BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LG Zoro - výnosná odrůda s rezistencí proti virózám (BYDV)

20. 09. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 455x

V případě ochrany ozimů proti napadeni virózami měli pěstitele ještě donedávna několik účinných řešeni. Řeč je o možnosti ošetření osiva insekticidním mořidlem nebo aplikace insekticidů s delší dobou perzistence na list. Vždy se ale jednalo jen o nepřímá ochranná opatření, která cílila pouze proti přenosu viru jeho přenašečem. Pokrok ve šlechtěni ječmene ozimého již přinesl nové odrůdy s rezistencí proti viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV). To nabízí pěstitelům nejúčinnější a zároveň nejlevnější řešeni proti BYDV.

Proseeds

Odrůda LG Zoro byla k vidění také na polním dni v Kroměříži - neošetřená varianta
Odrůda LG Zoro byla k vidění také na polním dni v Kroměříži - neošetřená varianta

Nejvýnosnější odrůda s rezistencí vůči BYDV

LG Zoro je přelomová odrůda, která v sobě zahrnuje rezistenci proti BYDV a zároveň dosahuje špičkových výnosů. V registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2017–19 překonal rezistentní kontrolní odrůdu o 17 %. Zároveň překonal i výnos standardních kontrolních odrůd KWS Meridian a Titus, a to o 5,7 % v ošetřené variantě pěstování. Tím se LG Zoro zařadil mezi nejvýnosnější odrůdy registrované v ČR. Vynikající výnos potvrdil i ve zkouškách pro SDO v roce 2020. V neošetřené variantě dosáhl výnosu 10,92 t/ha a v ošetřené 11,03 t/ha. Ve čtyřletém průměru SDO 2017–20 (graf 1) je LG Zoro s výnosem 117 % druhou nejvýnosnější doporučenou odrůdou v ošetřené variantě.

Výborné výnosové výsledky potvrdil v odrůdovém pokusu v rámci Polního dne v Kroměříži 2020, založený společností Agrotest Fyto, kde dosáhl výnosu 12,67 t/ha, tj. 103,7 % v intenzivní variantě na průměr všech 16 liniových odrůd v pokuse.

Graf 1: Výnos zrna odrůdy LG Zoro (SDO 2017–20)
Graf 1: Výnos zrna odrůdy LG Zoro (SDO 2017–20)

Odrůda odolná nejenom k virózám

LG Zoro prokázal vynikající odolnost k viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) v podmínkách umělé infekce ve zkouškách ÚKZÚZ. Rezistenci potvrdily i genetické rozbory. Předností odrůdy je také výborná odolnost k ostatním chorobám (tab. 1). Vyniká vysokou odolností proti rynchosporiové skvrnitosti, fuzariózám v klasupadlí travnímu. Odolnost rzi ječné je na střední úrovni. Velmi dobrou odolnost má proti komplexu hnědých skvrnitostí.

Tab. 1: Zdravotní stav a agronomické vlastnosti odrůdy LG Zoro

Odolnost chorobám (1-9)

 

Rezistence virózám (BYDV)

ano

Padlí travní

7,5

Hnědá skvrnitost

6,5

Rynchosporiová skvrnitost

7,0

Rez ječná

5,5

Fuzariózy klasů

7,5

Agronomické vlastnosti

Odolnost poléhání

střední

Výška porostu (cm)

95–105

HTZ (g)

47

Zimovzdornost

Velmi dobrá

Ranost

střední

Odnoživost

střední

Počet produktivních stébel/m2

550–600

Výsevek (MKS)

3,5–4,5

Jak na LG Zoro - agrotechnické doporučení

LG Zoro je středně raná (o 1 den ranější než kontrolní odrůda KWS Meridian), plastická odrůda s dobrou zimovzdorností, vhodná do všech výrobních oblastí. Je možné ji pěstovat i po obilnině. Odrůda má střední odnoživost. Doporučený výsevek se pohybuje v rozmezí 3,5–4,5 MKS/ha, dle oblasti a termínu setí. Cílová hustota porostu je 550–600 klasů/m2. Standardní délka rostlin je zhruba 100 cm. Má středně velké zrno se středně vysokou až vyšší HTZ.

Odrůda má střední odolnost vůči poléhání a relativně těžký klas. Z tohoto důvodu doporučujeme při intenzivním způsobu pěstování aplikovat střední až vyšší dávku regulátoru růstu na zkrácení a zpevnění stébla. LG Zoro se vyplatí pěstovat intenzivním způsobem s aplikací fungicidů proti základním chorobám ječmene.

Shrnutí

LG Zoro je plastická odrůda, která v sobě kombinuje velmi vysoký výnos, výborný zdravotní stav a rezistenci vůči viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV). Je tak nejenom jistotou vysokého výnosu, ale současně velmi účinným a levným řešením proti škodám, které každoročně způsobují virózy na porostech ječmene ozimého.

 

Související články

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2022

17. 08. 2022 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 90x

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 223x

Odrůda, která poráží hybridy

07. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 175x

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

06. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 223x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail