BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Autonomní robot AgXeed na našich polích

26. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 1466x

Robotika, potravinová soběstačnost, precizní zemědělství, schopnost konkurence, automatizace, ekologie nebo budoucnost. To jsou slova, která v posledních létech rezonují českým zemědělstvím a na výzvy s nimi spojené je třeba hledat odpovědi. Čerstvě představenou novinkou podzimu 2023 je pásový robot AgBot 5.115T2.

Limagrain

Při podmítce s diskovým kypřičem Opal Agri Pegas II nahradí pásový robot AgBot 5.115T2 bez problému běžný traktor

Při podmítce s diskovým kypřičem Opal Agri Pegas II nahradí pásový robot AgBot 5.115T2 bez problému běžný traktor

Společnost Leading Farmers CZ přináší našim zemědělcům již řadu let podle slov marketinkového ředitele Ing. Václava Jirky nejen kvalitu a inovaci, ale i sofistikovaná řešení. V rámci zastoupení pro ČR nabízí farmářům roboty společnosti AgXeed určené pro sady, vinohrady a pole. Novinkou podzimu 2023 je pásový robot AgBot 5.115T2, který představil ředitel a předseda představenstva Ing. Pavel Milata spolu se zástupci holandského výrobce. Roboti jsou důležitým prvkem při zajišťování produkce potravin pro stále se navyšující populaci, při náhradě chybějící pracovní síly a také při naplňování snahy o snižování množství aplikovaných hnojiv nebo přípravků.

Autonomní stroje mohou mít několik podob. Za základní je považován upgrade současných traktorů pomocí sady pro autonomní pohyb, kdy je zachována kabina i možnost obsluhy řidičem. Další možností jsou autonomní traktory bez kabiny dodávané přímo z výroby a poslední varianta patří traktorům s kabinou, které umožňují autonomní pohyb i případné manuální ovládání. Podobnou technikou jsou lehká autonomní polní vozidla, koncipovaná jako nosiče nářadí s elektrickým nebo dieselelektrickým motorem. Pro sklizeň v sadech nebo řez ovocných dřevin slouží sofistikovanější skupina autonomních strojů, která v hojné míře využívá velké množství optických a navigačních senzorů.

Robotizace zemědělství spoří výrobní i mzdové náklady a díky nižší hmotnosti strojů zamezuje utužení půdy. Nároky naopak stoupají na kvalifikovanou obsluhu, která má na starosti často několik strojů najednou a logistiku, kdy je potřeba řešit přesuny robotů z pole na pole, popř. jejich zabezpečení proti odcizení. Automatizace strojů je pětistupňová, nejvyšší stupeň již nevyžaduje ani vzdálený dozor.

O historii i současnosti polních robotů hovořil Ing. Pavel Milata ze společnosti Leading Farmers CZ

O historii i současnosti polních robotů hovořil Ing. Pavel Milata ze společnosti Leading Farmers CZ

Obchodní ředitelka společnosti AgXeed Anastasia Laska prezentovala pásový polní robot jako autonomní stroj pomáhající řešit některé naléhavé problémy současného zemědělství

Vedoucí prodeje společnosti AgXeed pro centrální a střední Evropu Malte Höner, představil různé autonomní roboty určené pro práci na poli

Obchodní ředitelka společnosti AgXeed Anastasia Laska prezentovala pásový polní robot jako autonomní stroj pomáhající řešit některé naléhavé problémy současného zemědělství Vedoucí prodeje společnosti AgXeed pro centrální a střední Evropu Malte Höner, představil různé autonomní roboty určené pro práci na poli

Pásový polní robot AgBot 5.115T2 holandské firmy AgXeed prezentovala jako převratnou novinkou obchodní ředitelka společnosti paní Anastasia Laska a pan Malte Höner, vedoucí prodeje pro centrální a střední Evropu. Protože není z hlediska degradace půdy možné pokračovat do nekonečna v extenzivním způsobu hospodaření, musí se farmáři zaměřit na efektivitu zemědělské výroby, která z velké části souvisí s autonomními stroji. AgBot 5.115T2 je pásový, zcela autonomní polní robot, který svým výkonem i zaměřením dokáže nahradit traktor střední třídy. Po půdním bloku se pohybuje díky GPS a jeho kompaktní konstrukce, podvozek i sofistikovaně navolené trasy ho předurčují k mnoha polním pracím, zejména ke kultivaci nebo přesnému setí.

Pohon stroje zajišťuje dieselový motor s generátorem a elektromotory v jednotlivých kolech (výkon 115 kW), měrný tlak na půdu je díky pásům jen 0,25 kg/cm2 (3× nižší než u běžného kolového traktoru). Stroj má k dispozici přední a zadní tříbodový závěs a elektrický zadní vývodový hřídel. Z hlediska bezpečnosti provozu je vpředu dotykový nárazník s ultrazvukovými čidly a radarem, další radar se nachází v horní části robota. Nedílnou součástí předem naprogramovaného pohybu autonomního stroje je vymezení hranic pozemku a sledování jeho aktuální polohy. K dispozici je i bezpečnostní osvětlení a tlačítko nouzového zastavení. Robot AgBot 5.115T2 má CE certifikaci opravňující k autonomní práci bez dohledu, v současné době se po evropských polích zcela bez problémů pohybuje cca 30–40 autonomních strojů firmy AgXeed a všechny v tomto režimu. Od letošního roku je servis zajištěn na úrovni distributorů, možná je ale i vzdálená správa a řešení problémů hlavně s nastavením přímo výrobcem.

Pro zahájení pohybu po pozemku je nejprve potřeba vytýčit hranice a zmapovat všechny překážky. Trasa pohybu se ovíjí od parametrů nářadí (záběr, délka), způsobu otáčení na souvrati, vzorců práce, umístění překážek aj. Zpracované zadání se bezdrátově posílá do řídícího systému robota, přijetí je signalizováno světelně. Následně je stroj vyslán do výchozího bodu trasy a zahajuje autonomní operaci. Dálkovým ovládáním je možné ještě i v této fázi upravit některé parametry a je-li vše v pořádku, přepíná se ovládání do plně autonomního režimu.

Při podmítce s diskovým kypřičem Opal Agri Pegas II nahradí pásový robot AgBot 5.115T2 bez problému běžný traktor

Při podmítce s diskovým kypřičem Opal Agri Pegas II nahradí pásový robot AgBot 5.115T2 bez problému běžný traktor

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 517x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 813x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1421x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1194x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 967x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail