Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

16. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Plevele Zobrazeno 670x

Po dnešním neúspěšném schvalování ve Stálém výboru EU pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (ScoPAFF) o prodloužení účinné látky glyfosát se vrátilo projednávání do Evropské komise. Ta následně rozhodla o prodloužení používání o 10 let místo původně plánovaných 15 let a udělila pravomoci jednotlivým státům při rozhodování o registraci.

Proseeds

Dnes 16. 11. 2023 probíhalo druhé kolo hlasování ve Stálém výboru EU pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (ScoPAFF) o prodloužení účinné látky glyfosát. Návrh opět kvalifikovanou většinou, resp. 55 % členských států, které představují alespoň 65 % populace EU neprošel.

Vrátil se tedy k Evropské komisi, aby rozhodla o budoucnosti glyfosátu sama na základě hodnocení Úřadu EU pro bezpečnost potravin (EFSA). Ta povolení glyfosátu schválila o další 10 let. Aby vyvážila diskuze, tak rozhodla o době kratší, než jaké má možnosti (15 let).

Rozhodnutí komise je podloženo komplexním posouzením bezpečnosti, které provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) společně se členskými státy. V případě glyfosátu prověřili žadatelé více než 16 000 publikovaných studií, z nichž přibližně 2 000 bylo považováno za potenciálně relevantní a z toho 780 relevantních. Během jednání přibilo ještě dalších 300.

Nyní odpovědnost za povolení přechází na jednotlivé členské státy. Před uvedením na trh musí být totiž přípravky ještě posouzeny a schváleny v každé zemi. Povolení nejen glyfosátu se může tudíž lišit vnitrostátně i regionálně, pakliže dojde k vyhodnocení účinné látky jako rizikové v daných specifických půdně ekologických podmínkách.

Vyvstává otázka, proč je glyfosát schválen pouze na 10 let a ne na možných 15 let? Vzhledem k důkladnému probádání účinné látky se neočekává zjištění nových rizik. Avšak jeho výzkum stále zintenzivňuje. Komise si tak nechala pomyslná zadní vrátka. Pakliže budou chtít žadatelé další prodloužení, musí po 7 letech podat novou žádost.

Komise stanovila několik nových podmínek, jakými jsou:

  • Zákaz používání glyfosátu za účelem desikace.
  • Maximálně pět příměsí v přípravku.
  • Požadavek na členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost aspektům při provádění posuzování rizik (např. ochraně malých býložravců a necílových rostlin apod.) a zajištění ochrany necílových organismů.
  • Stanovení maximálního počtu aplikačních dávek.
  • Povinnost žadatele do 3 let předložit informace o možných nepřímých dopadech na biologickou rozmanitost.

V další prohlášení bylo jasně řečeno, že v současné době neexistují žádné důkazy, které by glyfosát klasifikovaly jako karcinogenní. EFSA také potvrdil, že glyfosát není endokrinním disruptorem (narušitelem).

Související články

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 110x

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 163x

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 324x

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

06. 11. 2023 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevele Zobrazeno 542x

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

01. 11. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 466x

Další články v kategorii Plevele

detail