BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Cenově výhodně proti plevelům v obilninách na podzim

20. 08. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 213x

Cenově zvýhodněné balíčky podzimních herbicidů Cougar® Forte, Bacara® Trio a Cadou® vám pomohou zvládnout široké plevelné spektrum. Vzhledem k omezeným možnostem regulace nově nastupujících trav v jarním období je zahájení ochrany proti nim již na podzim velmi důležité. Herbicid Cadou® přináší nové možnosti v řešení problematických a obtížněji regulovatelných trav, zejména psárky polní, sveřepů a mrvky myší ocásek.

Proseeds

S Cadou® proti problémovým travám

Cadou® je reziduální půdní herbicid na bázi účinné látky flufenacet pro preemergentní a časně postemergentní použití v obilninách v dávce 0,24–0,5 l/ha s ohledem na termín aplikace, cílové spektrum trav a půdní podmínky. Nižší dávku lze použít na lehkých a středně těžkých půdách proti chundelce metlici a lipnici roční. Vyšší dávka je určena pro těžší půdy, proti psárce polní, mrvce myší ocásek a dalším travám.

Plná dávka za dobrých vláhových podmínek velmi efektivně potlačuje také sveřepy a zvyšuje jejich citlivost k jarním herbicidům. V případě vzcházení těchto plevelných trav v podzimním období je třeba začít herbicidní ochranu ihned po jejich vzejití. Herbicid Cadou® je velmi flexibilní pro samostatné použití nebo pro tvorbu výhodných kombinací zejména s herbicidy proti dvouděložným plevelům. V kombinaci s komplexními „chundelkovými“ herbicidy rozšiřuje jejich účinnost o výše zmíněné trávy. Osvědčený je tank-mix Cadou® + Cougar® Forte (0,2 + 0,5 l/ha).

Herbicid Bacara® Trio pro rychlou účinnost

Bacara® Trio je kombinovaný komplexní herbicid s kontaktní a reziduální půdní účinností. Jeho tři účinné látky: flufenacet, diflufenican a metribuzin, se vzájemně doplňují v účinnosti proti klíčícím, vzcházejícím i vzešlým plevelům v časných vývojových fázích. Synergie těchto účinných látek s odlišnými mechanizmy působení nabízí rychlé a spolehlivé řešení velmi širokého spektra plevelů.

Účinnost herbicidu Bacara® Trio je dlouhodobá proti velmi širokému spektru plevelů, do něhož patří - chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec prostřední, výdrol řepky, výdrol svazenky, svízel přítula, chrpa polní, brukvovité a heřmánkovité plevele, rožec rolní, mák vlčí, kopretina osenní, pryskyřník rolní, úhorník mnohodílný a mnoho dalších plevelů. Účinkuje také proti violkám, rozrazilům, hluchavkám, kakostům, zemědýmu lékařskému, pomněnce rolní a dalším problémovým plevelům. Účinkuje proti výdrolům ALS tolerantních plodin, včetně řepky ozimé.

Herbicid Bacara® Trio je určen pro podzimní časně postemergentní aplikaci v dávce 0,6 l/ha. Ozimé obilniny - pšenici, ječmen, žito a tritikale, je možné ošetřovat od vzejití do fáze 4 listů obilniny. Optimální termín je v době, kdy plevele vzchází nebo jsou krátce po vzejití. Následné plodiny je možné po hlubokém zpracování půdy vysévat bez omezení. Přípravek není vyloučen z použití v OP II. st. zdrojů podzemní vody. Nemá rovněž omezení ve vzdálenosti od oblastí používaných zranitelnými skupinami obyvatel.

Osvědčený Cougar® Forte bez omezení

Praxí prověřený herbicid Cougar® Forte zůstává v nabídce. Jeho použití při PRE a CPOST aplikaci v dávce 0,5 l/ha je bez omezení. Registrace herbicidu Sekator® OD je také pro podzimní použití ve všech ozimých obilninách v dávce 0,1–0,15 l/ha. V této dávce lze aplikovat samostatně od 2 listů obilniny jako cílené nebo opravné ošetření. V praxi jsou výhodnější jeho kombinace s dalšími herbicidy v případě přerostlých plevelů, zejména svízele přítuly nebo výdrolu řepky v dávce 0,05–0,1 l/ha.

Pro letošní podzimní sezónu sledujte nabídku cenového zvýhodnění formou balíčků. Slevy jsou kalkulovány na základě doporučených cen společnosti Bayer pro konečného spotřebitele platných od 1. 7. 2023. Bližší informace na cropscience.bayer.cz nebo u regionálních zástupců společnosti Bayer.

Akce podzim 2023

Cenově zvýhodněný balíček

sleva oproti samotnému nákupu

Bacara® Trio MAXIPack (80 l)

5,4 %

Cougar® Forte MAXIPack (80 l)

6,0 %

Cougar® Forte + Cadou® Pack (80 + 40 l)

5,7 %

Cougar® Forte + Decis® Forte Pack (80 + 10 l)

8,4 %

Sekator® OD MAXIPack (12 l)

6,5 %

Kombinace Cadou® + Cougar® Forte (0,2 + 0,5 l/ha)  velmi dobře účinkuje proti travám včetně mrvky myší ocásek (březen 2023, pokus ČZU Praha)
Kombinace Cadou® + Cougar® Forte (0,2 + 0,5 l/ha) velmi dobře účinkuje proti travám včetně mrvky myší ocásek (březen 2023, pokus ČZU Praha)

Herbicidně neošetřená kontrola s výskytem mrvky myší ocásek (březen 2023, pokus ČZU Praha)
Herbicidně neošetřená kontrola s výskytem mrvky myší ocásek (březen 2023, pokus ČZU Praha)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 285x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 423x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail