BASF
BASF
BASF

AGRA

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

15. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 344x

Zemědělská mechanizace špičkové úrovně, nejmodernější technologie, precizní zemědělství a ukázky práce autonomních strojů byly náplní dvoudenního setkání farmářů v obci Kámen u Pehřimova. Jeho součástí byla i snaha o zápis do České knihy rekordů v podobě největšího počtu sklízecích mlátiček pracujících na jednom poli.

Proseeds

Rekordní počet sklízejících kombajnů na jednom poli

Během polního dne proběhl na poli i pokus o zápis do knihy rekordů. Pšenici najednou na jednom poli sklízelo 9 kombajnů - 2×CASE IH, 2×CLAAS, 2×John Deere, Fendt, Massey Ferguson a New Holland. Celkový záběr jedné jízdy byl 84,25 metrů. Na závěr potvrdil Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý den, že se zápis do knihy rekordů podařil.

Součástí akce byla i snaha o zápis do České knihy rekordů v počtu současně sklízejících mlátiček na jednom poli. Celkem se zapsal rekord 9 mlátiček najednou sklízejících na jednom poli.
Součástí akce byla i snaha o zápis do České knihy rekordů v počtu současně sklízejících mlátiček na jednom poli. Celkem se zapsal rekord 9 mlátiček najednou sklízejících na jednom poli.

Precizní zemědělství

Podporu moderním technologiím, inovacím a novým způsobům hospodaření vyjádřil při ministr zemědělství Marek Výborný. Precizní zemědělství musí přistupovat k půdě jako k prostředí, které má svoji historii, současnost i budoucnost a při jejím obhospodařování klást důraz na obnovitelnost. Regenerativní a automatizované zemědělství podporuje ministerstvo pomocí dotačních titulů Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027. Tento netradiční způsob hospodaření je také jednou ze tří klíčových oblastí Koncepce výzkumu vývoje a inovací Ministerstva zemědělství pro roky 2023–2032, kterou v loňském roce schválila vláda.

O budoucnosti zemědělství hovořili na výstavě Den Zemědělce Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., ministr zemědělství Marek Výborný (uprostřed) a Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (vpravo)

O budoucnosti zemědělství hovořili na výstavě Den Zemědělce Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., ministr zemědělství Marek Výborný (uprostřed) a Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (vpravo)

Evropské i české zemědělství musí v posledních letech řešit problémy, které se týkají nejen klimatu, ale také celosvětových společenských změn. Proto je důležité nastavit nově procesy v hospodaření tak, aby mohly být využívány moderní technologie umožňující efektivní zacházení s půdou, zvířaty i plodinami. A zároveň budou šetrné k životnímu prostředí. To je jediná cesta, jak v dobrém stavu předat zemědělskou půdu další generaci, zajistit produkci potravin pro stále rostoucí lidskou populaci a vypořádat se s poklesem počtu pracovníků v zemědělství.

Pásové zpracování půdy jako moderní technologii zakládání porostů působící proti erozi a suchu představil Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., z katedry agroekologie a rostlinné produkce ČZU. Ochranu půdy a biodiverzitu zajišťuje rovněž pěstování pomocných plodin, které vychází z moderních principů precizního zemědělství. Uvedené postupy vylepšují ekonomiku, šetří osivo, PHM, snižují emise CO2, množství vynaložené práce a umožňují v nižší míře použití POR. S nástupem digitalizace, internetu věcí, telematiky a umělé inteligence se často hovoří o zemědělství 4.0.

Podle Doc. Ing. Milana Kroulíka, Ph.D., z katedry zemědělských strojů ČZU je většina témat autonomie spojována nejčastěji s technologicky vyspělými roboty a traktory. Zapomíná se ale na to, že přidaná hodnota současné fáze robotizace zemědělství spočívá zejména v systémech navigace, předávání údajů, telemetrii a monitoringu. Na vrcholu pak stojí samotná data, která jsou pro další rozvoj oboru klíčová.

Velmi diskutovaným tématem v rámci robotizace je chemická ochrana rostlin. Tu vnímá veřejnost s ohledem na zdraví lidí a vliv na životní prostředí velmi citlivě. Do popředí se dostávají autonomní systémy určené k bodové likvidaci pouze plevelných rostlin, čímž se výrazně snižuje množství aplikované látky, šetří finanční náklady a méně zatěžuje životní prostředí.

Na místa dnešních zemědělských strojů i traktorů nastupují polní roboti. Tyto autonomní stroje mohou v budoucnosti vyřešit celou řadu problémů, např. s nedostatkem lidských zdrojů. Na rozdíl od lidí totiž dokáží zajistit potřebné práce v termínu bez ohledu na překážky, a díky menší hmotnosti snižují utužení půdy.

Pro nasazení autonomních robotů je třeba na farmách vytvořit odpovídající podmínky, jejich potenciál ale náklady na zavedení do praxe bohatě vynahradí, zdůraznil Doc. Kroulík. Platí totiž, že výkonnost zemědělství je pro udržení současné životní úrovně klíčová, navíc celosvětově souvisí s produkcí cenově udržitelných potravin.

Autonomní robot určený pro plečkování a další činnosti v zelinářství nebo lesních školkách
Autonomní robot určený pro plečkování a další činnosti v zelinářství nebo lesních školkách

Za několik desetiletí se zemědělské stroje změnily k nepoznání
Za několik desetiletí se zemědělské stroje změnily k nepoznání

Související články

Autonomní robot AgXeed na našich polích

26. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 40x

Precizní zemědělství s Leading Farmers

16. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 638x

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

07. 02. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 934x

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

28. 11. 2022 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Precizní zemědělství Zobrazeno 921x

AG Tracker - Nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy

20. 09. 2022 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1227x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail