BASF
BASF
BASF

Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou

03. 12. 2021 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 563x

Osivo trav je významným exportním artiklem a je součástí celkového potenciálu vývozu osiv v České republice. Pěstování trav na semeno klade zvýšené nároky zejména na efektivitu produkce výnosu a tím ekonomiku celého pěstitelského procesu. Současně je třeba zajistit i odpovídající kvalitu produkce osiva trav, která bude odpovídat evropským a světovým parametrům.

Proseeds

Tyto podmínky vytvářejí zvýšené nároky zejména na technologii pěstování trav na semeno a výslednou sklizeň. V tomto zejména pěstitelském procesu je třeba se zaměřit na slabé články (priority) pěstitelské technologie a navrhnout řešení v souladu s výsledným efektem daným zejména výnosovou produkcí semen trav a výslednou kvalitou osiva umožňující jeho tržní realizaci.

V souvislosti s inovací pěstitelské technologie v travách pěstovaných na semeno a s výsledky výzkumu aplikované v zemědělské praxi se můžeme setkat i s problematikou výdrolu trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách u pěstitelů. V roce 2019 a 2020 byly založeny pokusy s přípravkem Select Super s cílem zjistit selektivitu vybraných travních druhů vůči tomuto přípravku a zejména potlačit případný výdrol kulturních travních druhů v řepce ozimé u pěstitelů v zemědělské praxi. Select Super je herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) proti jednoletým lipnicovitým plevelům, výdrolu obilninpýru plazivému v porostech cukrovky a krmné řepy, řepky olejky ozimé, máku setého jarního, cibule, jahodníku, mrkve a zelí.

Vlastní provedení pokusu

V roce 2019 byly v 21 druzích trav nejvíce pěstovaných na semeno v naší republice provedeny zkoušky selektivity přípravku Select Super s účinnou látkou clethodim (120 g/l) ve fázi BBCH 13–23 a 21–24. V roce 2020 bylo sledováno 20 druhů trav ve fázi BBCH 19–34 a 22–59. Do pokusu byl zařazen i bér italský Rucereus a Ruberit (2020), a čirok zrnový Ruzrok pro testování selektivity těchto plodin vůči přípravku Select Super.

Jednotlivé travní druhy byly zasety v obou letech do pásů dlouhých 40 m vedle sebe do řádků širokých 20 cm o počtu řádků 6 na parcelu. Pro aplikaci byly rozměřeny úseky těchto pásů s opakováním jednotlivých dávek přípravku. Po aplikaci u trav byly provedeny dvě hodnocení (pozorování). Rozhodující jsou výsledky vždy ze druhého pozorování po 1. a 2. aplikaci.

Provedení pokusu v letech 2019 a 2020

Varianty pokusu

1) kontrola
2) Select Super (0,8 l/ha, 200 l vody/ha)

Termíny aplikace a hodnocení účinnosti

Rok 2019
1. aplikace - 15. 8. 2019, hodnocení 20. 9. 2019
2. aplikace - 28. 8. 2019, hodnocení 11. 10. 2019

Rok 2020
1. aplikace - 3. 9. 2020, hodnocení 8. 10. 2020
2. aplikace - 15. 9. 2020, hodnocení 22. 10. 2020

Doporučení pro zemědělskou praxi

Výsledky účinnosti přípravků jsou uvedeny v přiložených tabulkách 1 a 2. Fytotoxicita přípravku se projevovala u trav retardací růstu, zpočátku chlorózou, potom zhnědnutím, uschnutím a odumřením celých rostlin. Nejvyšší účinnost byla v roce 2019 dosažena při první aplikaci Selectu Super na trávy ve fázi BBCH 13–23. Mimo kostřavy červené a kostřavy ovčí, kde účinnost nebyla prokázána, byla účinnost 97–100 % u vybraných travních druhů. Nižší byla účinnost u sveřepu siteckého (85 %) a sveřepu horského (80 %). Rovněž byla vysoká účinnost Selectu Super při druhé aplikaci v roce 2019 u vybraných travních druhů ve fázi 21–24 a to 90–100 %. Nižší účinnost byla opakovaně zaznamenána u sveřepu horského a sveřepu siteckého (75 %). U metlice trsnaté byla účinnost 95 %.

V roce 2020 byla první aplikace provedena ve vyšší fázi trav oproti roku 2019 a to v BBCH 19–34. Select vykazoval opět vysokou účinnost 93–100 % na vybrané travní druhy. Nebyla prokázána účinnost na kostřavu červenou. Rovněž nižší byla účinnost na béry italské Ruberit (85 %) a Rucereus (75 %). Nižší byla účinnost u sveřepu siteckého, sveřepu bezbranného a sveřepu horského (80 %). Při druhé aplikaci ve fázi BBCH 22–59 byla opět nižší účinnost u bérů a sveřepů v rozmezí 70–75 %. Znovu nebyla účinnost prokázána na kostřavu červenou.

Z praktického hlediska lze přípravek Select Super doporučit použít pro eliminci výdrolu trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách. Ověření selektivity travních druhů vůči pesticidům je významnou součástí výzkumu pěstitelské technologie trav na semeno. Stěžejní oblastí tohoto výzkumu je zejména ověřování selektivity travních druhů vůči herbicidům. V současnosti na trh přicházejí nové látky se širokým plevelným spektrem účinnosti. Ověření těchto nových látek je základem inovace pěstitelských postupů v travním semenářství. Ochrana porostů trav pěstovaných na semeno proti plevelům patří mezi rozhodující technologická opatření směřující k zajištění odpovídajícího výnosu, ale také potřebné kvality produkovaného osiva.

Tab. 1: Herbicidní účinnosti přípravku Select Super na vybrané travní druhy (2019)

 

1. aplikace

2. aplikace

Termín (BBCH)

Účinnost

Termín (BBCH)

Účinnost

Aplikace

Hodnocení

Aplikace

Hodnocení

datum

15. 8.

20. 9.

29. 8.

11. 10.

Bér italský Rucereus

17

30

97 %

23

69

100 %

Čirok zrnový Ruzrok

16

28

98 %

22

55

90 %

Jílek vytrvalý

14

25

99 %

21

27

90 %

Jílek mnohokvětý

14

25

100 %

22

26

100 %

Jílek jednoletý

16

30

100 %

22

59

100 %

Festulolium

16

26

100 %

22

27

95 %

Kostřava luční

14

25

100 %

22

27

100 %

Kostřava červená

14

24

30 %

21

25

30 %

Kostřava rákosovitá

14

24

100 %

21

27

100 %

Kostřava ovčí

14

24

30 %

21

25

30 %

Psineček veliký

14

24

100 %

22

27

100 %

Psineček tenký

14

24

100 %

22

25

100 %

Bojínek luční

14

24

100 %

22

25

100 %

Lipnice luční

13

23

100 %

21

25

100 %

Sveřep sitecký

14

25

85 %

21

26

75 %

Sveřep horský

23

26

80 %

24

27

75 %

Psárka luční

14

24

100 %

22

30

100 %

Trojštět žlutavý

14

25

97 %

22

29

100 %

Ovsík vyvýšený

14

25

100 %

22

31

100 %

Srha laločnatá

14

27

100 %

22

31

100 %

Metlice trsnatá

14

24

95 %

21

25

95 %

Tab. 2: Herbicidní účinnosti přípravku Select Super na vybrané travní druhy (2020)

 

1. aplikace

2. aplikace

Termín (BBCH)

Účinnost

Termín (BBCH)

Účinnost

Aplikace

Hodnocení

Aplikace

Hodnocení

datum

3. 9.

8. 10.

15. 9.

22. 10.

Bér italský Ruberit

30

65

85 %

51

77

75 %

Bér italský Rucereus

34

69

75 %

59

73

70 %

Ćirok zrnový Ruzrok

19

29

90 %

22

55

85 %

Jílek vytrvalý

25

28

93 %

27

30

80 %

Jílek mnohokvětý

24

31

100 %

29

35

85 %

Jílek jednoletý

24

31

100 %

29

37

90 %

Festulolium

23

26

100 %

25

27

85 %

Kostřava luční

23

26

100 %

25

26

97 %

Kostřava červená

26

29

10 %

28

30

20 %

Kostřava rákosovitá

23

25

100 %

24

27

97 %

Psineček tenký

23

26

100 %

25

27

100 %

Bojínek luční

22

25

100 %

25

26

100 %

Sveřep sitecký

22

25

80 %

24

26

70 %

Sveřep bezbranný

22

25

80 %

24

26

70 %

Sveřep horský

22

25

80 %

24

26

75 %

Psárka luční

23

26

100 %

24

29

95 %

Trojštět žlutavý

23

26

100 %

25

27

97 %

Ovsík vyvýšený

24

26

100 %

25

27

97 %

Srha laločnatá

23

28

100 %

27

29

100 %

Medyňek vlnatý

22

26

100 %

25

27

75 %

Publikace vznikla za finanční podpory MZe v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří č. MZE-RO 1821 projektu NAZV ČR QJ1510121 Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin.

Použitá literatura je k dispozici u autorů publikace.

Provedení pokusu v letech 2019 a 2020

Varianty pokusu

1) kontrola

2) Select Super (0,8 l/ha, 200 l vody/ha)

Termíny aplikace a hodnocení účinnosti

Rok 2019

1. aplikace - 15. 8. 2019, hodnocení 20. 9. 2019

2. aplikace - 28. 8. 2019, hodnocení 11. 10. 2019

Rok 2020

1. aplikace - 3. 9. 2020, hodnocení 8. 10. 2020

2. aplikace - 15. 9. 2020, hodnocení 22. 10. 2020

Související články

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 38x

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 46x

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 190x

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 175x

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 255x

Další články v kategorii Plevele

detail