Chemap Agro s.r.o.

Nový insekticídny systém pre pestovateľov repky a maku

17. 04. 2021 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 329x

Úspešné pestovanie ozimnej repky je náročné na zvládnutie jarnej insekticídnej ochrany. Zvýšená intenzita a skrátený interval striedania osiatych plôch vytvára vhodné podmienky pre výskyt významných škodcov tejto plodiny. V priebehu minulého roka došlo k ukončeniu autorizácie insekticídnych účinných látok thiacloprid a chlorpyrifos, ktoré v kombináciách s pyretroidnou zložkou tvorili významný pilier ochrany porastov repiek. Väčšina pestovateľov bude musieť v nastávajúcom roku zvoliť nový prístup k ochrane svojich porastov proti škodcom nielen ozimnej repky.

Náhradou za zrušené registrácie prípravkov pre komplexnú ochranu proti škodcom repky od spoločnosti Bayer je nový insekticídny systém D-ACT. Tvorí ho mechanizmus dvoch odlišne pôsobiacich účinných látok, ktorý garantuje razantnosť a mimoriadnu spoľahlivosť účinku. Veľmi efektívne kombinuje rýchle kontaktné pôsobenie s dlhodobou plne systémovou účinnosťou.

Predstavenie D-ACT systému

D-ACT tvoria dve účinné látky a v názve ich charakterizujú začiatočné písmena „D“ ako deltametrin s (direktívnym) priamym účinkom proti významným žravým škodcom a „ACT“ ako dlhodobá (aktívna) spoľahlivá systémová zložka. D-ACT insekticídny systém obsahuje novinku Decis® Forte a druhú novinku Yoroi®. V nadchádzajúcej sezóne budú tieto prípravky predávané spolu v cenovo výhodnom balíčku, ale súčasne bude možné zakúpiť ich aj samostatne. Flexibilita v použití poskytuje široké možnosti využitia pričom obidva prípravky umožňujú uplatnenie aj v ďalších plodinách. D-ACT je možné využiť na insekticídnu ochranu ozimnej repky a maku.

Kontaktná zložka

Decis® Forte v uvedenom insekticídnom systéme poskytuje rýchly kontaktný účinok ako dotykový a požerový jed. Prípravok tvorí svetlostabilný syntetický pyretroid s registráciou v mnohých plodinách ako repka, obilniny, strukoviny, cukrová repa, mak, zelenina a ďalšie. Prípravok Decis® Forte je v novej formulácii emulgovateľný koncentrát (EC) pričom ho možno aplikovať maximálne 2× za vegetáciu repky, obilnín a strukovín. Nová formulácia poskytuje vyššiu efektivitu zásahu, nižšie dávkovanie a bezproblémovú miešateľnosť. Prípravok Decis® Forte je bez obmedzenia z hľadiska rizika pre včely.

Systémová látka

Yoroi® je vysoko efektívny širokospektrálny insekticíd registrovaný v širokej škále plodín proti cicavým a žravým škodcom. Patrí do skupiny neonikotinoidov, je to vo vode rozpustný prášok (SP) obsahuje 200 g/l účinnej látky acetamiprid a pôsobí kontaktne a systémovo. Acetamiprid má po absorpcii rastlinou translaminárny a systémovo akropetálny pohyb. Mechanizmus účinku je založený v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu aktiváciou nikotínového acetylcholín receptoru. Prípravok výborne pôsobí na 1.vývojové štádia lariev a škodcovia po kontakte prestávajú prijímať potravu. Acetamiprid je vysoko toxický pre hmyz, ale menej pre cicavce. Je to pravdepodobne spôsobené inou formou receptora u stavovcov. Yoroi® má registráciu v mnohých plodinách ako je repka, mak, slnečnica, zemiaky, jadroviny, kôstkoviny, chmeľ, maliny, ďatelina, a rajčiny, paprika, uhorky v skleníkoch. Aplikácia prípravku Yoroi® je povolená 3× za vegetáciu repky a 1× za vegetáciu maku. Prípravok je bez obmedzenia z hľadiska rizika pre včely.

Odporúčanie pre repku

Insekticídny systém D-Act na základe registrácii oboch prípravkov je možné použiť 2× za vegetáciu repky . Prvé ošetrenie odporúčame podľa signalizácie alebo pri prvom zistení výskytu imág krytonosa štvorzubého a repkového v poraste repky, čo býva skoro na jar po prvom výraznejšom oteplení, keď denné teploty počas 3--5 dní za sebou vystupujú nad 8 °C. Odporúčaná dávka Decis® Forte je 62,5 ml/ha a Yoroi® 0,12 kg/ha. Po oslabení systémového účinku prvého ošetrenia odporúčame proti blyskáčikovi repkovému a krytonosom zopakovať ošetrenie insekticídnym systémom D-ACT pred kvitnutím repky. Odporúčaná dávka Decis® Forte je 75 ml a Yoroi® v rozsahu 0,08–0,1 kg/ha. Vyššiu dávku z uvedeného rozsahu odporúčame v prípade silnejšieho výskytu škodcov a pre zabezpečenie dlhšej reziduálnej účinnosti. Ochranu proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému odporúčame vykonať s prípravkom Yoroi® v dávke 0,18 kg/ha podľa výskytu škodcov v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania.

Ošetrenie v maku sa vykonáva na základe signalizácie výskytu škodcov. Optimálny termín nastáva v období háčkovania pukov. Aplikáciu odporúčame vykonať až do začiatku kvitnutia maku (BBCH 61). Odporúčaná dávka proti byľomorovi makovému je u Decisu Forte 75 ml/ha a u Yoroi® 0,15 kg/ha. Yoroi® má registrovanú účinnosť v danej dávke aj proti krytonosovi makovicovému.

Záver

Výhodou D-ACT insekticídneho systému je komplexnosť ochrany repky olejky a maku siateho proti významným jarným škodcom. Striedanie účinných látok alebo ich používanie v kombinácii prispieva k zníženiu rizika tvorby rezistentných populácii škodcov. Široký rozsah registrácie umožňuje flexibilitu v použití, pričom D-ACT je možné využiť 2× za vegetáciu repky. Pre optimalizáciu nákladov využite nákup prípravkov v cenovo zvýhodnenom balíčku. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Doporučení pro aplikaci insekticidů v řepce
Doporučení pro aplikaci insekticidů v řepce

Striedaním účinných látok sa snažíme znížiť riziko tvorby rezistentných  populácií škodcov
Striedaním účinných látok sa snažíme znížiť riziko tvorby rezistentných populácií škodcov

Související články

Využití feromonů k přímé ochraně proti škůdcům

02. 05. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 180x

Škůdci na cukrovce - co je nového

30. 04. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS ČR Škůdci Zobrazeno 181x

Ochrana proti škůdcům řepky v jarním období

28. 04. 2021 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 412x

Hraboš polní - souhrn 2020 a výhled 2021

27. 04. 2021 Ing. Jakub Beránek, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Škůdci Zobrazeno 359x

Houbové choroby řepky ozimé a stonkoví krytonosci

13. 04. 2021 Ing. Milena Bernardová, Ing. Lucie Švehlová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 466x

Další články v kategorii Škůdci

detail