BASF
BASF
BASF

AGRA

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

27. 06. 2023 Ing Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 809x

Přestože má pěstování potravinářských odrůd pšenic v našich podmínkách dlouholetou tradici, se zvyšující se intenzitou a s narůstajícími výnosy je velice obtížné udržení kvalitativních parametrů. Spolu se zvýšenými výnosy úměrně klesá obsah dusíkatých látek a pokud se v době žní objeví četnější dešťové srážky, rychle klesá i objemová hmotnost a HTZ. Společnost AgroProtec s.r.o. pro zlepšení kvalitativních parametrů nabízí špičkový stimulátor Agrostim Tria. Při jeho používání bylo zjištěno výrazné zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářských pšenic.

Limagrain

Agrostim Tria je špičkový rostlinný stimulátor ve formě emulze typu olej ve vodě určený ke stimulaci a zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů. Přípravek se aplikuje foliárně a jeho účinné látky významně urychlují důležité transportní pochody v rostlinných buňkách.

Agrostim Tria zvyšuje obsah chlorofylu a dusíkatých látek, intenzitu fotosyntézy a dýchání, zlepšuje aktivitu některých enzymů, propustnost buněk, buněčné dělení, zadržování vody v pletivech a odolnost rostlin proti suchu i teplotním výkyvům. Agrostim Tria výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých přípravků na ochranu rostlin, po poškození rostlin mrazem, suchem, horkem, krupobitím, přesázením apod.). Po aplikaci tohoto stimulátoru se v ošetřených rostlinách zvyšuje obsah kyseliny abscisové a jasmonové, které sehrávají klíčovou roli v obranných mechanizmech rostliny. Látky obsažené v přípravku zesilují buněčnou stěnu a zvyšují odolnost rostlin proti napadení škůdci, chorobami i poléhání.

Lepší dostupnost a využitelnost dusíku i za vysokých teplot

Agrostim Tria vykazuje významný účinek na aktivitu nitrátreduktázy, kdy dochází v ošetřených rostlinách po foliární aplikaci tohoto stimulátoru nejenom ke zvýšení aktivity o 30–40 %, ale i k prodloužení životnosti tohoto enzymu. Nitrátreduktáza je přitom klíčový enzym v metabolizmu dusíku, který je zodpovědný za redukci dusičnanů, ale jeho aktivita a životnost významně klesá se zvyšující se teplotou okolí. Zde je třeba si uvědomit, že řada aplikací fungicidů do klasů probíhá v červnu a toto období je charakteristické vysokými teplotami, které negativně působí na aktivitu a životnost nitrátreduktázy v rostlinných buňkách. Při použití na zlepšení kvalitativních parametrů potravinářských pšenic je nejvhodnější společná aplikace Agrostimu Tria v dávce 0,1 l/ha s fungicidem do klasu. Při tomto použití triacontanol významně zvyšuje obsah NL v zrně a má pozitivní vliv na HTZ a objemovou hmotnost. Díky této vlastnosti je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti při jeho použití v sladovnických ječmenech, kdy zejména v pozdějších růstových fázích, na rozdíl od pšenic, už navyšování obsahu NL není vhodné.

Agrostim Tria s fungicidem Prosaro 250 EC - spolehlivé využití v řadě plodin

Společnost AgroProtec dlouhodobě nabízí výhodnou nabídku stimulátoru Agrostim Tria v balíčku s fungicidem Prosaro 250 EC. Tento balíček obsahuje 2 l stimulátoru a 20 l fungicidu, což představuje výhodné ošetření na cca 20–25 ha. Tento balíček nemá omezení v OP II. st. podzemních a povrchových vod, mimo aplikace ve slunečnici a kukuřici. Nemá ani žádná omezení na svažitých pozemcích, či vůči zranitelným skupinám obyvatel.

Společná aplikace Agrostim Tria s fungicidem Prosaro 250 EC umožňuje kvalitní ochranu základních plodin, jako jsou obilniny, řepka, hořčice, slunečnice, mák či kukuřice proti všem významným houbovým chorobám a zároveň účinnou stimulaci jednotlivých plodin proti stresovým vlivům v průběhu vegetace (poškození pozdními mrazy, kroupami, herbicidy, suchem) s výrazným zpevňovacím efektem na rostlinná pletiva, který vede k posílení obranyschopnosti plodin proti chorobám a škůdcům, podporuje a urychluje tvorbu kořenů a generativních orgánů, transport a ukládání živin = intenzivní růst rostliny.

Agrostim Tria s Agrovitalem zvyšuje účinnost fungicidů

Zajímavých výsledků je dosahováno při přidávání Agrostimu Tria v dávce 0,1 l/ha společně s Agrovitalem 0,07 % k aplikovaným moderním fungicidům, kdy je dosahováno významně vyšší míry účinnosti proti houbovým chorobám oproti samostatné aplikaci fungicidů. Zatímco Agrostim Tria významně podporuje přirozenou imunitu rostliny (zvýšení obsahu kyseliny abscisové a jasmonové), tak Agrovital ve směsi chrání účinné látky proti negativnímu vlivu prostředí a výsledkem je výrazné navýšení účinnosti až o 15–20 %. Vyšší míra účinnosti se projevuje navýšením zelené listové plochy na variantách, kde Agrostim Tria s Agrovitalem byl přidán do směsi.

Graf 1: Vliv přidání Agrostimu Tria na výnos zrna ozimé pšenice (ZS Kluky, Ditana, 2019-20)
Graf 1: Vliv přidání Agrostimu Tria na výnos zrna ozimé pšenice (ZS Kluky, Ditana, 2019-20)

Graf 2: Vliv stimulátorů na zvýšení obsahu NL v zrnu ozimé pšenice (reg. pokusy, 2016)
Graf 2: Vliv stimulátorů na zvýšení obsahu NL v zrnu ozimé pšenice (reg. pokusy, 2016)

Související články

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

25. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 43x

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 156x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 629x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 572x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 666x

Další články v kategorii Stimulace

detail