Chemap Agro s.r.o.

Rango si přídomek Super zaslouží

08. 09. 2019 Ing. Jan Hesoun, Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 498x

Řepka je u nás pěstována nejčastěji po ječmenu a ozimé pšenici. Používáním sklizňové technologie, v jejímž důsledku dochází k relativně vysokým ztrátám, si zajistíme potřebu řešit v řepce nejen dvouděložné plevele, ale i výdrol obilnin.

Agronutrition

Při dostatku srážek a vhodné půdní vlhkosti mají obilky optimální podmínky pro vzcházení. Vzcházející výdrol obilnin je vůči rostlinám ozimé řepky, které jsou v počáteční růstové fázi, velmi konkurenčně schopný a dokáže je v tomto období velmi oslabit. Špatně zapojené a poškozené porosty vlivem konkurence výdrolu obilnin hůře přezimují. Z těchto důvodů je potřebné provést co nejdříve herbicidní zásah graminicidem, který se vyznačuje selektivním účinkem proti výdrolu obilnin a všem jednoděložným plevelným rostlinám. V podzimním období, kdy se můžeme potýkat s častou změnou počasí, potřebujeme graminicid, který splňuje především vysoký nárok na rychlost účinku. Navíc musí fungovat i při velkém rozmezí teplot a vykazovat vysokou odolnost proti smyvu deštěm a případně být i vhodným a bezpečným partnerem do tank-mixů. Přesně takovým je graminicid Rango Super. Účinná látka quizalofop-P-tefuryl je zde obsažena v jedinečné směsi s přídatnými látkami. Systém smáčedel a penetrantů zajišťuje dokonalou pokryvnost, velmi rychlý příjem účinné látky, efektivní transport v plevelné rostlině a vysokou odolnost proti smyvu deštěm. To vše je zárukou úspěšného zásahu. Optimální teplota pro působení přípravku je nad 10 °C. Při nižších teplotách se účinek sice zpomalí, ale herbicidní efekt se nesnižuje.

Aplikační dávka 0,7–1,0 l/ha se řídí růstovou fází výdrolu. Spodní hranici lze použít u výdrolu, jestliže je ve fázi do počátku odnožování. Dávku adekvátně zvyšujeme na 1,0 l/ha podle jeho vývoje až do růstové fáze konce odnožování. Je třeba poznamenat, že likvidace obilnin v takto pozdní době (konec odnožování), se projeví výnosovou depresí řepky. Zasáhnout je ideální ve fázi kolem třech listů výdrolu. Pokud očekáváme jeho nestejnoměrné vzcházení (zapracování nevzešlých ztrát do různých hloubek orničního profilu) vyplatí se použít dvě částečně snížené dávky (0,5 l/ha) v rozmezí 7–10 dnů. Pokud potřebujeme odstranit jednoleté lipnicovité trávy, zvolíme dávku 1,0–1,5 l/ha. Proti pýru plazivému v růstové fázi 3–5 listů je třeba použít nejvyšší registrovanou dávku 2,25 l/ha.

Další výhodou graminicidu Rango Super v řepce je jeho bezpečná mísitelnost v tank-mixech. Lze ho aplikovat v kombinaci s fungicidy s morforegulačním účinkem, s pomocnými rostlinnými přípravky (Kaishi), s postemergentními herbicidy nebo při výskytu dřepčíků s běžně dostupnými insekticidy (např. Markate 50).

Při postižení porostů řepky nepříznivými vlivy v podzimním období je vhodná aplikace pomocného rostlinného přípravku Kaishi. Ten obsahuje 18 různých L-aminokyselin (tzv. levotočivých), které jsou v průběhu výroby získány šetrnou enzymatickou hydrolýzou pouze z rostlinného materiálu. Po aplikaci na list jsou aminokyseliny rostlinou efektivně absorbovány a stimulací vývoje rostliny využity k překonání stresových a nepříznivých období. Při působení nepříznivých faktorů jako je sucho, přízemní mrazíky, poškození patogenem nebo škůdci je vhodné spojit aplikaci postemergentních herbicidů nebo aplikaci graminicidů s přípravkem Kaishi v dávce 2,0 l/ha. Aplikace na podzim zlepší celkovou vitalitu porostu, který poté přechází v lepší kondici do zimy a je odolnější vůči vyzimování.

Související články

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

06. 01. 2020 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 448x

Herbicidní ochrana jetelovin

20. 12. 2019 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 458x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (6): Iva a konopa

10. 12. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 526x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 617x

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 969x

Další články v kategorii Plevele

detail