BASF
BASF
BASF

AGRA

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 235x

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. Jako typická širokořádková plodina se potýká se silnou konkurencí jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů. Typ herbicidu a načasování aplikace ovlivňuje kondici rostliny během celé její vegetační doby, a tím také její výnos. Volíme ze tří možných způsobů herbicidní ochrany.

Proseeds

K preemergentní aplikaci se přikláníme, pokud očekáváme dobré vlhkostní půdní podmínky, které jsou potřebné ke správnému fungování herbicidu. V takovém případě je vhodné vybírat přípravky převážně s půdním účinkem. Z tohoto pohledu je vhodným herbicidem novinka v naší nabídce Koban Top. Účinné látky pethoxamid a terbuthylazine propůjčují Kobanu Top dlouhý reziduální účinek, a to i v podmínkách s přetrvávající nižší půdní vlhkostí. Pro aplikaci je povolen v dávce 4,0 l/ha do 3 dnů po zasetí před vzejitím plevelů. Při výskytu vytrvalých plevelů, jako jsou pýr plazivý, pcháč oset, svlačec rolní nebo obtížně hubitelných druhů, jako jsou oves hluchý, prosa a čiroky, se osvědčila dělená aplikace. V tomto případě se Koban Top aplikuje v dávce 2,5–3,0 l/ha, kdy ho lze použít společně s neselektivními herbicidy na bázi glyphosate. Po vzejití obtížně hubitelných plevelů se provede postemergentní ošetření specifickými herbicidy (např. Nisshin 4 SC). Takto je možné postupovat i na stanovištích s etapovitě vzcházející ježatkou kuří nohou.

Koban Top lze mísit s kapalným hnojivem DAM 390 v jakémkoliv poměru. Tím využijete schopnost hnojiva poutat vzdušnou vlhkost, rosu, mlhu, drobné mrholení a udržet tak vlhkost ve svrchní vrstvě půdy i za relativně suchého počasí. Koban Top je účinný proti nebývale širokému plevelnému spektru dvouděložných a trávovitých plevelů. Plevele během 2–3 týdnů zcela odumírají. Po sklizni kukuřice je možné na stanovišti pěstovat jakoukoli plodinu bez omezení.

Pokud v době po výsevu panuje sucho, je přínosnější volit časně postemergentní nebo postemergentní aplikaci. V takovém případě se spolehněte na nový herbicid Runner. Buď solo nebo v TM s přípravkem Koban Top či Campus. Herbicid Runner, který do plevelů proniká listy i kořeny a rozvádí se akropetálně i bazipetálně, obsahuje florasulam a mesotrione. Působí na vzcházející i vzešlé plevele. Aplikaci časujeme dle vývojové fáze plevelů. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější do 4 pravých listů, ježatka kuří noha by měla být maximálně ve fázi 3. listu. Zasažené plevele přestávají ihned po aplikaci růst, za 3–6 dnů jsou viditelné první příznaky a za 2–3 týdny dochází k postupnému uhynutí plevelných rostlin.

Runner dosahuje nejlepších výsledků v aplikačních termínech CPOST a POST při teplotním rozmezí 7–25 °C. Při POST aplikaci by kukuřice měla být ideálně ve fázi 2–6 listů, kalamitní opravy lze provést do 8. listu kukuřice. Výhoda přípravku Runner v porovnání se solo mesotrionem je jeho zvýšená účinnost na brukvovité, kakosty, pcháč oset a plevele ve vyšších růstových fázích. Razantnější účinek za suchých podmínek a na urostlejší plevele zajistí přídavek smáčedla Toil (0,5 %).

Pokud budete chtít zajistit dlouhodobou účinnost i proti následnému zaplevelení, vyplatí se použít TM s herbicidem Koban Top. Doporučujeme dávkování 0,3 l/ha Runner + 2,5–3,0 l/ha Koban Top ve fázi 2–4 listů kukuřice. Na stanovištích v OP II. st. podzemních vod je možné využít TM s herbicidem Campus s účinnou látku dimethenamid-P. Runner je vhodným TM partnerem (1,2 l/ha + Runner 0,3 l/ha) opět ideálně ve fázi 2–4 listů kukuřice.

Zmiňované účinné a ke kukuřici vysoce tolerantní herbicidní kombinace můžete získat v tomto roce v cenově zvýhodněných balíčcích. Základ vždy představuje 5 l herbicidu Runner, který tvoří balíček buď se 40 l přípravku Koban Top nebo s 20 l herbicidu Campus.

Související články

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 208x

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 276x

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 635x

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 364x

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 255x

Další články v kategorii Plevele

detail