Chemap Agro s.r.o.

Bizon a Rally proti plevelům v ozimých obilninách

18. 10. 2020 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 889x

Při setí ozimů je nejvyšší čas se rozhodnout, jakým způsobem a kdy ošetřit porosty proti plevelům. Ideální je herbicid, který je spolehlivý a má velmi široké spektrum účinnosti na plevele a s dostatečnou rezidualitou v půdě brání vzcházení plevelům až do jara.

Dalšími požadavky bývá jednoduché dávkování (nejlépe v kapalné formě) a možnost ochrany všech ozimů: pšenice, ječmene, žita a triticale. Všechny tyto požadavky splňuje herbicid Bizon. V mnoha dalších případech je výhodné nasadit již na podzim přípravky Rally, Corello a Zypar.

Výborný start ozimým obilninám umožní herbicid Bizon, který je univerzálem pro všechny ozimé obilniny (pšenice, žito, ječmen, tritikale) a velmi dobře působí na chundelku metlici a kompletní spektrum jednoletých dvouděložných plevelů, tj. heřmánky a rmeny, svízel, penízek, kokošku, úhorník, violky, rozrazily, hluchavky, ptačinec, chrpu, mák, pohanku, merlíky, lebedy, kakosty, zemědým (časnější fáze), rdesna, mléče a další plevele. K Bizonu je zbytečné přidávat cokoliv proti výdrolu řepky, zvládá ho perfektně. Příjemným bonusem je i nižší cena ošetření. Bizon má jednoduché dávkování 1,0 l/ha a praktické 5 l balení. Ideálním termínem pro ošetření je doba po vzejití obilniny (1.–3. list), kdy jsou vidět kolejové řádky a první plevele jsou již vzešlé. Přípravek hubí chundelku metlici a dvouděložné plevele reziduálně dlouhodobě přes půdu (až 6 měsíců), ale současně má účinek i přes listy na vzešlé plevele. Chundelka metlice nesmí mít v době aplikace více jak 3 listy. Teploty nad 5 °C a dostatečná půdní vlhkost zrychlují a zvyšují účinek. V případě potřeby lze Bizon aplikovat společně s Karis 10 CS nebo Rafanem Max proti přenašečům viróz, dále s kapalnými hnojivy, regulátory růstu, stimulátory atd. Pěstování následných plodin po ozimech ošetřených Bizonem je zcela bez omezení, po sklizni je možné vysévat řepku, obilniny, trávy na semeno a na jaře luskoviny, mák, cukrovku, sóju, slunečnici a další plodiny. Bizon je možno aplikovat v ochranných pásmech II. stupně ochrany povrchových zdrojů vod, na svažitých pozemcích a na pozemcích s drenážemi při dodržení pokynů uvedených na etiketě.

Tam, kde se vyskytuje chundelka metlice rezistentní vůči ALS inhibitorům, můžeme použít herbicid Rally na bázi chlorotoluronu. Samotné Rally vedle chundelek rezistentních k ALS hubí i lipnici, heřmánky, brukvovité plevele, ptačinec, hluchavky atd. Účinek Rally na dvouděložné plevele není kompletní, proto je vhodné ho aplikovat společně s Bizonem. Tím vyhubíme i rezistentní chundelky metlice k ALS inhibitorům a zároveň citlivé k chlorotoluronu, což je většina případů. Dále si reziduálně posilujeme účinnost na celou řadu dalších plevelů. Optimální je tank-mix Rally 1,0–1,5 l/ha + Bizon 0,8 l/ha v době 1.–3. listů obilniny, tj. stejný termín jako při použití samotného Bizonu. V případě předpokládaného vyššího výskytu rezistentních chundelek, hrudovitého pozemku a podobně, bude vhodné dát spíše dávku Rally 1,5 l/ha. Rally je stejně jako Bizon registrováno do všech ozimých obilnin (pšenice, ječmen, žito a tritikale).

Zypar je registrován na kakosty a zemědýmy již na podzim. Pokud bychom potřebovali již na podzim řešit nadměrný výskyt zemědýmů, kakostů, ale i svízele přítuly, heřmánků, hluchavek atd., je vhodné použít Zypar. Ten se aplikuje na podzim na vzešlé plevele v dávce do 0,75 l/ha ve všech ozimých obilninách.

Corello je velmi účinné proti sveřepům. Ideální je maximální povolená jednorázová dávka 250 g/ha s přidáním smáčedla Šaman v dávce 0,4 l/ha. Podle potřeby a intenzity výskytu sveřepů jsou možné i dělené aplikace (2×125 g/ha). Corello je registrováno do ozimé pšenice, žita a tritikale. Zákaz aplikace platí pro ozimý ječmen. Corello již v poloviční dávce 125 g/ha (opět společně se Šamanem 0,4 l/ha) působí také proti chundelce metlici a rozšířeným dvouděložným plevelům jako je úhorník, penízek, kokoška, výdrol řepky, violky, rozrazily. Potlačí celou řadu dalších plevelů, například svízel, heřmánky a ptačinec. Corello se používá v době, kdy plevele jsou již vzešlé a teploty se drží nad 5 °C.

Bizon je herbicid s nejširším účinkem na chundelku metlici a dvouděložné plevele, Rally hubí rezistentní chundelky k ALS inhibitorům, Zypar skvěle působí proti dvouděložným plevelům, včetně kakostů a zemědýmů, Corello hubí sveřepy, chundelku metlici, jílky a další trávovité plevele.

Související články

Možnosti opravných herbicidních zásahů v ozimé pšenici na jaře

20. 04. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 39x

Jaro se blíží, co na to obilniny

19. 04. 2021 Ing. Pavel Hasman; BELCHIM Crop Protection Czech Republic Plevele Zobrazeno 25x

Historie a současnost plevelových společenstev na orné půdě

09. 04. 2021 Ing. Jan Štrobach, Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 270x

Druhová pestrost a škodlivost plevelů v jarním ječmenu

02. 04. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Igor Děkanovský , Bc. Marek Kubínek Plevele Zobrazeno 410x

Vliv střídání plodin na výskyt plevelů

22. 03. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha Plevele Zobrazeno 574x

Další články v kategorii Plevele

detail