Chemap Agro s.r.o.

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 545x

Poslední roky se vždy v sezóně již pravidelně vyskytne nějaký nepředvídatelný činitel, který pěstitelům řepky zamotá hlavu. Ač je každý rok svým průběhem diametrálně odlišný, právě toto je sjednocuje. Pěstitelé začnou zvažovat, zda nově zakládané porosty řepky ošetřit herbicidy preemergentně s potřebou alespoň minimálních vlhkostních podmínek pro nejlepší účinek, anebo ošetřit postemergentně, ale s tím rizikem, že regulace některých plevelů, především brukvovitých se stává velmi obtížná. Navíc při promeškání této aplikace i z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek, jako v některých minulých sezónách, už jednoznačně nelze docílit bezplevelného porostu.

Agronutrition

Výhody preemergentního ošetření porostů řepky jsou tak evidentní. Čím dříve plevele eliminujeme, tím déle mohou rostliny řepky profitovat z draze připravené kultivační plochy. Účinnostně preemergentní ošetření jednoznačně převyšují ošetření postemergentní. Právě za tímto účelem společnost Syngenta v roce 2016 nabízí již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci plevelů v řepce.

Pro dobrý účinek preemergentů je přiměřená vlhkost půdy nezbytná. Pro optimální působení účinné látky dimethachlor obsažené v přípravku Brasan je jisté množství vody potřebné, ale ve srovnání s konkurenty výrazně nižší.

Dobře založený porost řepky olejky vykazuje ve vyšších vývojových fázích velmi silnou konkurenceschopnost k plevelům na poli. Zcela naopak je tomu však v raných vývojových fázích. Penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, violky a rozrazily patří mezi nejvýznamnější podzimní plevelné druhy v řepce. Velice významné škody může napáchat také výdrol předplodiny nebo trvalé plevele. Vedle již zmíněných škodlivých druhů je potřeba potlačit také další plevele, které škodí až zjara v době svého prodlužovacího růstu. Do této skupiny patří především svízel přítula, heřmánkovité plevele, úhorník mnohodílný, chrpa modrák a mák vlčí. Svízel přítula je obecně řazen mezi nejškodlivější plevelný druh v porostech řepky. Pouhá 0,5–1 rostlina/m2 již překračuje práh škodlivosti.

Neošetřená řepka
Neošetřená řepka

Svízel patří mezi nejnebezpečnější plevele v řepce
Svízel patří mezi nejnebezpečnější plevele v řepce

Přítomnost plevelů v porostu může mít také dopad na jeho zdravotní stav. Problematickými jsou především plevele z čeledi brukvovitých, jež jsou hostitelskými rostlinami pro mnohé choroby, které nám později mohou infikovat pěstovanou řepku. Na těchto rostlinách může svůj vývojový cyklus dokončit například Plasmodiophora brassicae. Přerušení vývojového cyklu likvidací hostitele představuje jeden z hlavních bodů ve strategii boje s tímto patogenem.

Bezplevelný porost, především bez raně kvetoucích druhů, je také důležitý pro možnost bezproblémového insekticidního ošetření porostu v ohledu na bezpečnost všech opylovačů.

Brasan Teridox pack poskytuje ošetření deseti hektarů řepky. Obsahuje 15 l přípravku Brasan a 5 l přípravku Teridox. Přípravek Brasan obsahuje dvě účinné látky - dimetachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s pleveli dvouděložnými, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone, poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní atd. Přípravek Brasan je bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové i podzemní vody.

Bezplevelný porost řepky je nejen dobrou vizitkou agronoma, ale také z důvodu správného klimatu v porostu určitou ochranou před pozdně jarními mrazíky a zárukou vysoké, kvalitní a bezproblémové sklizně.

Spektrum účinku herbicidu Brasan

Jednoděložné a dvouděložné plevele

Účinnost

Heřmánkovec přímořský

Matricaria maritima

■■■

Hluchavka nachová

Lamium purpureum

■■■

Hulevník lékařský

Sisymbrium officinale

■■■

Hulevník Loeselův

Sisymbrium loeselii

■■■

Chrpa modrá

Centaurea cyanus

■■

Chundelka metlice

Apera spica-venti

■■■

Jílky

Lolium spp.

■■■

Kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa-pastoris

■■■

Lipnice roční

Poa annua

■■■

Mák vlčí

Papaver rhoeas

■■

Merlík bílý

Chenopodium album

■■

Prosa

Panicum spp.

■■■

Psárka rolní

Alopecurus myosuroides

■■

Pomněnka rolní

Myosotis arvensis

■■■

Ptačinec žabinec

Stellaria media

■■■

Penízek rolní

Thlaspi arvense

■■■

Rdesna

Polygonum spp.

■■■

Rozrazily

Veronica spp.

■■■

Svízel přítula

Galium aparine

■■■

Úhorník mnohodílný

Descurainia sophia

■■■

Violka rolní

Viola arvensis

Violka trojbarevná

Viola tricolor

Výdrol obilnin

 

Zemědým lékařský

Fumaria officinalis

■■

Účinnost: ■■■ velmi dobrá, ■■ dobrá, ■ slabá

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

Neošetřená řepka
Svízel patří mezi nejnebezpečnější plevele v řepce

Související články

Buriny v sóji a ich regulácia

13. 06. 2018 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 189x

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

04. 06. 2018 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 229x

Herbicidní strategie do kukuřice od společnosti AgroProtec

02. 06. 2018 Ing. Jiří Kabeš; AgroProtec Plevele Zobrazeno 111x

Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice

03. 05. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 444x

Titan systém odplevelení cukrovky
Šlape jako hodinky

30. 04. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 167x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
2%
18%
3%
46%
detail