Chemap Agro s.r.o.

Suchovzdorné pšenice Caussade 2018

27. 08. 2018 Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 538x

Česká republika zažívá v posledních letech sucho, které ohrožuje zemědělce a domácí produkci potravin. V loňském roce zejména na jižní Moravě se mnozí přesvědčili, že výběr vhodné odrůdy je klíčovým faktorem, jak dosáhnout efektivního a ekonomického pěstování pšenice ozimé. Odolnost vůči suchu je čím dál více sledovanou vlastností nejenom u odrůd pšenice, ale i ostatních u nás pěstovaných plodin. V průběhu let se ukázala odolnost vůči suchu dominantní vlastností odrůd společnosti Caussade. V letošním roce je tedy na pěstiteli dobře zvážit volbu odrůdy a s ohledem na nároky prostředí se rozhodnout tak, aby se volba zúročila při budoucích žních.

Agronutrition

Jsme mladou společností na obilném trhu a poptávka po osivech pšenice Caussade v loňském roce převyšovala nabídku. Důvod převyšující poptávky nad nabídkou je zřejmý: Francouzské pšenice Sosthene, Sofolk CS, Sofru, Sonergy a Solindo CS vynikají především suchovzdorností, nepoléhavostí, vysokým výnosem, vynikajícím zdravotním stavem a nenáročností k půdním podmínkám. Rostoucí popularitu těchto odrůd dokazují, stále se zvětšující množitelské plochy napříč celou Českou republikou a Slovenskem.

Sosthene

Velmi krátká, neosinatá, raná pšenice s velmi dobrou mrazuvzdorností a dobrou odolností vůči chorobám. Vyniká vyrovnaným a vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech. Má velmi rychlý počáteční růst a velmi dobře reaguje na intenzifikační faktory výnosem a kvalitou. Díky nízkému vzrůstu není potřebná aplikace morforegulátoru. Pekařská jakost A.

Sosthene ověřená jistota odolnosti
Sosthene ověřená jistota odolnosti

Sofru

Velmi raná odrůda s výraznou odolností proti poléhání, která nenese velké pěstitelské riziko. Nadprůměrně odolná vůči chorobám listu (braničnatky, padlí). Specifický je zejména velmi brzký nástup metání a doba zralosti, která se pohybuje +2 dny na odrůdu Avenue. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám, velmi dobře snáší přísušek. Vyniká zejména v obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Výnos tvoří počtem odnoží. Pekařská jakost A/B.

Sofru ověřená jistota ranosti
Sofru ověřená jistota ranosti

Sofolk CS

Středně raná, středně vysoká, osinatá pšenice pekařské jakosti C s velmi vysokým výnosem. V poloprovozních pokusech v roce 2016 dosáhla nejlepších výsledků v Beňově, Salix Morava (10,48 t/ha) a ve VÚRV (PS Humpolec 13,63 t/ha, PS Ivanovice na Hané 10,93 t/ha). Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem, zejména vysokou odolností vůči rzi, braničnatce a padlí travnímu. Odrůda je tolerantní k chlortoluronu a méně citlivá k fuzáriím v klasu.

Sofolk CS ověřená jistota výnosu
Sofolk CS ověřená jistota výnosu

Letošní novinka - Solindo CS

Prověřená odrůda ve VÚRV (PS Ivanovice na Hané, průměrný výnos 7,43 t/ha, ročník 2016/17) a v ZVÚ Kroměříž (střední intenzita 10 t/ha, ročník 2016/17) předurčují Solindo CS jako extrémně výnosnou odrůdu pekařské jakosti B. Je to raná a osinatá odrůda s velkými zrny. Rostliny má nízké až střední, středně odolné proti poléhání. Vyniká obecně velmi dobrým zdravotním stavem. Je odolná proti napadení padlím na listu a v klasu, braničnatce a fusáriím v klasu. Středně odolná proti černi v klasu a braničnatce na listu. Středně odolná vůči vymrzání. Je vhodná do všech oblastí pěstování po celé ČR.

Tab. 1: Ukazatele technologické jakosti zrna odrůdy Solindo CS (VÚRV Praha -   Ruzyně)

Odrůda

OH (g/l)

NL (%)

ZS (ml)

ML (%)

GI

FN (s)

Solindo CS

786,3

13,1

47

29,1

92

390

 

Solindo CS ověřená jistota mimořádného výnosu
Solindo CS ověřená jistota mimořádného výnosu

 

 

Závěr

Caussade Osiva, s.r.o. prodává certifikované osivo, dlouhodobě testované a prověřené přímo u pěstitelů na produkčních plochách. S odrůdami Caussade máte možnost se setkat i v odrůdových pokusech po celé ČR, kde zaujímají opakovaně přední příčky.

Neváhejte kontaktovat náš profesionální tým obchodních zástupců, kteří naplní veškeré vaše požadavky a potřeby pro zajištění efektivního pěstování pšenice ozimé. Závěrem chceme poděkovat našim špičkovým množitelům a pěstitelům za každoroční přízeň při výběru našich odrůd.

Související články

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 318x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 264x

Výnosná investice v nejisté sezóně

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 1591x

Do sucha jako dělaný

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš, Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 1719x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail