BASF
BASF
BASF

AGRA

Jak zlepšit spolehlivost aplikace glyfosátů?

17. 08. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Plevele Zobrazeno 267x

Pro dosažení maximálního účinku herbicidů s účinnou látkou glyfosát je důležité dodržovat několik obecných podmínek, což platí i v případě aplikací před setím/vzejitím řepky ozimé a ozimých obilnin. Herbicidy s glyfosátem mají nejlepší účinnost, když jsou aplikovány v období aktivního růstu až do plného rozvoje nežádoucích rostlin. Aplikace před příliš raným stadiem nebo po příliš pokročilém růstu rostlin může snížit účinnost herbicidu.

Proseeds

Ideální povětrnostní podmínky pro aplikaci glyfosátu jsou teplé a suché dny bez větrného počasí. Déšť nebo vlhké podmínky mohou snižovat účinnost herbicidu, protože mohou způsobit oplach herbicidu z listů a snížení jeho absorpce rostlinou.

Postřiková voda by měla být čistá a splňovat příslušné standardy. Tvrdá voda s vysokou koncentrací minerálů může snižovat účinnost glyfosátu. Doporučuje se používat vodu s nižší tvrdostí a pH blízkým neutrální hodnotě.

Spolehlivost zásahu herbicidů s účinnou látkou glyfosát lze zlepšit multifukčním adjuvantem Inferno, kterým se omezí úlet postřiku, upraví pH a tvrdost postřikové vody, sníží pěnivost postřikové jíchy, zlepší ovlhčení a rovnoměrnost pokrytí povrchu listů a v neposlední řadě i sníží smyv postřikové jíchy deštěm.

Optimální pH postřikové vody se pohybuje v rozmezí kolem neutrální hodnoty (pH 6–7). Je důležité, aby pH vody nepřekročilo optimální hodnoty, které by mohly snižovat stabilitu a účinnost glyfosátu.

Vyšší koncentrace kationtů ovlivňujících tvrdost vody, jako je vápník (Ca2+), hořčík (Mg2+) a další, mohou ovlivnit účinnost glyfosátu. Je preferováno použití vody s nižší tvrdostí.

Přítomnost vysokých koncentrací minerálů, sedimentů nebo organických látek v postřikové vodě může ovlivnit účinnost glyfosátu. Čistá voda bez výrazného znečištění je pro úspěšný zásah žádoucí.

Proč kationty sníží účinnost glyfosátových herbicidů?

Kationty reagují s glyfosátem a vytvářejí nerozpustné nebo méně účinné sloučeniny. Tyto reakce mohou vést k inaktivaci herbicidu a snížení jeho dostupnosti pro působení na rostliny.

Vyšší koncentrace kationtů tvrdosti ve vodě také snižuje rozpustnost glyfosátu. Méně rozpuštěný glyfosát má omezenou schopnost pronikat do rostlin a působit na cílové orgány. To může snížit účinnost herbicidu.

Proč zásadité pH postřikové vody ovlivňuje účinnost herbicidů s glyfosátem?

Glyfosát je nejstabilnější při neutrálním pH (hodnotě blízké 7). Při zásaditém pH může docházet k degradaci nebo rozkladu glyfosátu, což znamená, že účinná látka se může ztrácet a její účinek na plevele se snižuje.

Glyfosát existuje ve formě iontu ve vodném roztoku. Při zásaditém pH dochází k větší ionizaci glyfosátu, což znamená, že větší část glyfosátu je přítomna ve formě iontu. Glyfosátové ionty mají sníženou schopnost pronikat do rostlin. To může snížit účinnost herbicidu.

Je tedy důležité, aby pH postřikové vody bylo vhodně upraveno pro maximální účinnost glyfosátu. Neutrální pH je obvykle optimální pro stabilitu a účinnost glyfosátu. Příliš vysoké (zásadité) nebo příliš nízké (kyselé) pH mohou snižovat účinnost herbicidu.

Proč při plnění nádrže postřikovače herbicidem obsahujícím glyfosát vzniká pěna?

Některé formulace herbicidů s glyfosátrem obsahují adjuvanty, které sice pomáhají zlepšit jeho účinnost a pronikání do rostlinných pletiv, ale současně zvyšují tvorbu pěny při přípravě postřikové jíchy.

Při plnění nádrže postřikovače může také docházet ke vzniku pěny v důsledku proudění a míchání herbicidu s vodou.

Přítomnost minerálů a kationtů tvrdosti ve vodě, kterou používáte k plnění nádrže, může také ovlivnit tvorbu pěny. Některé minerály a kationty mají povrchově aktivní vlastnosti podporující tvorbu pěny.

Přítomnost organických nečistot, jako jsou mastnoty, oleje nebo zbytky rostlin, mohou také přispět k tvorbě pěny při plnění nádrže herbicidem. Tyto látky mohou mít povrchově aktivní vlastnosti a vést k tvorbě pěny při míchání s vodou.

Pěna v nádrži postřikovače nemusí nutně znamenat, že je účinnost glyfosátu snížena. Nicméně příliš vysoká koncentrace pěny může mít negativní vliv na správnou aplikaci herbicidu. Přebytečná pěna může přetékat z nádrže, což může vést k nesprávnému dávkování, nejednotnému pokrytí rostlin a ztrátě účinnosti, pomineme-li náklady způsobenými čekáním na pokles pěny.

Složení multifunkčního adjuvantu Inferno

Inferno obsahuje polyacrylamid (15 g/l), síran amonný (226 g/l), alkylpolyglykosid (28 g/l) a komplex dalších účinných složek pro zlepšení kvality aplikace a biologického účinku přípravků na ochranu rostlin.

Inferno však neobsahuje tallow aminy, složky, které pomáhají zlepšit rozpouštění a distribuci herbicidu na rostlinách, což zvyšuje jeho účinnost. Tallow aminy jsou deriváty živočišných tuků a mohou vyvolávat otázky týkající se jejich původu a udržitelnosti.

Použití a dávkování Inferno

Inferno se používá při přípravě postřikové jíchy s přípravky na ochranu rostlin, zejména s herbicidy na bázi fenoxykyselin, carfentrazonu, glyfosátu, diquatu, apod. Vždy se nejprve upraví postřiková voda adjuvantem Inferno a až poté se přidá a rozmíchá přípravek na ochranu rostlin.

Tab. 1: Doporučené dávkování adjuvantu Inferno

Účel použití

Tvrdost vody

Koncentrace (%)

Doporučená dávka na 200 l vody

Úprava pH a tvrdosti postřikové vody, potlačení tvorby pěny

-

0,25 %

0,5 l

Úprava pH, potlačení tvorby pěny, omezení úletů a úprava tvrdosti postřikové vody

střední–vysoká

0,5 %

1,0 l

vysoká–velmi vysoká

1,0 %

2,0 l

Agrinova Group (CZ)

Blumeria consulting (SK)

Zdroj: IntraCrop a chat.openai.com

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 284x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 422x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail