BASF
BASF
BASF

AGRA

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (3): Podslnečník Theofrastov a Ibištek trojdielny

21. 08. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 3010x

V posledných rokoch sa u nižšie uvedených druhov zvyšuje početnosť na plochách, ktoré boli kedysi močiarmi alebo podmáčanými miestami. Ide o skupinu teplomilných burín obsadzujúcich stanovištia so zvýšeným obsahom dusíka. Okrem segetálnych obsadzujú aj ruderálne a iné ľudskou činnosťou narušované stanovištia.

Proseeds

Podslnečník Theofrastov - mračňák Theofrastův (Abutilon theophrasti)

Rastlina je vysoká 20 až 200 cm so zamatovým povrchom listov aj stonky. Listy srdcovitého tvaru dlhé až 15 cm s dlhou stopkou sú ukončené dlhou špičkou. Okraje listov oddialene zubaté a obojstranne krátko chlpaté. Koreň je kolovitý, hlboko zakoreňujúci s jemnejšími postrannými koreňmi. Kvety sa tvoria v pazuchách listov a sú žltej farby usporiadané v jednoduchých vrcholíkových súkvetiach. Kvetné stopky husto chlpaté. Korunné lístky vajcovité, v hornej časti plytko vykrojené, 7–15 mm dlhé, žlté. Plod pozostáva z 9–15 plôdikov, chlpatých, čiernych s malým zobáčikom. Plôdik obsahuje v priemere po 3 semená obličkovitého tvaru 3,5 mm dlhé a asi 3 mm široké, s drobnými bradavkami a riedko chlpaté, čiernohnedej farby. Kvitne od júna do októbra. Semená ľadvinovitého tvaru sú asi 3,5 mm dlhé. Klíči pri teplotách nad 5 °C, ale optimum je nad 20 °C, z hĺbky do približne 10 cm. Klíčne listy sú obráteno srdcovité 10–15 × 8– 5 mm veľké, jemne chlpaté.

Rozšírenie: Pôvodný v teplejších oblastiach Ázie kde rastie ako burina, presný pôvod ťažko určiť. Zavlečený v Európe, Amerike a v Austrálii. Rozšírený v teplých oblastiach nížin prípadne aj pahorkatín ČR a SR. Rozširovanie areálu je dosť rýchle.

Vyskytuje sa ako ruderálna rastlina, v teplejších oblastiach aj ako segetálna burina širokoriadkových neskôr siatych plodín. Rastie na ťažkých ílovitých pôdach, na hlbokých pôdach s dobrou zásobou pôdnej vlahy ale aj na výsušných stanovištiach. Často rastie ako strnisková burina. V našich podmienkach plne naturalizovaná a plodná. Jedna rastlina môže priniesť až 900–2000 semien, najväčšie rastliny vysoké cez 2 m a bohato rozkonárené aj vyše 10 000 semien. Semená zotrvávajú dlho na rastline a vysemeňovanie prebieha pomaly. U časti semien je vyvinutá tvrdosemennosť, keď je osemenie nepriepustné pre vodu. Percento tvrdých semien kolíše v jednotlivých ročníkoch a závisí aj od iných podmienok stanovišťa. Po prezimovaní klíči menšia časť semien. Tvrdé semená klíčia zväčša až po niekoľkých rokoch, ale klíčivosť si uchovajú 30–40 rokov. Časť semien klíči už pri relatívne nízkych teplotách, okolo 5 °C, ale rast rastlín začína až pri teplotách nad 12 °C. Hromadne vzchádzajú po polovici mája až do skorej jesene, najlepšie pri 15–25 °C.

Podslnečník Theofrastov - kvet
Podslnečník Theofrastov - kvet

Podslnečník Theofrastov vo fáze klíčnych listov
Podslnečník Theofrastov vo fáze klíčnych listov

Podslnečník Theofrastov - dospelá rastlina
Podslnečník Theofrastov - dospelá rastlina

Ibištek trojdielny - ibišek trojdílny (Hibiscus trionum)

Rastlina je vysoká 10–80 cm. Stonka je vzpriamená alebo poliehavá. Na stanovištiach bohatých na živiny je v spodnej časti bohato rozvetvená s vetvami ležiacimi na pôde. Dolné listy sú na obryse okrúhle, 3–5 laločné s dlhou stopkou. Horné listy sú 3–5krát strihané s jednotlivými úkrojkami na obryse kopijovitými a perovito zárezovými. Kvety vyrastajú jednotlivo pazúch listov, v priemere až 5 cm veľké. Kališné lístky sú zrastené, s červenkastou žilnatinou a blanité. Korunné lupienky sú svetložlté, na báze s tmavofialovou škvrnou. Plod je päťpúzdra tobolka, v ktorej vyrastá do 35 semien. Semená sivočiernej farby sú bradavičnaté, do 2,5 mm veľké. Klíčivosť si udrží do 20 rokov. Kvitne od júna do októbra. Vzchádza od mája z hĺbky až 7 cm pri teplote pôdy nad 10 °C. Klíčne listy sú v bazálnej časti rozdielne. Jeden je mierne zaokrúhlený, druhý mierne vykrojený. Rozmery sú 7–9 mm dlhé a 6–8 mm široké. Hypokotyl je v hornej časti chlpatý.

Rozšírenie: Eurázijský druh, v strednej Európe archeofyt. Vyskytuje v najteplejších oblastiach Slovenska a Moravy, inde zavlečený.

Rozmnožuje sa výhradne generatívne. Dobre znáša sucho, vysoké teploty aj mierne zasolené pôdy. Je burinou najteplejších oblastí v riedkych porastoch, náročný na dostatok svetla. Vyskytuje sa v okopaninách a na ruderálnych plochách, prípadne na úhorovaných plochách. U časti semien sa vyskytuje tvrdosemennosť. Optimom pre klíčenie je 20–30 °C. Na kompostoch a kopách starého maštaľného hnoja môžu niektoré jedince dosiahnuť až 1 m výšku.

Ibištek trojdielny
Ibištek trojdielny

Ibištek trojdielny - kvet
Ibištek trojdielny - kvet

Ibištek trojdielny dospelé rastliny
Ibištek trojdielny dospelé rastliny

Ochrana

Spoločným znakom vyššie uvedených druhov rastlín je tvrdosemennosť spôsobená hrubším obalom semien nepriepustným pre vodu. Percento takto vytvorených semien sa môže líšiť podľa stanovišťa a priebehu počasia ale aj od iných faktorov. Niekedy je takto vyvinutých značná časť semien, ktoré preležia viac rokov. Klíčenie prebieha aj počas niekoľkých mesiacov a rastliny klíčiace neskôr nie sú herbicídom zasiahnuté. Potom na pozemkoch s bohatou zásobou semien týchto druhov je potrebná viacnásobná aplikácia herbicídov v plodinách, kde je obťažná regulácia aj mierne prerastených rastlín týchto druhov (cukrová repa, slnečnica, sója, lupina). Aplikačné okno je veľmi úzke a je veľmi dôležité ihneď zaregistrovať začiatok vzchádzania burín.

V dobre zapojených porastoch hustosiatých obilnín sú potláčané konkurenčnou schopnosťou porastu a v prípade potreby v redších porastoch sú regulované bežne používanými herbicídmi.

kukurici je výber prípravkov rozsiahly, napr. prípravky s účinnými látkami mesotrione, tembotrione + isoxadifen-ethyl, foramsulfuron+iodosulfuron-methyl+thiencarbazone+cyprosulfamide, flumioxazin, pethoxamid+terbuthylazine ai.

Obtiažnejšia je regulácia v slnečnici, cukrovej repe a v sóji, kde je nevyhnutnosťou vykonať herbicídny zásah v skorých rastových fázach.

slnečnici preemergentne fluorochloridone, pre aj postemergentne flumioxazin, u CL hybridov imazamox.

cukrovej repe triflusulfuron-methyl, čiastočne metamitron v štádiu klíčnych listov alebo vyvíjajúceho sa 1. pravého listu burín.

sóji preemergentne metribuzin, pendimethalin, clomazone, postemergentne imazamox, thifensulfuron-methyl T, bentazone.

Podslnečník a ibištek často rastú na nepodmietnutých poliach ako časť burinného spektra strniskového aspektu teplých oblastí. Podmietkou alebo aplikáciou totálnych herbicídov sa zamedzí dozretiu plodov a semien týchto burín a zvyšovaniu zásoby semien v pôde.

Související články

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 208x

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 276x

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 635x

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 236x

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 364x

Další články v kategorii Plevele

detail