Chemap Agro s.r.o.

Mořidlo Celest Trio Formula M - špičková fungicidní ochrana vzcházejících ozimů

21. 11. 2020 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Czech Osivo a sadba Zobrazeno 762x

Ochrana osiva mořením proti půdou a osivem přenosným chorobám je základem výnosu. Správně zvolené osivo mořené kvalitním produktem ochrání porosty už při klíčení a během vzcházení a zabraňuje ztrátám nejen výnosotvorných parametrů již od počátku vegetace.

Mořidlo Celest® Trio Formula M, které zajišťuje vynikající ochranu proti chorobám, je registrováno pro moření osiva pšenice, ječmene, triticale, žita a ovsa a spolu s mořidlem Vibrance Gold představuje naprostou vývojovou špičku v evoluci mořicích přípravků.

Vynikající účinnost na závažné, osivem nebo půdou přenosné choroby

Mořidlo Celest Trio účinkuje výborně proti fuzariózám (Fusarium spp.), které způsobují hynutí klíčních a vzcházejících rostlin. Navíc u ozimých obilnin významně snižuje výskyt fuzarióz, jež v průběhu zimy a v časném jaře způsobují plíseň sněžnou a spolupodílejí se na chorobách pat stébel (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum aj.).

V problematice snětí Celest Trio předčí i prémiová řešení, a to především díky regulaci širokého spektra snětí včetně prašné sněti ječné.

Celest® Trio Formula M zajišťuje ochranu porostů proti všem druhům snětí včetně nebezpečné sněti zakrslé, a také špičkovou kontrolu všech druhů rodu Fusarium včetně plísně sněžné a původcům chorob pat stébel, významně také reguluje původce pruhovitosti ječmene Pyrenophora graminea a další závažné, osivem nebo půdou přenosné choroby.

Složení mořidla Celest® Trio Formula M

Mořidlo obsahuje tři účinné látky: difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l a tebuconazole 10 g/l. Účinné látky byly zvoleny a zkombinovány tak, aby zajistily vysokou toleranci ke klíčícím obilninám.

Fludioxonil je širokospektrální kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Je částečně přijímána semeny a omezeně translokována do klíčících rostlin. Zajišťuje především ochranu proti plísni sněžné a houbám rodu Fusarium spp., ale eliminuje také aktivitu hub rodu Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.

Triazoly difenoconazole a tebuconazole jsou přijímány a následně translokovány do klíčících a vcházejících rostlin. Účinné látky pronikají do zrn v průběhu jejich klíčení, takže účinkují proti chorobám, které jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahují proti původcům chorob žijícím ve vnitřní části zrna. Účinkují především proti snětem (Tilletia spp., Ustilago spp.), ale dokážou také regulovat patogeny rodu Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus. Účinná látka difenoconazole vykazuje excelentní účinek na sněť zakrslou (Tilletia controversa), tebuconazole je zase specialista na sněť prašnou ječnou (Ustilago nuda).

Vylepšená formulace

Mořidlo disponuje zlepšenou formulací (Formula M), která přináší pro uživatele výhody ve formě zdokonalené technologie aplikace (zvýšená sypnost osiva po namoření a jednoduchý systém aplikace) a vyšší kvalitu namořenosti osiva (rovnoměrné namoření osiva).

Graf 1: Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp. v pšenici ozimé (n=6)
Graf 1: Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp. v pšenici ozimé (n=6)

Obr. 1: V časném jaře dokáže Celest Trio významným způsobem regulovat výskyt plísně sněžné v porostech ozimů (jaro 2017)
Obr. 1: V časném jaře dokáže Celest Trio významným způsobem regulovat výskyt plísně sněžné v porostech ozimů (jaro 2017)

Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1203x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 324x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 414x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 385x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 412x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail