BASF
BASF
BASF

AGRA

Varianty komplexního herbicidního ošetření řepky

04. 09. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 194x

Prvotním zásahem po setí řepky bývá herbicidní ošetření. Se změnou plevelného spektra se často, hlavně v sušších letech, ukazuje, že dříve používané herbicidní řešení založené třeba jen na dvou účinných látkách jako je metazachlor + quinmerac nebo clomazone nemusí být dostatečné. Proto nejdříve přišla společnost Certis Belchim s novým třísložkovým herbicidem Torso a následně jsme náš sortiment doplnili o další třísložkový herbicid Bonaxa, který doporučujeme v kombinaci s osvědčeným Rapsanem Plus a dostaneme poté komplexní ošetření pěti různými účinnými látkami.

Proseeds

Torso - jedno ošetření a dost

Torso obsahuje tři účinné látky: metazachlor 214 g/l, quinmerac 71 g/l, napropamid 206 g/l. Metazachlor patří do skupiny chloracatemidů a napropamid do skupiny propanacetamidů. Obě patří mezi inhibitory syntézy mastných kyselin (HRAC K3). Tyto herbicidy jsou přijímány převážně kořeny, klíčky a hypokotylem, a vykazují velmi dobré reziduální působení. Quinmerac patří do skupiny quinolin-karboxylové kyseliny a mechanizmem účinku ho řadíme mezi regulátory růstu (HRAC O), je přijímán převážně listy plevelů. Torso je formulováno jako suspenzní koncentrát, tedy kapalina.

Torso je registrováno pro preemergentní aplikaci, dle zahraničních zkušeností je však i jeho časně postemergentní aplikace bez rizika fytotoxicity. Tato flexibilita v termínu aplikace nás nelimituje třeba tím, že musíme aplikovat do 3 dnů po zasetí apod. Zkušenosti z praxe s použitím tohoto přípravku však ukazují, že preemergentní aplikace dosahuje vyšší účinnosti (graf 1). Limitujícím faktorem je samozřejmě i růstová fáze plevelů, kdy herbicid je nejúčinnější na vzcházející plevele. Důležité jsou i srážky po aplikaci, protože, jako všechny půdní herbicidy, tak i účinek herbicidu Torso zvyšují právě srážky po aplikaci.

Registrovaná dávka herbicidu Torso je 2,3–3,5 l/ha. Pokud chceme provést jen jednu aplikaci herbicidu v plodině, ukazuje se jako dostatečná dávka 3,0 l/ha. Také vykazuje velmi významnou vedlejší účinnost na výdrol. Většinou se sice neobejdeme bez graminicidního zásahu, ale použití Torsa nám v některých případech umožnuje snížit dávku graminicidu nebo použít třeba jedno graminicidní ošetření namísto dvou.

Systém dvou ošetření

V sortimentu společnosti Belchim naleznete nadále i osvědčený herbicid Rapsan Plus obsahující účinné látky metazachlor (333 g/l) a quinmerac (83 g/l). Rapsan Plus doporučujeme do sytému dvou ošetření, kdy ho použijeme na časné postemergentní ošetření v dávce 1,5 l/ha, vyhubíme tak vzcházející plevele spodního patra. Následně se po cca 14 dnech provede postemergentní aplikace přípravku Bonaxa, který obsahuje 3 účinné látky ze skupiny růstových regulátorů: aminopyralid 40 g/l, clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l. Přípravek Bonaxa je nutné aplikovat v době aktivního růstu plevelů (teploty nad 12 °C), což je v našich klimatických podmínkách cca do konce září. Bonaxu je možné kombinovat s herbicidy na bázi metazachloru, fungicidy používanými k morforegulaci nebo s insekticidy. Její použití v systému dvou ošetření pak tedy neznamená další přejezd a použití aplikační techniky navíc. Dělenou aplikací Rapsan Plus 1,5 l/ha + Bonaxa 0,2 l/ha použijeme 5 různých účinných látek k hubení kompletního plevelného spektra.

Panarex - graminicidní řešení

Proti výdrolu obilnin lze použít přípravek Panarex obsahující účinnou látku quizalofop-P-tefuryl 40 g/l. Panarex se vyznačuje velmi rychlým nástupem účinku (2–3 dny) a odolností proti dešti již jednu hodinu po aplikaci. Doporučená dávka u výdrolu pšenice a ječmene do růstové fáze 2 listů je 0,7 l/ha, ve vyšších růstových fázích nebo u výdrolu žita či tritikale je potřeba volit dávku 0,9 l/ha.

Graf 1: Účinnost herbicidu Troso v řepce ozimé na vybrané plevele při PRE a CPOST aplikaci
Graf 1: Účinnost herbicidu Troso v řepce ozimé na vybrané plevele při PRE a CPOST aplikaci

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 285x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 422x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail