn.: * Praha-Ruzyně 1960–2010; **Praha-Ruzyně 1981–2010

Tab. 3: Polní vzcházivost řepky a výnosy v Červeném Újezdě

Var.

Počet rostlin na 1 m2

Polní vzcházivost (%)

Výnos při 8% vlhkosti (t/ha)

1

45

90

5,36

2

44

88

5,41

3

46

92

5,58

Výsledky poloprovozních pokusů

V poloprovozních pokusech založených na sedmi lokalitách v různých výrobních oblastech ČR stimulace osiva nevedla k jednoznačným výsledkům (tab. 4). Na některých stanovištích osivo přimořené stimulátorem AG 070 Seed přineslo navýšení výnosu, zatímco jinde došlo k mírnému poklesu. Největšího navýšení výnosu řepky o téměř 1 t/ha se podařilo dosáhnout na stanovišti Kelč na severní Moravě. V průměru všech pokusných lokalit se výnos řepky u varianty přimořené stimulátorem v porovnání s kontrolou zvýšil jen o 0,02 t/ha.

Tab. 4: Výnosy řepky v poloprovozních pokusech (t/ha) při 8% vlhkosti

Varianta

Hrotovice

Humburky

Chrášťany

Kelč

Litice

Nové Město

Petrovice

Průměr

Corzar (standard)

4,54

4,84

3,98

3,00

4,32

5,01

3,58

4,18

Corzar (AG 070)

4,27

4,57

3,88

3,91

4,38

5,19

3,17

4,20

Rozdíl

(mořeno - kontrola)

-0,27

-0,27

-0,10

0,91

0,06

0,18

-0,41

0,02

Závěr

V polních pokusech s porovnáním různých variant ošetření osiva řepky se výrazně projevil vliv počasí v ročníku 2019/20. Při dostatku vláhy rostliny dobře vzcházely. Moření osiva polní vzcházivost neovlivňovalo.

Hustotu porostů v Červeném Újezdě sice aplikace biologického stimulátoru AG 070 nezlepšovala, ale bylo zaznamenáno zvýšení výnosu. Obalení osiva namořeného stimulátorem ještě navíc hydrogelem Pewas Agro Aquaholder Seed+ polní vzcházivost řepky nenavyšovalo. Toto ošetření osiva ale vedlo k nejvyšším výnosům v porovnání s kontrolní variantou.

V poloprovozních pokusech založených na sedmi lokalitách stimulace osiva nevedla k jednoznačným výsledkům. Na některých stanovištích osivo přimořené stimulátorem AG 070 Seed přineslo navýšení výnosu, ale jinde byl zaznamenán mírný pokles.

Výnosy řepky kladně ovlivnil průběh počasí
Výnosy řepky kladně ovlivnil průběh počasí

Jako kontrola posloužilo standardně namořené osivo řepky odrůdy Corzar
Jako kontrola posloužilo standardně namořené osivo řepky odrůdy Corzar

Výzkum byl podporován projektem TAČR TG03010020 Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu.

 

Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Související články

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 174x

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 100x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 157x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 391x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10992x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail