Chemap Agro s.r.o.

Jak úspěšně pěstovat hrách

14. 02. 2017 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 7711x

Vážení pěstitelé hrachu, po uveřejnění článku na jaře 2016, který vznikl jako přepis mého rozhovoru s úspěšným pěstitelem hrachu Salamanca, jsem byl nesčetněkrát požádán pěstiteli, abychom tento článek zopakovali, protože obsahuje základní informace, díky kterým v letošním roce mnozí úspěšně sklidili vysoký výnos hrachu Salamanca a Astronaute. Asi by nebylo rozumné jej pouze stroze opakovat. Cílem SAATEN-UNION CZ je však úspěch pěstitelů našich odrůd, a proto zde nabízíme základní technologii pro pěstování hrachu včetně objasnění některých technologických postupů k odrůdám Salamanca a Astronaute.

Proseeds

Tab.: Ideální složení luskovinoobilné směsky

Komponenty směsky

Doporučený výsevek (kg/ha)

hrách

obilnina

Salamanca

oves - Ozon

100 + 80–100

Salamanca

ječmen - Kvorning

100 + 50–80

Astronaute

oves - Poseidon

100 + 80–100

Astronaute

ječmen - Vendela

100 + 80

Základní pravidla pro úspěšné a ekonomické pěstování hrachu Salamanca a Astronaute

  1. Kupujte certifikované osivo odrůd, o kterých jste přesvědčení, že vám ekonomicky poskytnou nejvyšší výnos. V současné době je to odrůda Astronaute a Salamanca. Nenechte si vnutit jinou odrůdu jen proto, že ji zrovna někdo má skladem.
  2. Inokulace osiva hlízkovitými bakteriemi je ekonomicky vždy přínosná. V současné době se u nás hospodaří s velmi úzkým osevním postupem s minimálním zastoupením luskovin, a proto se tyto bakterie v půdě objevují jen velmi sporadicky.
  3. Předseťové hnojení dusíkem je zásadní krok pro rychlé nastartování vyklíčených rostlin. Opět to souvisí s faktem, že vlastní fixace vzdušného je odvislá od plně funkční symbiózy hlízkovitých bakterií a rostlin hrachu. Tato symbióza však začíná fungovat až v pozdější fázi vývoje rostlin. Do této doby je třeba rostlinám poskytnout základní dávku dusíku. Předseťového hnojení dusíkem (15–20 kg N/ha) lze provést např. v ledku, DAMu či močovině těsně před setím.
  4. Časné setí a využití jarní vláhy je zásadní, pro rychlé zapojení porostu. Nutné je dodržet výsevek dle doporučení k zvolené odrůdě. Po zasetí je třeba zajistit dobře srovnaný pozemek pro dobrou účinnost preemergentní herbicidní ochrany. Je třeba se vyhnout pozemkům, které jsou zapleveleny pcháčem.
  5. Proveďte kontrolu škůdců na vzcházejícím hrachu. Případný výskyt listopasů či vyšší výskyty třásněnek je třeba okamžitě řešit pyretroidy.
  6. Vhodné hnojení vybranými mikroprvky zvyšuje výnos až o 0,5 t/ha. Zejména Astronaute je schopen navýšit a udržet jedno patro lusků navíc. Astronaute a Salamanca vždy pozitivně ocení zejména bor, molybden a mangan. První foliární výživa je směřována do fáze výšky porostu 15–20 cm. Bor v dávce 120–150 g/ha a molybden v dávce 70–100 g/ha. V této fázi již začíná fungovat symbióza hlízkovitých bakterií. Tyto potřebují pro fixaci vzdušného dusíku zejména molybden, který se přímo účastní enzymatických procesů nitrit a nitrátreduktázy. Bor zvyšuje využití dusíku a zejména fosforu, který je v této fázi potřeba, pro budoucí zakládání květů. Tuto výživu je možné ještě kombinovat s manganem v dávce 200–250 g/ha, který výrazně snižuje skvrnitost listů. Na tuto dávku a kombinaci velmi dobře reaguje zejména Salamanca. Stejně tak je to silný antistresor, který pomůže rostlinám překonat případný suchý nástup jara. Druhá foliární výživa nastupuje ve fázi těsně před květem, kdy se provede hnojení bórem a molybdenem. Toto ošetření lze kombinovat s první ochranou proti obaleči a zrnokazu organofosfátem a pyretroidem. Otázkou zůstává, na kolik funguje případná signalizace.
  7. Fungicidní ošetření významných chorob hrachu by bylo řešitelné. K dispozici jsou fungicidy s velmi dobrou účinností, avšak nyní je jen velmi málo přípravků registrovaných do hrachu.
  8. Druhé ošetření ve fázi dokvétání porostu proti zrnokazu a obaleči je odvislé od signalizace či vlastního pozorování. Je třeba tuto ochranu nepodcenit.
  9. Slibné, zdravé, nepolehlé a zejména nezaplevelené porosty je účelné „zalepit“ přibližně 3 týdny před sklizní.

Termín sklizně je odvislý od využití produkce. Zejména množitelské porosty je třeba sklízet ve vyšší vlhkosti, aby nedošlo k poškození a deformaci klíčků.

 

inz

Související články

Základy zpracování půdy (6): Orba (II.)

06. 09. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 542x

Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnicích

24. 08. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 588x

Základy zpracování půdy (5): Orba (I.)

04. 08. 2021 Doc. Ing. Václav Brant; Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1055x

Pěstování podplodin v kukuřici a jejich potenciál pro uplatnění v zemědělské praxi

08. 07. 2021 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Brinar; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 643x

Pěstitelská technologie máku od vzejití ke sklizni

02. 07. 2021 Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 960x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail