Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Biostimulace v kritických obdobích výnosotvorných prvků

28. 03. 2018 Ing. Dušan Musil; TIMAC AGRO CZECH s.r.o. Stimulace Zobrazeno 443x

Rané fáze vývoje zásadním způsobem ovlivňují následný růst rostlin po celé vegetační období s návazností na výnos a hospodářský výsledek. Cílem zde je sjednocení porostu a podpora tvorby mohutného kořene s bohatým kořenovým vlášením. Biostimulace je velmi efektivní cestou k dosažení cílů v těchto fázích.

Agronutrition

Pěstování jarních i ozimých plodin vyžaduje inovativní přístupy k intenzifikaci výrobního procesu. Vlivem abiotických stresů, nekvalitní předseťové přípravy půdy, nerovnoměrného zapravení posklizňových zbytků či poškození škůdci může docházet k výpadkům jedinců nebo k nevyrovnanému vzcházení rostlin. Jednou z nejefektivnějších možností k dosažení cílů v raných fázích je aplikace tekutého hnojiva Fertiactyl Starter se silným biostimulačním a antistresovým efektem.

Založení jarních plodin

Krátká vegetace jarních plodin si žádá co nejlepší start vzcházejících rostlin. Klíčová je podpora hlubšího zakořenění, zmírnění abiotických stresů a sjednocení porostů. Jakmile je porost jařin již plně vzešlý, doporučuje se ve fázi 2–4 listů aplikovat Fertiactyl Starter. Toto unikátní hnojivo na list a půdu je vyvinuté pro založení a regeneraci intenzivních porostů, protože stimuluje aktivitu rozvoje kořenů, podporuje mikrobiální život v půdě, mobilizuje živiny v půdě, kde vytváří stabilní, ale lehce rozpustné komplexy humínových složek a kovů. Přípravek sjednocuje nerovnoměrně vzejitý porost a podporuje hlubší zakořenění polních plodin s bohatým kořenovým vlášením.

Fertiactyl Starter tak představuje velmi vhodný vstup pro maximální využití biologického potenciálu plodiny. Jeho složení 13 % N (močovinová forma), 5 % P2O5, 8 % K2O, s patentovaným Fertiactyl® komplexem obsahujícím mimo jiné humínové kyseliny, fulvokyseliny, Glycin betain a Zeatin jej dělá jedinečným. Cytokinin Zeatin napomáhá lepšímu dělení buněk, potlačuje prodlužovací růst rostliny, což je důležité také v případě pozdního příchodu jara, kdy se porost „probudí“ do dlouhého dne a je potřeba jej přibrzdit v překotném vývoji. Zeatin potlačuje apikální dominanci a stimuluje větvení či odnožování - klíčové výnosotvorné prvky. Stimulační a antistresovou látkou je Glycin betain, který stabilizuje vodní režim rostlin, zpomaluje stárnutí chlorofylu, RNA a bílkovin v rostlinných pletivech, a tím zmírňuje negativní důsledky působení abiotických stresů, jako je sucho, zamokření, chlad, teplo či zasolení. Podpora obsažených látek je dále zesílena přítomností humínových kyselin a fulvokyselin na molekulové bázi, které zlepšují navázání živin na půdu a zároveň je udržují v lehce přístupné formě a zároveň stimulují mikrobiální život. Humínové kyseliny a fulvokyseliny nepůsobí přímo na konkrétní fyziologické pochody v rostlině, ale ovlivňují rostlinné tělo jako celek. Humusové látky ovlivňují energetický metabolizmus.

Tab. 1: Dávkování Fertiactyl Starter

Plodina

Počet aplikací

Aplikace ve fázi

Dávka (l/ha)

Obilniny

1

2–3 listy

2,0–4,0

Řepka ozimá

1

Regenerace časně na jaře

2,0–3,0

Cukrová řepa

1

4 listy

3,0–5,0

Kukuřice

1

2–4 listy

5,0

Mák

1

3–4 listy

1,0–2,0

Slunečnice

1

3–4 listy

2,0

Brambory

1–2

Plně vzešlý porost

8,0

1. - Z 90 % vzešlý porost

4,0

2. - 15 dnů po 1. aplikaci

4,0

Regenerace ozimů

Porosty ozimů založené v loňském roce se na většině území jevily před zimou jako velmi dobré, vyrovnané, pšenice dobře odnožené. Někde se nepodařilo růst řepek dostatečně uregulovat a do zimy šly přerostlé. Průběh letošní zimy je zatím mírný se střídáním dešťů a sněžení s teplotami nad bodem mrazu. To predikuje větší ztráty dusíku z půdního profilu. V případě zvratů v dosavadním mírném průběhu počasí bude vhodné po otevření jara posílit porosty ozimů nejdříve aplikací biostimulačního hnojiva Fertiactyl Starter ještě krátce před aplikací první dávky dusíku. Výhodou tohoto postupu je podpora růstu kořenů, protistresový účinek a zvýšení intenzity příjmu živin.

Výsledky polních pokusů

Vynikající efekt hnojiva Fertiactyl Starter potvrzují i výsledky maloparcelkových pokusů (graf 1). V roce 2015 byl v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž zkoumán vliv tohoto biostimulačního hnojiva na porosty máku, odrůdy Major.

Na pozemcích výzkumné stanice České zemědělské univerzity v Červeném Újezdu se posuzoval vliv aplikace Fertiactyl Starteru na výnos ječmene jarního, odrůdy Irina (graf 2). Pozitivní efekt byl prokázán na průměrný počet zrn v klase i celkový výnos.

 

Graf 1: Vliv aplikace Fertiacyl Starteru na výnos máku (ZVÚ Kroměříž, 2015)
Graf 1: Vliv aplikace Fertiacyl Starteru na výnos máku (ZVÚ Kroměříž, 2015)

Graf 2: Vliv aplikace Fertiacyl Starteru na výnos a počet zrn v klasu ječmene jarního (ČZU, Č. Újezd, odrůda Irina, 2015)
Graf 2: Vliv aplikace Fertiacyl Starteru na výnos a počet zrn v klasu ječmene jarního (ČZU, Č. Újezd, odrůda Irina, 2015)

Závěr

Díky vynikajícím opakovaným výsledkům ověřeným v zemědělské praxi je Fertiactyl Starter oblíbeným biostimulačním tekutým hnojivem se silným antistresovým účinkem. Agronomové jej aplikují s cílem sjednocení porostů a podpory tvorby mohutného kořene s bohatým kořenovým vlášením. V citlivých kulturách jako je např. cukrová řepa, v sadech nebo ve vinicích se prokazuje velmi silný antistresový efekt Fertiactyl Starter zejména při suchu nebo chladu.

inz

Související články

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 260x

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 183x

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 264x

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 222x

Prípravky Galleko, alebo keď nám počasie nepraje

19. 06. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 261x

Další články v kategorii Stimulace

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail