Chemap Agro s.r.o.

Škůdci ve skladech

14. 11. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Škůdci Zobrazeno 45564x

V zemědělských skladech budovách a provozech je možné se setkat s celou paletou chorob a škůdců, kteří jsou buď vyhraněně skladištní a nebo škodí jak v porostech tak i ve skladovaných produktech. Tyto škůdci nezpůsobují jen ekonomické ztráty na obilí, ale vlivem jejich působení dochází k nenávratnému hygienickému poškození.

V zemědělských skladech budovách a provozech je možné se setkat s celou paletou chorob a škůdců, kteří jsou buď vyhraněně skladištní a nebo škodí jak v porostech tak i ve skladovaných produktech. Tyto škůdci nezpůsobují jen ekonomické ztráty na obilí, ale vlivem jejich působení dochází k nenávratnému hygienickému poškození.

Pro zamezení rozšíření škůdců je třeba přijmout dostatečná opatření již před jejich výskytem. Před naskladněním je nutné dostatečně vyčistit všechny skladovací prostory. Vhodné je také aplikovat některý z chemických přípravků na škůdce, kteří se skrývají v různých mezerách. Pro toto ošetření jsou zvláště vhodné přípravky s fumigačním efektem, které se postupně vypařují a dostanou se i do skrytých prostor, kde se škůdci schovávají v době nedostatku potravy. Při použití těchto přípravků je nutné dostatečně omezit ventilaci vzduchu, aby se nesnižoval obsah účinné látky v ovzduší. Doba působení je různá u jednotlivých přípravků. Při aplikaci fumigačních insekticidních přípravků je vhodné minimálně po dobu 2–3 dnů zabránit větrání ve skladovacím prostoru. Do takto ošetřených skladů by se mělo vstupovat až po odvětrání a s použitím dostatečných ochranných prostředků. S přípravky, které jsou kvalifikovány jako zvláště nebezpečné jedy (Delicia Gastoxin, Uragan), mohou manipulovat pouze osoby náležitě proškolené.

Nadměrnému rozvoji hmyzích škůdců ve skladovaných produktech napomáhá zvýšená vlhkost naskladňovaného obilí. Nejúčinnějším opatřením proti škůdcům je dostatečné vysušení a vyčištění sklizeného zrna. Pokud při skladování dochází k aktivnímu větrání, je téměř úplně zastavena destrukční činnost všech škůdců.

Vhodné přípravky naleznete
na agromanualshop.cz

Korovník obilní /Rhyzopertha dominica/

Korovník obilní

Dospělci dosahují velikosti 2,5–3 mm a jsou podlouhle-válcovitého tvaru s pilovitým zakončením štítu. Samičky kladou na jednotlivá zrna různý počet vajíček a za svůj život takto dokáže infikovat až 500 zrn. Larvy mají štít podobný dospělcům a živí se endospermem. Ochranou je podobně jako u ostatních škůdců, dodržení skladovací vlhkosti a preventivní ošetření skladů po vyskladnění.

Vhodné přípravky naleznete
na agromanualshop.cz

Lesák skladištní /Oryzaephilus surinamensis/

Lesák skladištní

Lesák skladištní

Brouci mají protažený tvar těla s dobře znatelnými jednotlivými částmi. Na štítu je na každé straně 6 charakteristických výstupků. Dorůstá délky okolo 3 mm a během života naklade jedna samička okolo 350 vajíček. Škodí při teplotách mezi 18–35 °C. Vyskytuje se na všech skladovaných obilovinách. Během jednoho roku se vyvíjí 2–5 generací. Na skladovaných zásobách škodí všechna vývojová stádia tohoto škůdce.

Mol obilní /Nemapogon granellus/

Mol obilní 

Křídla motýlů jsou světle šedá s červenohnědými a bílými skvrnami. Samičky kladou okolo 60 vajíček, vždy po jednom na zrno. Housenky jsou žlutavé a postupně vyžírají jednotlivá zrna, kterých během vývoje poškodí okolo 30.

Vhodné přípravky naleznete
na agromanualshop.cz

Pilous černý /Sitophilus granarius/

Pilous černý

Pilous černý 

Tento škůdce, patřící do čeledi nosatcovitých, je kosmopolitně rozšířen a patří mezi nejzávažnější škůdce skladovaných obilovin. Dorůstá velikosti 3–4 mm a má černé zbarvení s hrubě tečkovaným štítem. Pilous napadá všechny druhy obilovin a také kukuřici. Samičky kladou na každé zrno do vykousnuté prohlubně po jednom vajíčku. Každá samička je takto schopna nakazit přes 200 obilek. Larva postupně vyžírá endosperm a vyvíjí se v brouka. Obvykle se za rok vytvoří 2 generace. Hlavní ochranou proti tomuto škůdci je naskladňování dostatečně suchého a vyčištěného zrna. Při poklesu vlhkosti zrna pod 13 % nejsou již pilousi schopni rozmnožování. Pokud dojde k ochlazení pod 10 °C, přestávají brouci i larvy škodit. Brouci dokáží přečkat až 2 roky bez potravy.

Stejné škody způsobuje také pilous rýžový /Sitophilus oryzae/, který je menší, na krovkách má křížovou kresbu a je teplomilnější.

 

Roztoči /Acarina/

Ve skladovaných produktech se nejčastěji vyskytuje roztoč moučný /Acarus siro/, roztoč ničivý /Lepidoglyphus destructor/ a roztoč zhoubný /Tyrophagus putrescentiae/. Celkem se v zemědělských produktech vyskytuje okolo 150 druhů těchto škůdců.

Roztoči se vyskytují v přírodě nezávisle na obilí, ale často jsou do skladů zavlečeny již s naskladňovaným obilím, nebo ptáky a hlodavci, kteří je aktivně přenášejí. Nejčastějším způsobem rozšiřování roztočů je přeskladňování obilí mezi jednotlivými sklady. Při výskytu roztočů ve skladovaném obilí dochází k téměř zanedbatelným ztrátám na hmotnosti, ale svým trusem rapidně zhoršují kvalitu zrna. Některé druhy jsou schopné požírat pouze mycelium plísní, které rostou na skladovaném obilí. Někteří roztoči se živí plísněmi pouze pokud je nedostatek jiné potravy. Proto je nutné vždy dostatečně vysušit sklizené obilí, aby se co nejvíce omezil růst těchto hub a tím i rozvoj populací roztočů. Při vlhkosti pod 13,5 % nejsou roztoči schopni přežívat a způsobovat škody.

Roztoči se ve skladovaných produktech vyskytují velice skrytě a v době kdy již dojde k projevu, je většinou výskyt tohoto škůdce velmi silný. Dalším nebezpečím je jejich nízká náročnost na teploto. Svým aktivním metabolizmem a rozkladem zrna je tento škůdce schopen významně zvýšit teplotu skladovaného produktu a tím si také zlepšit vlastní životní podmínky.

Nejúčinnější ochranou je dodržení skladovací vlhkosti. Dále se také nabízí možnost použití dravých roztočů, kteří se živí pouze ostatními roztoči a nijak neškodí na skladovanému produktu.

Vhodné přípravky naleznete
na agromanualshop.cz

Zavíječ skladištní /Ephestia elutella/

Zavíječ skladištní

Zavíječ skladištní

Dospělý motýl dosahuje velikosti až 17 mm, má hnědošedá křídla s nevýraznou kresbou. Samička klade okolo 200 vajíček. Vylíhlé housenky zpočátku škodí uvnitř zrna. Později spojují svými vlákny několik zrn dohromady a pokračují v žíru obilek. Během roku se vyvine podle vhodnosti podmínek 1–2 generace.

Zrnokazi /Bruchidae/

Zrnokaz bobový

Zrnokaz bobový

Významnými škůdci luskovin jsou zrnokazi. V ČR se nejčastěji vyskytuje zrnokaz hrachový /Bruchus pisorum/, zrnokaz bobový /Bruchus rufimanus/, zrnokaz fazolový /Acanthoscelides obtectus/ a zrnokaz černý /Bruchus atomarius/.

Jednotlivé druhy škodí podobným žírem na zrnech, mají však rozdílnou bionomii a hostitelské luskoviny. Ve skladech však většinou nedochází ke škodám, které by zrnokazi způsobovali přímo, ale většinou jsou jen rezervoárem pro další rok.

S ochranou proti tomuto škůdci je nutné začít již během pěstování, protože do skladů se vždy šíří se sklizenými luskovinami. Základní ochranou je agrotechnika pěstování. Při raném setí dochází k časnějšímu kvetení a v době náletu zrnokazů jsou rostliny již většinou odrostlé a zrnokazi nejsou schopni proniknout do těchto rostlin. Dále je také třeba dodržovat dostatečný odstup mezi porosty a sklady s tímto škůdcem. Výskyt také snižuje provedení hluboké orby na loňských hrachovištích, protože dospělci jsou schopni vylézat z hloubky do 10 cm. Dalším možným omezením tohoto škůdce je aplikace insekticidu v době květu, kdy nejsilněji nalétají do porostů a po 7–10 dnech je vhodné toto ošetření zopakovat. Pro dostatečnou účinnost tohoto opatření je však nutné skutečně zachytit vrchol nalétávání, aby bylo zasaženo co největší množství jedinců.

Ochrana ve skladech spočívá hlavně v omezení možností dalšího šíření těchto škůdců zpět do porostů. V době skladování je možné zasáhnout přezimující generace přípravky Uragan a Delicia Gastoxin. Po vyskladnění je třeba sklady dokonale vyčistit od všech zbytků a provést aplikaci některého z insekticidů. Tyto opatření slouží hlavně k dokonalému omezení následujících generací. K omezení dochází také, pokud se během zimy zvýší teplota nad 20 °C a vylíhlí brouci předčasně vylétnou a díky zimě zahynou.

Zrnokaz fazolový

Zrnokaz fazolový

Související články

Současný pohled na škůdce řepky

10. 05. 2021 Ing. Jiří Havel, CSc.; OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Opava Škůdci Zobrazeno 303x

Ochrana proti škůdcům řepky insekticidním systémem D-Act

09. 05. 2021 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 130x

Využití feromonů k přímé ochraně proti škůdcům

02. 05. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 305x

Škůdci na cukrovce - co je nového

30. 04. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS ČR Škůdci Zobrazeno 286x

Ochrana proti škůdcům řepky v jarním období

28. 04. 2021 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 534x

Další články v kategorii Škůdci

detail