Chemap Agro s.r.o.

Předsklizňová příprava problematických porostů řepky bude pro sklizeň zásadní

01. 07. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1717x

Přesně před rokem jsme si říkali, že se jednalo jednoznačně o nejdelší období kvetení řepky, co pamatujeme. Letošní rok ale ten loňský v tomto parametru mnohde překoná. Sklizňové patro tak bude tvořeno heterogenně dozrávajícími šešulemi.

Již do zimy vstupovaly porosty řepky značně nevyrovnané, na mnohých lokalitách více zaplevelené. Doufejme, že případný výskyt mrazivých nocí bude již jen ojedinělým extrémem. Vzpomeňme na rok 2016, kdy mrazy nejen poškodily již vyvíjející se šešule, část z nich se pravděpodobně vlivem chladného počasí ani nezačala vyvíjet. Navíc tento zásah počasí probudil u řepek vývoj dalších větví, bylo tak možné nalézt nakvétající spodní patro řepky, které bylo vývojově výrazně opožděné oproti větvím poškozeným mrazem. Dozrávání takového porostu bylo značně nejednotné.

Průběh sezóny nebyl přívětivý ani pro aplikaci herbicidů. Řidší porost, který se delší dobu zapojoval, poskytoval výrazně méně konkurenční prostředí pro vývoj plevelů. Ty tak měly podstatně více prostoru pro svůj růst. I z důvodu mikroklimatických poměru v porostu je právě takový porost více náchylný k poškození pozdně jarními mrazy. Načasování sklizně i její samotný průběh může být náročný. V rozhodování pěstitele sehrávají důležitou úlohu další faktory. Jedná se především o výměru spojenou se sklizňovými možnostmi podniku, předpověď počasí a v neposlední řadě také povaha pěstitele a jeho ochota riskovat ztráty na úrodě. Předsklizňová příprava porostů tak může v tomto roce sehrát zásadní úlohu ve výši úrody.

Pod pojem předsklizňová úprava porostů řepky je možno zahrnout několik odlišných zásahů. Je především potřebné oddělit předsklizňovou aplikaci neselektivních herbicidů za účelem likvidace plevelů od samotné desikace, jejímž smyslem je urychlené ukončení vegetace řepky, snížení vlhkosti a následné usnadnění sklizně.

A znovu pěstitel řeší dilema: Aplikovat přípravek na bázi účinné látky glyphosat nebo diquat? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a leží ve fyziologických pochodech samotné řepky.

Pro navýšení výnosu je dobré podržet plně vegetující porost co nejdéle. Především letos, kdy spodní větve mohou být výrazněji opožděné ve svém vývoji. Toho je možné dosáhnout také aplikací fungicidního přípravku s obsahem účinné látky azoxystrobin v průběhu kvetení řepky (green efekt). Naopak přípravky s účinnou látkou glyphosate jsou doporučené pro aplikaci 14–21 dní před samotnou sklizní. V neprospěch načasování této aplikace svědčí poznatek, že v posledních deseti dnech před začátkem sklizně dochází každým dnem k nárůstu výnosu o dalších 50 kg/ha. Abychom o tuto část zisku nepřišli a nedošlo k „podtržení“ porostu, je potřebné s  ošetřením počkat. Následně razantně zasáhnout a sklizeň si naplánovat i s ohledem na počasí. Tento přístup umožňuje aplikace skutečného desikantu - přípravku Reglone, který obsahuje účinnou látku diquat.

Správná volba termínu desikačního ošetření neovlivňuje jen kvantitu úrody, ale výrazně se podílí i na regulaci obsahu oleje v semeni. U zrajících porostů řepky, kde vlhkost semene dosáhla 20–22 %, dochází k ukončení kumulace oleje v semenech. Tedy pro dosažení maximální olejnatosti je potřebné přistoupit k desikaci až v senescentní fázi vývoje řepky. V této době je transport látek rostlinou už značně omezený a rozvod systemicky účinných herbicidních látek už není optimální. Účinek Reglone, které patří do skupiny kontaktních neselektivních herbicidů, je na těchto pochodech zcela nezávislý. Je přijímán zelenými částmi rostlin. V rostlině indukuje produkci peroxidu vodíku, který v součinnosti s fotosyntetickým aparátem rostliny a dopadajícím světlem zajistí destrukci rostlinných pletiv pozorovatelnou už za několik hodin. Reglone má vynikající herbicidní efekt na plevelné rostliny, hodí se tak i pro přípravu sklizně zaplevelených porostů

Desikační ošetření přípravkem Reglone se aplikuje v dávce 2,0–3,0 l/ha. Optimální termín aplikace nastává v období, kdy je většina semen ve střední části rostlin zralá, jejich vlhkost se pohybuje mezi 20 až 22 %. Možná je i kombinace Reglone s DAM 390, kdy je možné snížit dávku Reglone na 1,5–2,0 l/ha. Odolnost vůči smyvu deštěm je vynikající už 30 minut po aplikaci. Řepku je možné následně po 5–7 dnech sklízet.

Pomocí Reglonu si můžete s velkou časovou přesností plánovat a řídit práci při sklizni řepky a zajistit si tak vysoký zisk.

inz

Související články

Možnosti desikace slunečnice po restrikci diquate

03. 10. 2021 Doc. Ing Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Božetěch Málek; Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Sklizeň Zobrazeno 331x

Předčasné ukončení vegetace u brambor

12. 09. 2021 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 427x

Co ovlivňuje kvalitu kukuřice pro siláž

01. 03. 2021 Ing. Yvona Tyrolová; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Sklizeň Zobrazeno 1166x

Vliv termínu sklizně brambor na výskyt chorob a škůdců na hlízách

06. 10. 2020 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1315x

Sklizeň semenných porostů jetelovin

18. 09. 2020 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Sklizeň Zobrazeno 2221x

Další články v kategorii Sklizeň

detail