Chemap Agro s.r.o.

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 838x

V čase vzniku tohto článku je už úroda repky ozimnej v rámci SR a ČR „pod strechou“. Celkové čísla úrod ešte neboli zverejnené, no v porovnaní s minulým rokom určite zaznamenajú výrazný pokles. Nenaplnili sa optimistické predpovede farmárov z mája. Poniektorí v tom období očakávali ešte rekordné úrody v tejto plodine. Vychádzali z aktuálneho stavu porastov, dostatočnej (miestami až nadpriemernej) vlahy a chladnejšieho počasia. Časté zrážky však priniesli problémy spojené s ošetrením repky, čo sa v neskorších fázach podpísalo na celkovom výsledku. Svoj vplyv na celkovú úrodu mal aj výrazne teplý jún.

Polní dny Sója 2020

Integrovaný odhad ČSÚ k 15.7.2019 hovorí o očakávanej úrode repky olejnej ozimnej v priemere za ČR na úrovni 3,15 t/ha (Zdroj ČSÚ). Realitu na každom podniku si každý agronóm vie zhodnotiť sám. Pred nami je však ďalšia sezóna a s ňou spojené zakladanie nových porastov. To okrem iného každoročne znamená zvoliť vhodný spôsob prípravy pôdy, termín sejby a samozrejme vhodné odrody. Zabúdať však netreba ani na výber prípravkov spojených s výživou a ošetrením mladých porastov repky ozimnej. Ak hovoríme o „ošetrení“ - nemáme na mysli len klasické fungicídy a insekticídy. Farmárska prax, reagujúca na meniace sa podmienky (nielen poveternostné), ukazuje na opodstatnenosť používania a pozitívny účinok pomocných rastlinných prípravkov na rôzne plodiny.

Svojho zástupcu v tejto skupine prípravkov, pre použitie v repke ozimnej, má aj Galleko®. Je ním rokmi, výskumnými ústavmi a hlavne zákazníkmi overený pomocný prípravok Galleko koreň. Predstavuje vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, auxínov a ich prekurzorov, výťažkov z morských rias, protistresových látok, a zmesi mikro a makroprvkov. Vďaka tomuto zloženiu sú jeho účinky viditeľné aj voľným okom a to už niekoľko dní po aplikácii. Tieto rozdiely sú zo začiatku badateľné na podzemnej časti rastlín. Je to aj pochopiteľné, pretože koreňom to začína. Jedince s kvalitným a zdravým koreňom majú aj predpoklad dobrej úrody.

Huminové látky stimulujú rast koreňa a tvorbu jemných koreňových vlásočníc. Hlavný koreň, ale aj celá koreňová sústava je tak mohutnejšia, dlhšia a má väčšiu hmotnosť. Pre mladé rastliny to znamená lepší prístup k výžive a hlavne vlahe. Zároveň takéto rastliny sú odolnejšie voči vymŕzaniu a mechanickému poškodeniu (či už počasím, alebo zverou). Bohaté jemné koreňové vlásnenie im umožňuje prijať aj menej mobilné prvky výživy, ktoré sa nachádzajú v pôde (napr. fosfor, draslík).

Auxíny smerujú transport živín do novovznikajúcich časti rastliny. V počiatočných štádiách tak podporujú rozvoj koreňovej sústavy, neskôr majú vplyv aj na nadzemnú časť. Špičky koreňových vlásočníc sú zdrojom fytohormónov - cytokinínov. Tie pôsobia inhibične voči auxínom. Prirodzeným spôsobom tak regulujú rast nadzemnej časti - oslabujú apikálnu dominanciu rastlín. V praxi to znamená, že spomaľujú rast nadzemnej časti a podporujú vetvenie. Galleko koreň tak pôsobí morforegulačne na mladé rastliny repky ozimnej. Podporuje účinky morforegulačných fungicídov používaných v jeseni, je možná aj spoločná aplikácia. Aminokyseliny slúžia totiž ako výborný nosič ostatných látok a zároveň podporujú aj ich prienik do rastlín.

V minulom roku na jeseň boli založené maloparcelkové pokusy v repke ozimnej v NPPC-VÚRV, lokalita VŠS Vígľaš - Pstruša. Z niekoľkých pokusných variantov boli dva, v ktorých sa aplikoval prípravok Galleko koreň na jeseň v dávke 0,8 l/ha. V oboch prípadoch došlo v jeseni k významnému navýšeniu nielen hmotnosti rastliny o viac ako 40 %, ale aj koreňa o viac ako 60 % v porovnaní s kontrolou. Čo je však podstatnejšie, na jar sa rozdiel v hmotnosti koreňa medzi ošetrenými variantami a kontrolou ešte zvýšil. Približne 25 dní po aplikácii uvedeného prípravku boli pri výbere vzoriek veľmi dobre viditeľné jeho pôsobenie a rozdiely medzi ošetrenými jedincami a kontrolou. (obr. 1). Zároveň je to aj odpoveď pre tých farmárov, ktorý odkladajú aplikáciu, pretože rastliny sú podľa nich ešte malé (fáza 4–6 listov). Naopak, takáto skorá aplikácia umožni rastline prijať a zapracovať látky, ktoré prípravok obsahuje. Bližšie údaje o priebežných meraniach sú uvedené v tabulke 1.

Ďalší pokus prebiehal na poli firmy T-Agro Pokoradz, spol. s r.o. (SR, okres RS). Galleko koreň aplikovaný v dávke 0,6 l/ha podporil nielen navýšenie hmotnosti koreňa o 8,4 %, ale aj hrúbku koreňového krčku o 14,13 % (obr. 2). Poďme však naspäť k ďalším zložkám, ktoré uvedený prípravok obsahuje a ktorých význam narastá v posledných rokoch čoraz viac. Sú nimi výťažky z morských rias a protistresové zložky.

Obr. 1: Repka ozimná, ES Monaco, NPPC – VÚRV, lokalita VŠS Vígľaš - Pstruša (ošetreno 14. 9. 2018, foto 4. 10. 2018)
Obr. 1: Repka ozimná, ES Monaco, NPPC – VÚRV, lokalita VŠS Vígľaš - Pstruša (ošetreno 14. 9. 2018, foto 4. 10. 2018)

Ich úlohou je pomôcť rastlinám prekonať čo najlepšie rôzne nepriaznivé vplyvy počasia (sucho, nadmerné množstvá zrážok, nízke teploty). Výťažky z morských rias sú extrahované z miest, kde sú vystavované vysokému teplotnému rozdielu (vysoký rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou) a s dlhým prílivom a odlivom. Sú tak vystavované aj suchám a svoje vlastnosti potom prenášajú na rastliny. Tie dokážu následne lepšie hospodáriť s vodou a odolávajú aj rovnako dobre vyšším aj nízkym teplotám. Výsledkom je nielen väčší počet prezimovaných jedincov. Porast na jar má menej času a energie venuje regenerácii a viac teda zostáva na tvorbu výnosu. Prínos jesennej aplikácie prípravku Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha pre jarnú regeneráciu repky je veľmi dobre zadokumentovaný aj na obrázkoch 3–4. Vznikli pri poloprevádzkovom pokuse prebiehajúcom v sezóne 2017/2018 v Ústeckom kraji. Treba už len podotknúť, že ošetrený porast zužitkoval svoju konkurenčnú výhodu. V porovnaní s kontrolou priniesol o 300 kg/ha vyššiu úrodu.

Tab. 1: Priebežné hodnotenie porastov repky ozimnej v maloparcelkovom pokuse NPPC-VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša (odroda: ES Monaco)

Var.

Jeseň 2018

Jar 2019

Priem. dĺžka koreňa (cm)

Priem. hmotnosť koreňa (g)

Priem. hrúbka koreň. krčku (mm)

Priem. dĺžka koreňa (cm)

Priem. hmotnosť koreňa (g)

Priem. hrúbka koreň. krčku (mm)

Kontrola

11,45

3

6,05

20,63

6,5

8

Galleko 1

13,69

4,8

6,69

21,13

13,75

9,775

Galleko 2

14,03

5

7,3

23,38

17

10,9

Spracovala: Ing. Katarína Matúšková, PhD.

A zabúdať nesmieme ani na jednotlivé výživové zložky, nachádzajúce sa v prípravku Galleko koreň. Rastlina tak dostáva aj niekedy chýbajúce prvky výživy a zrýchľuje sa tak pôsobenie prípravku. Množstvá týchto výživových prvkov, samozrejme, nemôžu nahradiť základnú výživu.

Obr. 2 Korene rastlín repky ozimnej (T - Agro Pokoradz, spol. s r.o. (SR, okres RS, 13. 11. 2018)
Obr. 2 Korene rastlín repky ozimnej (T - Agro Pokoradz, spol. s r.o. (SR, okres RS, 13. 11. 2018)

Obr. 3: Repka ozimná, Ústecký kraj (ČR, 9. 4. 2018)
Obr. 3: Repka ozimná, Ústecký kraj (ČR, 9. 4. 2018)

Úlohu prípravku Galleko koreň, aplikovanému na porasty repky ozimnej, je pomôcť  mladým rastlinám prekonať čo najlepšie počiatočné vegetačné fázy a pripraviť ich na prezimovanie. Ošetrený porast si tak vytvára konkurenčnú výhodu, ktorá sa prejaví nielen na jar (už spomínaná regenerácia) ale mnohokrát si tento „náskok“ udrží až do žatvy. Je prvým prípravkom z rady Galleko určeným pre použitie v repke ozimnej. Najlepšie a stabilné výsledky je možné dosiahnuť použitím celej metodiky Galleko určenej pre porasty repky ozimnej.

To, čo porasty repky stihnú vytvoriť na jeseň, na jar významne zúročia. Z dlhoročných skúseností máme za to, že akákoľvek „pomocná ruka“ porastom vo forme kvalitnej stimulácie je tým efektívnejšia, čím skôr ju na porasty aplikujeme. Naše odporučenie je nečakať, čo bude na jar. Vstupné a fixné náklady do repiek na jeseň (osivo, fungicíd, výživa, nafta...) dokážeme jesennou aplikáciou Galleka do nich „podržať“ a zúročiť v podobe zvýšenia úrody.

Obr. 4: Jedince repky ozimnej, Ústecký kraj (ČR, 9. 4. 2018)
Obr. 4: Jedince repky ozimnej, Ústecký kraj (ČR, 9. 4. 2018)

Související články

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 180x

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 198x

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 487x

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 335x

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 374x

Další články v kategorii Stimulace

detail