Chemap Agro s.r.o.

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

24. 04. 2021 Ing. Martin Olišar; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 568x

V zemědělském kalendáři má období počátku roku specifické ale významné místo. Ačkoli se může zdát, že se na polích nic neděje. Nicméně právě nyní probíhá intenzivní příprava a plánování sezóny. Jak ošetřit porosty obilnin v roce 2021 - stěžejních plodin na našich polích. To je možná jedna z otázek pro měsíc únor. Věříme, že následující informace vám přinesou potřebnou inspiraci při tomto rozvažování.

Úvodem dovolte důležitou informaci, k 10. 12. 2020 došlo k finálnímu ukončení administrativních záležitostí přechodu důvěrně známé společnosti Arysta LifeScience Czech, s.r.o. na společnost UPL. Došlo ke spojení portfolia obou společností a v novém kalendářním roce 2021 se již budeme setkávat pouze s novým názvem společnosti, UPL Czech s.r.o. Společnost lze tedy vnímat s trochou nadsázky jako „staronovou“, přesto však není od věci připomenout některé stěžejní produkty, které jsou významné pro časně jarní ošetření. Tohle jaro navíc bude specifické tím, že podzimní srážky výrazně zkomplikovali včasné založení porostů pšenic.

Regenerace po zimě

Zkušenosti se zimou / nezimou z předchozích sezón nejsou většinou ideální. Kombinace slabší zimy bez sněhové pokrývky s náhle se vyskytujícími silnějšími mrazy měla za následek poškození porost. Vše navíc v kombinaci s nedoplněnými stavy podzemních vod. Snad nám může být nadějí, že letošní rok se prozatím vyvíjí jinak než roky předchozí. Avšak po zkušenostech s rokem 2020 jako celkem si netroufá už asi nikdo cokoli předvídat. Každopádně riziko poškození porostů je zde s námi již drahně let a umíme na něj reagovat. Základním vstupem do poškozených porostů bývá hnojení dusíkem. Je zřejmé, že poškozené rostliny pro svou regeneraci potřebují přísun výživy. Tento klasický zásah ale nemusí být dostatečný. Praxí a léty ověření stimulátor Atonik na bázi směsi nitrofenolátů spolehlivě podporuje tvorbu kořenové hmoty a urychluje nástup porostu do vegetace. Jeho účinné látky výrazně urychlují důležité transporty v jednotlivých buňkách a tím i celkové procesy v rostlinách. V obilninách zkušenosti od pokusníků i pěstitelů dokládají přínos přípravku Atonik v dávce 0,6 l/ha, který byl aplikovaný časně z jara na podporu regenerace porostů. Druhou možností použití je aplikace během regulačního zásahu, aplikace Atoniku v dávce 0,6 l/ha s regulátorem na bázi CCC spolehlivě reguluje porost co do výšky, ale současně pozitivně stimuluje a posiluje odnože. To vede k pozitivnímu vlivu na výnos. U špičkových porostů potravinářských pšenic je vhodná aplikace při ošetření proti klasovým chorobám, v tomto období Atonik podporuje stabilitu kvalitativních parametrů.

Ačkoli je tento příspěvek primárně zaměřen na obilniny, dovolím si malou odbočku k řepce ozimé. Jelikož právě porosty řepek bývají zpravidla jarními mrazíky zasaženy velmi silně. Pomocí přípravku Atonik je možné rostliny povzbudit k rychlejší regeneraci časnou aplikací tohoto stimulátoru v dávce 0,6 l/ha, vstup lze spojit například s ošetřením proti krytonoscům, nebo s kapalným hnojivem DAM. Aplikace není závislá na teplotě, takže je možné Atonik použít již od 0 °C. V případě řepky není jarní aplikační termín jediný výhodný. Velmi účelné je i jeho použití v období kvetení řepky, zde dochází jeho vlivem ke zpevnění vytvářejících se šešulí, a to znesnadňuje kladení vajíček bejlomorce. Aplikace v tomto termínu rovněž oddaluje předčasné dozrávání, což je ceněný fakt především u hustých porostů.

Herbicidní ošetření po posledním podzimu

Vraťme se zpět k obilninám. Založení porostů na podzim bylo více než bojové, a proto mnozí pěstitelé nyní řeší, jak zbavit plevelů porosty, které na podzim již nebylo možné ošetřit. Naštěstí jarní termín herbicidního zásahu již není tak herkulovským úkolem. Možnosti z portfolia UPL Czech jsou dvě. První možností je použít post-emergentní herbicid Flame Duo, který kombinuje účinnou látku florasulam s látkou tribenuron-methyl. Vyznačuje se unikátní Powersolv formulací, která zajišťuje kompletní rozpuštění ve vodě a eliminuje rezidua v nádrži. Tím zajistí rovnoměrnou a profesionální aplikaci. Herbicid Flame Duo je registrován do pšenice ozimé, ječmene ozimého i jarního v dávce 60 g/ha. Při dodržení této dávky se stále jedná o jedno z nejvyšších množství účinné látky florasulam na českém trhu. Kombinace účinné látky ze skupiny triazolových pyrimidinů se zcela jinou skupinou sulfonylmočovin vede k silnému účinku na plevele různým způsobem. Účinky se projevují kombinací chloróz a nekróz na zasažených plevelných rostlinách spolu se zastavením růstu a kroucení stonků i listů. Rychlost projevů závisí na citlivosti plevelů a podmínkách růstu, přičemž platí, že teploty nad 10 °C a vlhko podporují rychlost účinku. Herbicid Flame Duo vykazuje vysoký účinek na klíčové plevele v obilninách, z významných zmiňme například svízel přítulu, vlčí mák, zemědým či heřmánkovce. Aplikační okno Flame Duo z hlediska plodiny je poměrně široké, otevírá se v první polovině odnožování a končí až objevením praporcového listu. Významnější je načasování z pohledu plevelů, samozřejmě platí, že čím časněji jsou plevele zasaženy, tím je snazší dosáhnout lepšího výsledku. Flame Duo aplikujeme v dávce 60 g/ha co nejdříve na jaře, jakmile dojde k obnovení vegetace a plodina i plevele mají příznivé podmínky pro růst. Termínově z hlediska plevelů je ideální období od plně rozvinutých děložních lístků až do fáze 6 pravých listů. Pro lepší pokryvnost listové plochy účinnou látkou, a také pro možnost úspory vody použité při aplikaci, je výhodné přidat do tank-mixu smáčedlo Silwet Star 0,1 l/ha.

Druhým již avizovaným herbicidem je Optica Trio. Největší předností tohoto přípravku je kombinace tří účinných látek dichlorprop-P, MCPA a mecoprop-P, díky kterým vykazuje vysokou účinnost i na plevele v pozdějších vývojových fázích. Přípravek Optica Trio je možné použít jako jedno z posledních řešení zaplevelení pcháčem a dalšími pleveli. Klíčovým faktorem pro úspěšný zásah jsou podmínky umožňující aktivní růst rostlin. V příznivých podmínkách je možné sledovat účinnost již za 2–3 dny po aplikaci. Všechny tři účinné látky patří do skupiny fenoxykyselin a jsou vhodnou alternativou k sulfonylmočovinám. Herbicid Optica Trio aplikujeme v pšenici ozimé a ječmeni jarním i ozimém v dávce 1,5–2,0 l/ha na jaře vždy do počátku sloupkování. Citlivé plevele hubitelné nižší dávkou 1,5 l/ha jsou například: hořčice rolní, výdrol řepky, kokoška, penízek, heřmánkovce, ptačinec, konopice, rmen. Na vlčí mák, rozrazil perský, rdesno a zemědým doporučujeme použít plnou dávku 2,0 l/ha.

Závěrem

Z výše uvedeného je zřejmé, že i přes nepřízeň počasí na podzim a přes možnou ještě tuhou zimu je naštěstí na každý problém nějaké řešení. Staronová společnost UPL Czech vám bude při řešení takových problémů vždy nápomocna.

Související články

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 174x

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 379x

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 361x

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 155x

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 321x

Další články v kategorii Plevele

detail