Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Galleko - osvedčené prípravky pre jarnú regeneráciu repky ozimnej

15. 04. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1953x

Pri pohľade z okna sa človeku ani nechce veriť, že vonku na poliach práve panuje pani Zima. Znova sa tak len potvrdzuje staré známe a pre poľnohospodárov charakteristické: „Rok roku nie je bratom“. Minulý rok boli holomrazy a obavy z ich vplyvu na založené porasty repky ozimnej. Prevládali očakávania z vymrznutia slabších a menších jedincov. Tento rok je zatiaľ oveľa miernejší a dáva nádej na prežitie aj slabším a menším repkám.

Proseeds

Minulá jeseň a s ňou spojené zakladanie porastov repky ozimnej bolo sprevádzané niekoľkými negatívnymi vplyvmi. Tým najvýraznejším, a pre mnohé lokality charakteristickým, bol nedostatok vlahy. S touto prekážkou sa snažili poľnohospodári bojovať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie to bolo posúvanie termínu sejby do prvej polovice augusta, v snahe zachytiť a využiť existujúcu vlahu, alebo posúvaním termínu sejby na začiatok - až prvú polovicu septembra, dúfajúc v zlepšenie vlahových pomerov. Pod celkový stav porastov sa okrem počasia a termínu sejby podpísali aj iné faktory - zvolená agrotechnika, výživa, zodpovedajúce pesticídne ošetrenie a ďalšie. A tak sme mohli vidieť v jeseni na poliach porasty vzchádzajúce nerovnomerne (v niekoľkých fázach - vlnách), porasty prerastené, porasty slabé, no aj porasty rovnomerné, vyrovnané a dobre pripravené na prezimovanie.

Zima pomaly končí a je potrebné sa pripraviť už teraz na jarné ošetrenia repky ozimnej. Na regeneráciu porastov je vhodné použiť pomocné stimulačné prípravky. K tým osvedčeným, s dlhoročnou tradíciou a výsledkami, patria aj prípravky Galleko®. Sú určené na stimuláciu, regeneráciu a protistresovú ochranu rastlín. V spojitosti s jarnými ošetreniami repky ozimnej odporúčame využiť dva z nich, a to Galleko koreňGalleko univerzál. Základom týchto prípravkov sú huminové látky, aminokyseliny, výťažky z morských rias, auxíny a ich prekurzory, vyvážená zmes makro a mikroprvkov (okrem iného aj bór, meď, síra a molybdén) a protistresové látky. Dávkovanie závisí od aktuálneho stavu porastu a pohybuje sa v rozmedzí 0,4–0,8 l/ha. V prípade slabších porastov (nevyrovnané, poškodené zverou, jedince s menším koreňom) a na stredné kvalitné porasty odporúčame aplikovať obidva prípravky naraz (maximálna dávka 0,8 l/ha spolu). Galleko koreň obsahuje aj auxíny, ktoré sa inak tvoria prevažne v nadzemnej časti rastlín. Slabšie porasty však majú zväčša v horšej kondícii aj nadzemnú časť rastlín. „Podaním“ auxínu pomocou tohto prípravku podporíme okrem iného aj tvorbu koreňa. A dobrý a kvalitný koreň je predpoklad aj dobrej úrody. Podieľa sa až 30% na celkovom výnose. Galleko univerzál okrem iného podporí tvorbu jemných koreňových vlásočníc a tým zlepší príjem živín a vlahy. V koreňových špičkách dochádza k syntéze cytokinínov a tie majú vplyv na apikálnu dominanciu. Jej oslabením dochádza k podpore vetvenia. Prípravok podporuje aktivitu nitrátreduktázy a tým aj lepšie využitie dusíkatej výživy. Pôsobenie prípravkov je uvedené aj v tabuľke 1. Obsahuje výsledky pokusov v NPPC - VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, ktoré prebiehali v sezóne 2016–17. Okrem iného tu boli porovnávané aj rozdiely v hmotnosti koreňa po jarnej aplikácii prípravkov Galleko. Obidva uvedené pokusné varianty vykazujú nárast koreňovej hmoty v porovnaní s kontrolou. Odber vzoriek bol vykonávaný na 25. deň po prvej aplikácii prípravkov Galleko v jarnom období.

Tab. 1: Výsledky pokusov v repce ozimnej, odroda: ES Astrid, NPPC - VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, 2016–17


Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda (t/ha)

Náklady Galleko (€/ha)

Hmotnosť koreňa (g/r.)

Kontrola

 

 

2,41

 

17,8

Galleko koreň +
Galleko univerzál

0,4 + 0,4

BBCH 30 - 35

2,71

22,4

22,2

Galleko koreň +
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,4 + 0,3
0,8

BBCH 30-35
BBCH 50-60

2,82

43,84

23,5

Pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Prínos ošetrenia repky ozimnej prípravkami Galleko sa prejavil v niekoľkých faktoroch. Okrem iného aj zväčšením a skvalitnením koreňovej sústavy. Kombinácia kvalitnejšieho koreňa, podpory vetvenia, protistresovej ochrany a ďalších účinkov priniesla navýšenie úrody. Náklady spojené s prípravkami Galleko sa výrazne zhodnotili a ukázali sa ako ekonomicky efektívne. Uvedené výsledky sú o to cennejšie, že celková výška úrody v týchto pokusoch bola v značnej miere ovplyvnená nedostatkom vlahy. Detailnejšie informácie o zrážkach týkajúcich sa tohto a ostatných pokusov spomínaných v tomto článku uvádzame v tabuľke 4.

O tom, že výsledky prípravkov Galleko sú stabilné bez ohľadu na priebeh sezóny a regionálnu rozmanitosť, svedčia aj výsledky ostatných pokusov. V tabuľke 2 uvádzame výsledky z pokusov v sezóne 2016–17 na NPPC – VŠS Malý Šariš (východné Slovensko). Pre porovnanie - rovnaké varianty sa na danom výskumnom ústave osvedčili aj v minulých sezónach. V sezóne 2015–16 bolo zaznamenané navýšenie úrody v prípade rovnakých pokusných variantov Galleko o 3–10 % v porovnaní s kontrolou.

V tabuľke 3 uvádzame výsledky z OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice potravinářská Rožnov - Zubří (ČR). Aj v tomto prípade bola aplikácia prípravkov Galleko vysoko ekonomicky efektívna.

Tab. 2: Výsledky pokusov v repce ozimnej, odroda PX113, NPPC – VŠS Malý Šariš, 2016–17


Dávka

(l/ha)

Termín aplikácie

Úroda (t/ha)

HTS (g)

Náklady Galleko (€/ha)

Kontrola

 

 

5,34

5,64

 

Galleko koreň +
Galleko univerzál

0,4 + 0,4

11.4.2017

5,84

5,86

22,4

Galleko koreň +
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,4 + 0,3
0,8

11.4.2017
26.4.2017

6,01

5,98

43,84

*Pokusy dozorovala: Mgr. Miroslava Hochmuthová

Tab. 3: Výsledky pokusov v repce ozimnej, odroda DK Explicit, OSEVA PRO s.r.o., Rožnov - Zubří, 2016–17


Dávka v  l/ha

Termín aplikácie

Úroda v  t/ha

Náklady Galleko (€)

Kontrola

 

 

3,9

 

Galleko koreň +
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,4 + 0,4
0,8

BBCH 30-35
BBCH 50-60

4,26

46,64

*Pokusy dozoroval: Ing. Ján Frydrych

Tab. 4: Prehľad zrážok na pokusných lokalitách v roku 2017

Mesiac

2017

Úhrn zrážok (mm)

Malý Šariš

Piešťany

Rožnov - Zubří

Január

23,1

19,8

10,4

Február

16,6

16

60,5

Marec

19,8

20,1

46,4

Apríl

58,7

42,8

132,6

Máj

131,2

30,4

54

Jún

40,4

23,9

72,1

Spolu

289,8

153

376

Samotnej aplikácii v praxi by mala predchádzať obhliadka porastov, vrátane kontroly koreňov. Akonáhle sa na koreňoch rastlín objavia biele vlásočnice, koreňové špičky je možné aplikovať Galleko, rastliny vegetujú a dokážu prípravok absorbovať a využiť. Ideálna je kombinácia prípravkov Galleko s mimokoreňovou výživou, ale možná je aj aplikácia s fungicídmi, insekticídmi a s obmedzením aj s herbicídmi. Pripomíname, že prípravky Galleko v žiadnom prípade nie je možné považovať za náhradu výživy a pesticídnej ochrany rastlín.

Aj dobré porasty môžu byť ešte lepšie. V prípade dobrých a kvalitných porastov odporúčame aplikáciu už spomínaného prípravku Galleko univerzál (dávka 0,4–0,8 l/ha). Cieľom tejto aplikácie je nielen stimulácia (podpora príjmu živín, rastu, vetvenia) porastu, ale aj zvýšenie odolnosti voči nepriaznivým vplyvom počasia a zrýchlenie regenerácie. V minulom roku bolo významné ochladenie v období Veľkonočných sviatkov, na niektorých miestach v rámci ČR a SR sprevádzané aj snehovou pokrývkou, výrazne podpísalo pod výšku úrody. Preto aj metodika použitia Galleko prípravkov predstavuje ucelený systém stimulácie a ochrany rastlín. V prípade repky ozimnej je vhodné aplikovať v období začiatku kvitnutia prípravok Galleko kvet a plod (0,4–0,8 l/ha). Okrem iného podporuje a skvalitňuje proces tvorby peľu, predlžuje kvitnutie, má vplyv na HTS a veľkosť semien, a to aj v nepriaznivých podmienkach. Pomáha porastom lepšie ustáť aj poslednú, finálnu fázu. Pokusné varianty, ktoré boli ošetrené celou odporúčanou metodikou Galleko pre jarné aplikácie v repke, (Galleko univerzál + Galleko koreň a Galleko kvet a plod) priniesli vyššie úrody a znova tak potvrdili svoju ekonomickú opodstatnenosť.

Související články

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 157x

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 303x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 274x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 429x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 514x

Další články v kategorii Stimulace

detail