BASF
BASF
BASF

AGRA

Encera - systémové poutání vzdušného dusíku v kukuřici

09. 06. 2023 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 1045x

Kukuřice se řadí mezi plodinu s vysokými nároky na dusíkatou výživu během vegetace. Zatímco na počátku vegetace, kdy je pro kukuřici charakteristický pomalý růst a vývoj jsou její nároky na potřebu dusíku poměrně malé, s přibývajícím nárůstem nadzemní i podzemní hmoty se výrazně zvyšuje požadavek na odběr dusíku i dalších živin.

Limagrain

V současné době se v dusíkaté výživě používají statková i minerální hnojiva, kdy se jednotlivé způsoby hnojení vzájemně doplňují a různě kombinují. Nevýhodou v používání dusíkatých minerální hnojiv je jejich relativně nízká využitelnost, která může být důsledkem aplikace za nevhodných podmínek a dochází k příliš vysokým ztrátám dusíku v půdě. Výsledkem často bývá kontaminace životního prostředí a zejména spodních i povrchových vod nitráty. Z těchto výše uvedených důvodů je velice obtížně zajistit harmonickou výživu kukuřice dusíkem po celou dobu vegetace, aniž by docházelo ke ztrátám využitelného dusíku.

Způsobem, který zajišťuje kontinuální dodávku dusíku pro rostliny beze ztrát téměř po celou dobu vegetace je použití nové technologie pro systémové poutání vzdušného dusíku, kterou v letošním roce zavádí společnost AgroProtec s.r.o. pod obchodní značkou Encera.

Encera je systémový mikrobiální biostimulant fixující vzdušný dusík do kukuřice, obilnin, řepky, brambor, slunečnice, máku, hořčice, luskovin a zeleniny. Obsahuje bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd). Po aplikaci tato bakterie prostřednictvím listů, stonků a kořenů kolonizuje buňky nadzemních i podzemních orgánů rostlin a vytváří v nich trvalý symbiotický vztah, který umožňuje jednotlivým plodinám nahrazovat výživu dusíkem z půdy prostřednictvím fixace atmosférického dusíku. Jakmile symbiotická bakterie pronikne do rostliny, rozmnožuje se a rozvádí po celé rostlině, kde kolonizuje jednotlivé buňky, ve kterých zakládá vezikuly (váčky), kde dochází k přeměně vzdušného dusíku na amoniak, využitelný pro metabolizmus rostliny. Po aplikaci je tak po celou dobu vegetace rostlině k dispozici zdroj dusíkaté výživy nezávisle na podmínkách prostředí.

Hlavní výhody této nové technologie v kukuřici:

 • vysoký výkon fixace atmosférického dusíku do rostliny,
 • zajišťuje 40–60 % celkové potřeby N během vegetace rostlin,
 • nafixovaný N ze vzduchu do rostliny nepodléhá ztrátám,
 • tekutá formulace umožňující jednoduché dávkování (235 ml/ha),
 • bakterie kolonizují rostliny přes listy, stonky i kořeny,
 • možná aplikace na list i do řádku během výsevu,
 • fixace probíhá přímo v rostlině (na úrovni buněčného metabolizmu),
 • nepřetržitě dodává dusík rostlině i za sušších, či jinak nepříznivých podmínek,
 • jednoduchá aplikace postřikovačem např. s herbicidem,
 • poskytuje N během celé vegetační sezóny, pokud probíhá fotosyntéza probíhá fixace dusíku,
 • bez dopadu pro životní prostředí (není vyplavování, těkání, emise skleníkových plynů atd.),
 • řeší problematiku bilance dusíku v rámci nitrátové směrnice (technologie nedodává dusík do půdy),
 • umožňuje dodávat N rostlinám i v období zákazu hnojení dle nitrátové směrnice,
 • možné použití i v ekologické produkci.

Používání Encery je dlouhodobě ověřováno na hlavních plodinách v podmínkách severoamerického a západoevropského zemědělství a rovněž i výsledky z České republiky poukazují na vysokou účinnost této nově zaváděné technologie. V přiložených tabulkách jsou uvedeny souhrnné výsledky z poloprovozních pokusů provedených v zrnové i silážní kukuřici v roce 2022.

Pro praktické použití v kukuřici, lze doporučit aplikovat Enceru na list postřikovačem, již od fáze plně vyvinutých 2 listů nejlépe do osmi listů (BBCH 12–24), v dávce 235 ml/ha (150–400 l vody/ha). Možná je společná aplikace s postemergentními herbicidy. Aplikaci lze provádět i do seťového lůžka během setí. Postačuje pouze jedna aplikace za celou vegetaci. Pro načasování aplikace platí jednoduchá zásada, kdy je nejvhodnější termín pro ošetření na začátku vegetace dané plodiny. Pokud tedy probíhá fixace vzdušného dusíku od prvních růstových fází, jsou rostliny schopné přijmout opravdu velké množství dusíku z tohoto zdroje. Pro zajištění lepší pokryvnosti se doporučuje při aplikaci použít neiontové smáčedlo např. multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/ha v 150 l vody/ha).

Tato technologie je kompatibilní s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy (kromě hnojiv obsahující těžké kovy jako jsou měď, zinek, stříbro atd). Nedoporučuje se však míchat Enceru přímo s koncentráty přípravků na ochranu rostlin ani hnojivy. Při mísení s jinými přípravky nebo hnojivy se nejdříve připraví postřikový aplikační roztok v dostatečném množství vody a jako poslední se do směsi přidává Encera. Důležitou informací je i fakt, že na použití této technologie se nevztahují žádná legislativní omezení z hlediska nitrátové směrnice nebo pásem hygienické ochrany vod.

Velkou výhodou tohoto produktu je tekutá formulace, která je uváděna na trh v balení na 16 ha.

Vzhledem k tomu, že se jedná o patentovaný biologický přípravek, jehož výroba je poměrně náročná a rovněž dlouhodobé skladování vyžaduje specifické podmínky, je nutné pro zajištění dostatečného množství pro Českou republiku přípravek včas objednat. V případě zájmu kontaktujte regionálního zástupce společnosti AgroProtec s.r.o.

Vliv použití Encery v kukuřici na lepší opylení palic a tvorbu více zrn
Vliv použití Encery v kukuřici na lepší opylení palic a tvorbu více zrn

Encera vytváří symbiotický vztah s rostlinami, kde může vázat dusík uvnitř buněk
Encera vytváří symbiotický vztah s rostlinami, kde může vázat dusík uvnitř buněk

Tab. 1: Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos u zrnové kukuřice při plné dávce N hnojení (2022)

Podnik

Dávka hnojiva

Výnos zrna (t/ha)

N hnojení

N hnojení
+ Encera

ZD Smržice

91 kg N/ha

12,8

13,68

Palomo Loštice

12 kg N/ha

10,57

13,7

Beas Agro

90 kg N/ha

8,74

10,23

Agrodružstvo Žimutice

100 kg N/ha

8,1

8,87

Průměr

10,05

11,62

Tab. 2: Vliv poutání vzdušného dusíku Encerou na výnos u silážní kukuřice při plné dávce N hnojení (2022)

Podnik

Dávka hnojiva

Výnos siláže (t/ha)

N hnojení

N hnojení
+ Encera

Agrolip a.s.

126 kg N/ha +hnůj 25 t/ha

31,93

32,72

VZOD Zašová

70 kg N/ha

43,52

45,12

Měcholupská Zemědělská a.s.

106 kg N/ha + hnůj 35 t/ha

35,3

36,6

ZS Dobříš

117 kg N/ha + hnůj 30 t/ha

41,2

43,4

Průměr

37,99

39,46

Související články

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 367x

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 431x

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

31. 08. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 639x

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

14. 06. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Výživa a stimulace Zobrazeno 719x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail