BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

07. 02. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1928x

Minulý týden Ministerstvo zemědělství zveřejnilo tiskovou zprávu, která potvrdila informaci, že přímé platby pro precizní zemědělství nebudou pro tento rok spuštěny. Pro mnoho podniků byly dotace motivací, proč se do precizního zemědělství a variabilních aplikací pustit. Dlouhodobé pokusy v této oblasti a zkušenosti našich klientů však ukazují, že variabilní aplikace se službou Varistar nabízejí mnohem větší přínos, než byla plánovaná výše dotace a že odložení její účinnosti není důvod, proč variabilní aplikace nezačít využívat již tento rok.

Limagrain

Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s

Naši zákazníci jsou naší inspirací

Vždy jsme si zakládali na tom, že naše služby vyvíjíme v úzké spolupráci s klienty. Právě zákazníci jsou ti, kteří systém Varistar využívají a kteří nám poskytují cennou zpětnou vazbu pro další rozvoj. Systém Varistar je jednoduchý a intuitivní na ovládání, jeho nasazení v zemědělských podnicích je velmi snadné. O své zkušenosti s variabilními aplikacemi se s námi podělil Ing. Pavel Nováček, hlavní agronom společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s., kterého jsme požádali o krátký rozhovor.


Můžete prosím stručně představit Vaši firmu?

Naše akciová společnost hospodaří na 2 200 ha půdy, z čehož je 1 700 ha orné půdy, a okolo 500 ha luk a trvalých travních porostů. V živočišné výrobě se zaměřujeme na produkci mléka, chováme 700 holštýnských krav, s roční produkcí okolo 11 000 litrů mléka. V rostlinné produkci se zaměřujeme na pěstování průmyslových brambor, pšenice, řepky, kukuřice na siláž i pro bioplynovou stanici, ječmene jarního i ozimého. V současné době jsme největším dodavatelem škrobárenských brambor v ČR, které pěstujeme každoročně na výměře okolo 300 ha.

Proč jste začali s variabilními aplikacemi?

Na pozemcích, na kterých hospodaříme, máme různé výnosové hladiny a díky variabilním aplikacím dokážeme k jednotlivým částem půdních bloků přistupovat individuálně, tím pádem dokážeme efektivně využívat hnojiva, osiva i pesticidy.

S jakými variabilními aplikacemi jste začínali, jaké využíváte a jaký další rozvoj v této oblasti plánujete?

S variabilními aplikacemi jsme začínali při pěstování kukuřice. Kukuřici jsme variabilně zaseli, variabilně nahnojili pod patu a močovinou před setím. Měli jsme založený i pokus, abychom si tuto technologii ověřili. Porost jsme sklízeli novou řezačkou, která je vybavena HarvestLabem a která umí zpracovávat výnosové mapy. Na základě výnosových map jsme si mohli potvrdit správnost naší myšlenky, že variabilní aplikace a setí na naše pozemky patří.

Od variabilního setí kukuřice jsme přešli k variabilnímu setí veškerých obilnin a variabilně hnojíme veškeré plodiny, které pěstujeme. V současné době se zaměřujeme na variabilní sázení brambor a variabilní hnojení statkovými hnojivy, jako je kejda a digestát.

Co Vaší farmě variabilní aplikace přinášejí?

Variabilní aplikace nám přinášejí efektivnější využití vstupů při pěstování jednotlivých plodin a zvyšují nám i výnosy, což máme potvrzeno několikaletými pokusy, které u nás, v AGROSPOLU, Malý Bor provádíme.

Co nejvíce oceňujete na službě Varistar?

Systém Varistar je jednoduchý a intuitivní na ovládání jak pro mě, jako pro agronoma, tak pro obsluhu, které vlastně posílám data vzdáleným přístupem. Na systému Varistar mě baví to, že pokud má člověk nějaký problém, ten problém je řešen individuálně a rychle. Oceňuji dobrou práci techniků, lidský přístup i to, že systém Varistar reaguje pružně na zapracování požadavků nás agronomů z praxe. Líbí se mi neustálý vývoj, že firma neusnula na vavřínech a službu Varistar dále vyvíjí.

Jak na rozhodnutí využívat variabilní aplikace reagovali Vaši zaměstnanci a jak se podařilo tyto technologie nasadit?

Zavedení systému Varistar v našem podniku proběhl bez sebemenších problémů. Obsluha se naučila se systémem Varistar pracovat velmi rychle, takže v současné době nemáme absolutně žádný problém jak my, jako agronomové, tak obsluha na strojích, která s tímto systémem pracuje.

Proč jste si vybral právě Varistar?

Výběr Varistaru nebyla náhoda, ale bylo to cílené hledání komplexního systému, který by nám umožnil aplikovat variabilní aplikace v našich podmínkách a na našich strojích.

Co si myslíte o zrušení dotací na precizní zemědělství?

Dotace na precizní zemědělství mohly být motivací začít s technologiemi precizního zemědělství, zejména pak pro zemědělce, kteří se zavedením těchto technologií váhají. Na druhou stranu musím říct, že u nás variabilní aplikace využíváme již 4 roky i bez dotací a přínos tohoto přístupu je mnohem větší, než byla jejich plánovaná výše. Tím, že efektivně využíváme zemědělské vstupy, se nám daří vyrovnat i negativní dopad poklesu cen komodit i snižování výše dotací všeobecně.

Doporučil byste Varistar i ostatním zemědělským podnikům a případně proč?

Systém Varistar bych určitě doporučil ostatním podnikům, pokud se chtějí dále zlepšovat ve svém zemědělském podnikání a efektivně využívat jednotlivé vstupy při pěstování plodin.

Co se Vám vybaví, když se řekne Varistar?

Co se mi vybaví, když se řekne Varistar? Přechod z pravěku do novověku.

Děkuji za rozhovor.

Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s


Několikaleté pokusy potvrzují přínosy

Jak jsme již zmínili, každý rok připravujeme a vyhodnocujeme desítky pokusů, ze kterých zpracováváme případové studie, které jsou volně dostupné na našich webových stránkách. V loňské sezóně 2021/2022 jsme měli založeno 55 pokusů. Průměrné zvýšení výnosu v průřezu všemi plodinami dosahovalo 8,6 %, v peněžním vyjádření přínos 4 932 Kč/ha, průměrná úspora přípravků byla 13,4 % (1 620 Kč/ha).

Se společností AGROSPOL, Malý Bor a.s. připravujeme pokusy v různých plodinách a s různým zadáním již od roku 2019. Výsledky dlouhodobě ukazují, že variabilní aplikace se službou Varistar přinášejí výsledky. Přehled loňských pokusů z Malého Boru, pro které máme zpracované případové studie, nabízí následující tabulka :

Plodina

Variabilní aplikace

Průměrný výnos (t/ha)

Zvýšení zisku (Kč/ha)

kontrola pokus rozdíl

Ječmen ozimý

Setí, regenerační a produkční hnojení

6,209

7,149

0,940

15 %

6 111

Ječmen ozimý

Setí, regenerační a produkční hnojení

6,723

7,208

0,485

7 %

3 156

Pšenice ozimá

Setí, regenerační a produkční hnojení, selektivní aplikace regulátoru růstu

6,567

7,048

0,479

7 %

3 830

Kukuřice

Hnojení před setím a pod patu, setí

36,164

39,666

3,502

10 %

2 802

Kukuřice

Hnojení před setím a pod patu, setí

39,442

42,075

2,633

7 %

2 107

Metodika pokusů, kterou jsme konzultovali s Mendelovou univerzitou v Brně, je taková, že se na části honu určí kontrola (cca 120 m široká), kde jsou prováděny všechny aplikace uniformně (popř. podle zadání pokusu), na zbytku pole jsou jednotlivé zásahy provedeny variabilně. Pro vyhodnocení pokusu je nutné mít sklízecí techniku vybavenou výnosoměrem, aby bylo možné zpracovat výnosové mapy a spočítat výnosy v jednotlivých částech. Pro zpracování dat je nutné data vyčistit a normalizovat, aby odpovídala realitě.

Chtěli byste ve vašem podniku začít využívat variabilní aplikace? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zodpovíme vaše otázky týkající se variabilních aplikací a nezávazně připravíme návrh řešení přímo pro vaši společnost.

www.variabilni-aplikace.cz

FB: @varistar.agro

Varistar - zákaznické zkušenosti

Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s
Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s
Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s
Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s
Využití systému Varistar ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s

Související články

Kompletní služby pro variabilní aplikace

30. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 295x

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 768x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1143x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1715x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1399x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail