Chemap Agro s.r.o.

Přesná navigace pro zemědělské stroje

02. 06. 2009 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 13108x

V ČR startuje síť poskytující korekční signál RTK VRS pro GPS přijímače s přesností +/- 2–5 cm. Jako unikátní projekt ve střední Evropě umožní zemědělcům v ČR realizovat i zprávu uvedenou v nadpisu článku.

Agronutrition

RTK (Real Time Kinematics) je systém korekcí, který umožňuje zemědělským strojům vybaveným autopiloty řídit automaticky s přesností +/- 2-5 cm (okamžitou i meziroční), tedy půjde s nimi vysévat i přesné kultury cukrovku nebo kukuřici s následným přesným hnojením či kultivací. I přes nejistý vývoj hospodářské sezóny nakonec padlo rozhodnutí vybudovat síť RTK VRS na našem území. Společnost Leading Farmers CZ, a.s. tedy bude prvním a zatím jediným subjektem v ČR, schopným poskytovat takovéto korekce pro praktické zemědělství. Navíc za dostupnou a  ekonomicky návratnou cenu za připojení.

Mapa pojezdu stroje s vyznačení zpracované plochy
Mapa pojezdu stroje s vyznačení zpracované plochyRTK VRS síť je v současnosti již plně funkční na celém území republiky. Přenos korekčního signálu do zemědělského stroje je zajišťován buď prostřednictvím GPRS telefonního modemu nebo krátkovlné vysílačky. Přenos korekčního signálu GPRS sítí je mimo jiné rovněž technologická novinka realizovaná v ČR. Výhodou GPRS nebo rádiového přenosu korekcí je minimalizace výpadků spojení ve srovnání s příjmem satelitních korekcí na frekvenci L2. Dalším pozitivem je pak zlevnění celé technologie. Naši zemědělci tedy mají možnost jako jedni z prvních se účastnit na využití této špičkové moderní technologie, která v blízké budoucnosti bude znamenat značné změny v realizaci rostlinné výroby v oblasti precizní kultivace, téměř dokonalé omezení překryvů a vynechávek při polních operacích a významné úspory pohonných hmot. Stroje řízené autopiloty s korekcemi RTK již jezdí v zemědělských podnicích po celé ČR v počtu více než deseti kusů a v průběhu letního období budou předvedeny na několika veřejných akcích pro zemědělskou veřejnost.

Společnost Leading Farmers CZ, a.s. jako největší poskytovatel GPS technologií pro řízení zemědělských strojů v ČR připravuje jejich využití i pro další rozvoj ve směru optimalizace polních operací a řízeného pojezdu strojů po pozemcích (Controlled Traffic Farming – CTF), což je nová cesta spojující možnosti intenzifikace a zároveň ekologizace zemědělství. O těchto aktivitách budeme dále informovat.

Shrnutí a výhody RTK VRS korekcí:
    RTK přesnost +/- 2–5 cm okamžitě dostupná zemědělcům bez nutnosti vysokých investic
    možnost setí i řádkových kultur a vytváření přesných kolejových řádků i pro následné pojezdy
    využití přesných map po secím stroji i pro následné přesné kultivační průjezdy
    RTK přesnost +/- 2–5 cm má i přes vyšší pořizovací náklady na autopilot nejrychlejší návratnost
    roční poplatek za velmi konkurenční cenu oproti stávajícím možnostem při několikanásobně vyšší přesnosti
    rapidní snížení pořizovacích nákladů při přenosu korekcí modemem ve srovnání s rádiem
    naši zemědělci získávají náskok před Evropou při snižování pěstebních nákladů!

RTK VRS síť je skutečným krokem k zavádění řízeného pojezdu strojů po pozemcích (CTF) v České republice se všemi jeho pozitivními důsledky pro ekonomiku rostlinné výroby i životní prostředí.

Technologie je dostupná téměř pro všechny typy a značky zemědělských strojů

Podle tiskové zprávy Leading Farmers CZ, a.s.

Související články

TOPPS - evropský projekt pro omezování znečištění vody

04. 12. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 125x

Zařízení pro aplikaci přípravků

02. 12. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 143x

Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?

14. 07. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 466x

Kvalitní aplikace přípravků není jen moderní technika

15. 06. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 540x

Je po ukončení aplikace nutná očista postřikovače?

07. 05. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 783x

Další články v kategorii Mechanizace

detail