BASF
BASF
BASF

AGRA

Stav porostů řepky ozimé v polovině září 2014

26. 09. 2014 Ing. Milena Bernardová , Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Ing. Jan Bílovský a pozorovatelé MSD Škůdci Zobrazeno 5603x

V polovině září byl v rámci služby MSD (Monitoring - signalizace - doporučení) vyhodnocen stav porostů řepky ozimé v celé České republice - celkem se jednalo o 160 porostů na území 49 okresů.
Vývojová fáze sledovaných porostů řepky byla ve fázích prvního až šestého pravého listu (11–16 BBCH), většina sledovaných porostů měla tři až čtyři pravé listy. Zapojených a vyrovnaných porostů v dobré kondici bylo zjištěno průměrně na území republiky 80 %. Zdravotní stav z hlediska napadení chorobami byl velmi dobrý, pouze ojediněle se objevovala fomová hniloba. Napadení škůdci bylo vyšší, zejména dřepčíky, pilatkou řepkovou, osenicí polní a místy slimáčky.

Proseeds

Situace v Čechách

Od začátku setí řepky, tj. cca od 10. srpna, bylo chladné, vlhké až mokré počasí až do poloviny září. Místo obvyklého normálu 73 mm spadlo v průběhu srpna 137,8 mm, tj. téměř 200 % a v první polovině září spadlo 70 mm, tj. více než 160 % úhrnu celého měsíce (graf). To způsobilo, že nebylo možné dodržet agrotechnický termín setí, který je v Čechách na většině území do konce srpna. V cca 15 % případů nebyly k dispozici volné pozemky po plánované předplodině a muselo se zaset po předplodině jiné a v cca 30 % případů došlo k pozdržení termínu výsevu. Za těchto podmínek byl stav ozimé řepky v Čechách následující.

Zapojených porostů ve velmi dobré kondici bylo zjištěno průměrně 80 % a vyrovnaných porostů ve vývoji 85 %.

Zdravotní stav z hlediska napadení chorobami byl velmi dobrý, pouze ojediněle se objevovala fomová hniloba.

Napadení škůdci bylo časné a intenzivnější, zejména výskyt dřepčíků. V Čechách byly požerky dřepčíkem olejkovým nalezeny u 90 % sledovaných porostů, průměrné poškození listové plochy bylo 10 %. Třetina porostů měla poškozenu více než 1/10 listové plochy, cca 2 % porostů však mělo poškozeno až 60 % listové plochy. Napadení ostatními škůdci bylo celkově nižší, pouze lokálně byl monitorován vyšší požer rostlin slimáčky a bylo nutno provést opakované ošetření moluskocidy. Ochranné zásahy byly komplikovány podmáčením pozemků a často byly opožděné.

Graf: Porovnání srážek v srpnu a září 2014 s dlouhodobým normálem
Graf: Porovnání srážek v srpnu a září 2014 s dlouhodobým normálem
 
Požerky na listu způsobené dřepčíkem olejkovým
Požerky na listu způsobené dřepčíkem olejkovým
 

Situace na Moravě a ve Slezsku

Zatímco v loňském roce následoval po velmi teplém, mimořádně suchém červenci teplý, silně vlhký srpen, letos velmi teplý červenec přešel ve studený srpen. Oba měsíce byly hodnoceny jako srážkově normální. Časté srážky pak ovlivňovaly i délku slunečního svitu, která dosáhla v srpnu v Kroměříži 178,2 hodin a patřila tak k nejnižším srpnovým hodnotám od roku 2006. Podobně jako letní měsíce i letošní září přineslo časté bouřky spojené na mnoha místech s vydatnými srážkami (nejvydatnější srážky týdenní byly zaznamenány na Znojemsku (160 mm) a na Břeclavsku (130 mm).

Po mnohde dlouhé a bolestné sklizni obilnin, nastaly těžkosti při setí řepky ozimí. Při prvních podzimních šetřeních se porosty sledovaných porostů řepek nacházely v růstových fázích od klíčení semen až po šest pravých listů (polovina porostů se nacházela ve fázi tří až čtyř pravých listů, pětina dvou pravých listů, pětina do jednoho pravého listu). Časté srážky v září většinou napomohly dobrému vzcházení porostů řepky ozimé, místy však již působí silné rozmáčení půdy, místně i její částečné splavení a zabraňují vjezdu do porostů s postřiky proti škůdcům.

Výraznější škody působí u pětiny sledovaných porostů housenice pilatky řepkové. Zatím byly pozorovány spíše slabé výskyty dřepčíků na děložních listech. Místně poškozují rostliny slimáci, osenice a hraboši.

Z chorob byly zaznamenány pouze ojedinělé a slabé výskyty fomové hniloby na děložních listech.

Poškození listů řepky žírem housenic pilatky řepkové
Poškození listů řepky žírem housenic pilatky řepkové
 
Housenice pilatky řepkové
Housenice pilatky řepkové
 
Ing. Milena Bernardová1, Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek2, Ing. Jan Bílovský2  a pozorovatelé MSD
1Zkušební stanice Kluky, s.r.o.
2Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž

Související články

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

12. 08. 2022 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Škůdci Zobrazeno 101x

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

08. 08. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 139x

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 131x

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

01. 08. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 207x

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

27. 07. 2022 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 245x

Další články v kategorii Škůdci

detail