Chemap Agro s.r.o.

Rango si přídomek Super zaslouží

08. 09. 2019 Ing. Jan Hesoun, Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 180x

Řepka je u nás pěstována nejčastěji po ječmenu a ozimé pšenici. Používáním sklizňové technologie, v jejímž důsledku dochází k relativně vysokým ztrátám, si zajistíme potřebu řešit v řepce nejen dvouděložné plevele, ale i výdrol obilnin.

Agronutrition

Při dostatku srážek a vhodné půdní vlhkosti mají obilky optimální podmínky pro vzcházení. Vzcházející výdrol obilnin je vůči rostlinám ozimé řepky, které jsou v počáteční růstové fázi, velmi konkurenčně schopný a dokáže je v tomto období velmi oslabit. Špatně zapojené a poškozené porosty vlivem konkurence výdrolu obilnin hůře přezimují. Z těchto důvodů je potřebné provést co nejdříve herbicidní zásah graminicidem, který se vyznačuje selektivním účinkem proti výdrolu obilnin a všem jednoděložným plevelným rostlinám. V podzimním období, kdy se můžeme potýkat s častou změnou počasí, potřebujeme graminicid, který splňuje především vysoký nárok na rychlost účinku. Navíc musí fungovat i při velkém rozmezí teplot a vykazovat vysokou odolnost proti smyvu deštěm a případně být i vhodným a bezpečným partnerem do tank-mixů. Přesně takovým je graminicid Rango Super. Účinná látka quizalofop-P-tefuryl je zde obsažena v jedinečné směsi s přídatnými látkami. Systém smáčedel a penetrantů zajišťuje dokonalou pokryvnost, velmi rychlý příjem účinné látky, efektivní transport v plevelné rostlině a vysokou odolnost proti smyvu deštěm. To vše je zárukou úspěšného zásahu. Optimální teplota pro působení přípravku je nad 10 °C. Při nižších teplotách se účinek sice zpomalí, ale herbicidní efekt se nesnižuje.

Aplikační dávka 0,7–1,0 l/ha se řídí růstovou fází výdrolu. Spodní hranici lze použít u výdrolu, jestliže je ve fázi do počátku odnožování. Dávku adekvátně zvyšujeme na 1,0 l/ha podle jeho vývoje až do růstové fáze konce odnožování. Je třeba poznamenat, že likvidace obilnin v takto pozdní době (konec odnožování), se projeví výnosovou depresí řepky. Zasáhnout je ideální ve fázi kolem třech listů výdrolu. Pokud očekáváme jeho nestejnoměrné vzcházení (zapracování nevzešlých ztrát do různých hloubek orničního profilu) vyplatí se použít dvě částečně snížené dávky (0,5 l/ha) v rozmezí 7–10 dnů. Pokud potřebujeme odstranit jednoleté lipnicovité trávy, zvolíme dávku 1,0–1,5 l/ha. Proti pýru plazivému v růstové fázi 3–5 listů je třeba použít nejvyšší registrovanou dávku 2,25 l/ha.

Další výhodou graminicidu Rango Super v řepce je jeho bezpečná mísitelnost v tank-mixech. Lze ho aplikovat v kombinaci s fungicidy s morforegulačním účinkem, s pomocnými rostlinnými přípravky (Kaishi), s postemergentními herbicidy nebo při výskytu dřepčíků s běžně dostupnými insekticidy (např. Markate 50).

Při postižení porostů řepky nepříznivými vlivy v podzimním období je vhodná aplikace pomocného rostlinného přípravku Kaishi. Ten obsahuje 18 různých L-aminokyselin (tzv. levotočivých), které jsou v průběhu výroby získány šetrnou enzymatickou hydrolýzou pouze z rostlinného materiálu. Po aplikaci na list jsou aminokyseliny rostlinou efektivně absorbovány a stimulací vývoje rostliny využity k překonání stresových a nepříznivých období. Při působení nepříznivých faktorů jako je sucho, přízemní mrazíky, poškození patogenem nebo škůdci je vhodné spojit aplikaci postemergentních herbicidů nebo aplikaci graminicidů s přípravkem Kaishi v dávce 2,0 l/ha. Aplikace na podzim zlepší celkovou vitalitu porostu, který poté přechází v lepší kondici do zimy a je odolnější vůči vyzimování.

Související články

Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici

16. 09. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 157x

Herbicidní doporučení společnosti BASF pro řepku ozimou

07. 09. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 174x

Regulace plevelů v ozimé řepce v extrémních povětrnostních podmínkách

06. 09. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 211x

Problematika regulace vytrvalých plevelů v souvislosti s omezováním používání herbicidu glyfosát

28. 08. 2019 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 282x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (3): Podslnečník Theofrastov a Ibištek trojdielny

21. 08. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 336x

Další články v kategorii Plevele

detail