BASF
BASF
BASF

AGRA

Užitečné organizmy (42): Netradiční hostitelé

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 611x

Blanokřídlí parazitují nejčastěji vývojová stadia, méně často i dospělce hmyzu. V porovnání s parazitickými dvoukřídlími, kteří se vyvíjejí např. v žížalách, ploštěnkách nebo plžích, využívají hostitele z jiných živočišných tříd velmi málo.

Limagrain

Nejvíce údajů pochází od pavoukovců, především pavouků, dalším ověřeným hostitelem je háďátko. Parazitace stonožky vejřitkou se považuje za chybný údaj a z dalších taxonomických skupin nejsou žádné údaje. Jedna z hypotéz předpokládá, že využití pavouků a štírků je způsobeno podobností zápředků hmyzu s kokony a zámotky pavoukovců, u háďátek a hálkotvorných roztočů je podobnost s hálkami hmyzu. Tyto podobnosti nejspíše umožnily/usnadnily přeskok mezi taxonomicky vzdálenými hostiteli.

Část druhů se vyvíjí jako praví parazitoidi (na/v jednom hostiteli se vyvine jeden nebo více jedinců parazitoida), častěji jsou zastoupeni predátoři (larvy konzumující více jedinců roztočů, vajíček pavouků nebo štírků). Larvy parazitoidů se vyvíjejí skrytě uvnitř těla nebo vysávají hostitele z povrchu, u predátorů se larvy pohybují volně mezi vajíčky v kokonu nebo v prostoru hálek.

Hlístice (Nematoda)

Dosud jediný údaj o háďátku jako hostiteli pochází z jižní Afriky, kde v hálkách háďátka Subanguina mobilis na rostlině oruňce měsíčkovité (Arctotheca calendula) byly nalezeny larvy a kukly lesknatky rodu Aprostocetus. Háďátko i lesknatka byly zjištěny i na dalších afrických rostlinách Arctotheca prostrataHelichrysum nitens.

V jedné hálce žije více háďátek, ale pouze jedna larva lesknatky. Larva během vývoje zkonzumuje více jedinců háďátka (samce i samice), které požírá od hlavy k ocasu. Z háďátek nezůstávají žádné zbytky, proto nelze spočítat, kolik jich jedna larva spotřebuje. V každé hálce zůstala část háďátek živých i po přeměně v kuklu, tzn. k dokončení vývoje larvy stačí pouze část jedinců.

Háďátka rodu Subanguina a lesknatky rodu Aprostocetus se vyskytují i v Evropě a není vyloučeno, že i u nás mohou být háďátka potravou larev chalcidek. Oruňka měsíčkovitá byla dovezena do Evropy a z botanických zahrad se samovolně rozšířila po celém Středomoří. Je možné, že spolu s rostlinami se přivezla háďátka i chalcidky. Přesto, že chalcidka byla v hálkách relativně hojná, není od roku 1990 žádná další publikace o jejím výskytu u háďátek.

Pavoukovci (Arachnida)

K využití pavouků coby hostitelů došlo v evoluci blanokřídlých nezávisle několikrát v různých skupinách, naopak údaje o využití štírků jsou zatím pouze u lumků a chalcidek a roztoče využívají jen chalcidky. Sekáče, kteří se vyskytují ve stejných biotopech jako pavouci a jsou velmi hojní, parazitoidi přehlížejí, stejně jako štíry. Pavouky hojně využívají i příbuzní žahadloví blanokřídlí, u čeledi Bradynobaenidae se předpokládá i parazitace solifug, se kterými se můžete setkat v jižní Evropě. Solifugy, s velikostí těla až 7 cm, jsou velmi rychlé, ale pro skrytý způsob života s noční aktivitou jejich přítomnost na lokalitě většina turistů nezaregistruje.

Štírci (Pseudoscorpiones)

Štírci jako hostitelé jsou známí pouze z několika údajů. U evropského štírka mechového (Neobisium carcinoides) a dalších druhů rodu Neobisium parazituje lumek Obisiphaga stenoptera, u štírka všedního (Chthonius ischnocheles) lumek rodu Gelis. Oba druhy patří do podčeledi Phygadeuontinae a oba byly zjištěny v zámotku štírka až ve stadiu kukly. Larva stejných nebo příbuzných druhů požírala nejprve vajíčka a později i samici štírka v zámotku. Další údaj o výskytu kukly blíže neurčeného druhu lumka v zámotku štírka Pseudogarypus banksi naznačuje, že štírci jako hostitelé lumků nebudou až tak vzácní, pouze se sběru zámotků se štírky mnoho vědců nevěnuje a současně parazitace je velmi nízká (ze stovek zámotků štírků byly pouze 3 s lumky).

Část druhů z rodu Gelis jsou predátoři vajíček pavouků ukrytých v kokonech, lze tedy předpokládat využití podobné potravy (vajíčka štírků uvnitř zápředku) i u dalších druhů lumků. Larva lumka zkonzumuje vajíčka i samici štírka, která je nejspíše ochromena bodnutím kladélka při kladení vajíčka.

Dosud jediným pravým parazitoidem je chalcidka Calymmochilus longbottomi z čeledi Eupelmidae. Uvnitř těla australského australoštírka norsemanského (Synsphyronus lathrius) se vyvíjely čtyři larvy chalcidky, které před kuklením opustily hostitele a v blízkosti zbytků štírka si sepředly zámotky.

Tab.: Přehled hostitelů blanokřídlých parazitoidů dle systému
Tab.: Přehled hostitelů blanokřídlých parazitoidů dle systému

Vaječný kokon pavouka s prosvítajícími larvami lumka, které zkonzumovaly všechna pavoučí vajíčka
Vaječný kokon pavouka s prosvítajícími larvami lumka, které zkonzumovaly všechna pavoučí vajíčka

Článek vznikl za podpory projektu MZe-RO0423.

Související články

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 260x

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 262x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 217x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 314x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 263x

Další články v kategorii Škůdci

detail