Chemap Agro s.r.o.

Předsklizňové aplikace a aplikace na strniště

20. 05. 2011 Ing. Jiří Krupka; DowAgroSciences Technologie pěstování Zobrazeno 6474x

Žně již klepou na dveře a všichni si pamatujeme, jak probíhala sklizeň v roce 2010. Nepříznivé počasí neustále komplikovalo sklizňové práce ve všech oblastech České republiky a ty se pak natahovaly, čímž se snižoval výnos a kvalita sklizené produkce. I v letošním roce bude důležité dosáhnout dobrých kvalitativních parametrů sklizených produktů, protože pouze kvalitní obilí se bude dobře prodávat. Výrazný vliv na kvalitu i výnos má vedle počasí i zaplevelení porostů plevely.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Pokud se chceme vyhnout potížím při sklizni, je nutné porosty projít a tam, kde se vyskytují plevele, aplikovat přípravek Dominator. Co vám tato aplikace přinese? Oproti klasickým desikantům má Dominator tu výhodu, že se v rostlinách rozvádí a u plevelů likviduje nadzemní i podzemní část, čímž brání jejich následnému obrůstání. Většina podniků desikace používá pouze v porostech zaplevelených vytrvalými plevely, jako například pýrem nebo pcháčem. Cílená likvidace pýru nebo pcháče v době před sklizní je velice efektivní. Ovšem plevele musí mít dostatečnou listovou plochu pro příjem účinné látky. Pokud není extrémně teplé počasí, jsou rostliny schopny v této době velmi dobře přijímat a rozvádět účinnou látku do podzemních orgánů, a tím jsou hubeny dlouhodoběji.

Aplikace Dominatoru odstraní z pozemku nejen vytrvalé plevele, ale také sjednotí dozrávání. Některé porosty nejsou zcela vyrovnané. Zejména v místech, kde jsou vlhčí půdní podmínky (např. podél lesa) nebo obilí zmlazuje (např. v kolejových řádcích). Na těchto místech můžete najít obilí v mléčné zralosti ještě v době, kdy většina porostu již dozrává. Tyto nedozrálé klasy zhoršují kvalitu sklízeného obilí, a také zvyšují jeho vlhkost. Proto se vyplatí aplikovat Dominator nejen s cílem likvidace plevelů, ale i pro sjednocení a urychlení dozrávání na nezaplevelených pozemcích. Po aplikaci Dominatoru nemůsíte čekat na fyziologické dozrání zmlazených rostlin a sklizeň je možno provádět o mnoho dní dříve. Toto se ukázalo v loňském roce jako zásadní.

Důležitý je samozřejmě správný termín aplikace. Odborná literatura většinou uvádí „aplikujte, jakmile vlhkost zrna klesne pod 30 %“. V praxi to znamená, že pokud vezmete průměrný klas a z jeho střední části vydrolíte obilí, tak po vrypu nehtem by ze zrna již neměla vytékat žádná šťáva a zrno byste neměli ani přepůlit. Ideální je, když v zrnu zůstane rýha po vrypu nehtem. Pak můžete bez obav z podtržení porostu Dominator aplikovat. Většinou to bývá 2–3 týdny před sklizní. Dávku přípravku volíme podle nejodolnějšího plevele, který chceme hubit. Pýr 3,0–4,0 l/ha, pcháč, pelyněk nebo heřmánkovec 4,0–5,0 l/ha. Pro sjednocení dozrávání je dostačující dávka 2,0 l/ha.

Obr. 1: Pro likvidaci pýru je možné použít v období před sklizní přípravek Dominator v dávce 3,0 l/ha
Pro likvidaci pýru je možné použít v období před sklizní přípravek Dominator v dávce 3,0 l/ha
 

 

Stejné výhody jako u obilnin přinese i předsklizňová aplikace v porostech řepky. U řepky je někdy problém se samotnou aplikací. V současné době je však již k dispozici velké množství samochodných postřikovačů, které mají dostatečnou světlou výšku, aby porost nebyl poškozen samotným průjezdem postřikovače. Letecké aplikace glyphosátů jsou zakázány! A jak poznat kdy aplikovat v řepce? V doporučeních se můžete dočíst „aplikujte v době, kdy vlhkost semen klesne pod 30 % a dvě třetiny šešulí již mají hnědnoucí semena“. Jednoduše řečeno, aplikujte v době, kdy porost přechází ze zelené do žluté barvy. U řepky se nemusíte bát podtržení porostu z důvodů předčasné aplikace. Pokud budete aplikovat v době přechodu porostu ze zelené do žluté barvy, tak nemůžete udělat chybu. Správný termín aplikace nastává stejně jako u obilí 2–3 týdny před sklizní. Aplikace Dominatoru v řepce stejně jako u obilí dokáže snížit vlhkost porostu v průměru o 2–3 %.

Další období pro využití Dominatoru nastává po sklizni na likvidaci výdrolu. Hlavně u systémů minimálního zpracování půdy je výdrol velmi nebezpečným plevelem. Odebírá nejen živiny a vodu z půdy, ale je i zdrojem chorob a útočištěm škůdců, kteří se následně stěhují na nově zaseté ozimy. V posledních letech se velmi rozšířily virové choroby na obilninách. Výdrol slouží jako zdroj infekce viróz, odkud jsou pak mšicemi a křísy přenášeny na vzcházející porosty ozimých obilnin. V porovnání s mechanickou likvidací výdrolu podmítkou je aplikace Dominatoru mnohem účinnější, rychlejší a levnější. V letním období, kdy je potřeba dobře hospodařit s půdní vláhou, je chemická likvidace výdrolu i v tomto směru vhodnější. Současně touto aplikací ničíte i jednoleté plevele, které na strništi vzchází a výrazně si tak snižujete zaplevelení plodin, které se chystáte na daný pozemek vysít. Dávku Dominatoru volíme podle růstové fáze výdrolu. Většinou postačuje 1,0–1,5 l/ha.

Po aplikacích Dominatoru proti vytrvalým plevelům je možné vysévat plodinu či provádět následnou kultivaci za 7 dní (ihned jak plevelům zežloutnou růstové vrcholy). Při aplikaci proti jednoletým plevelům je možné sít a kultivovat pozemek již 48 hodin po aplikaci. V půdě se Dominator rychle rozkládá a nezanechává žádná rezidua. Dávka vody by se měla pohybovat mezi 100–200 l/ha.

Související články

Polní dny Sója 2017

18. 09. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 168x

Proč (ne)pěstovat strništní meziplodiny?

26. 08. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 553x

Možnosti využití ozimého tritikale na produkci biomasy a bioplynu

12. 08. 2017 Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 206x

Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky

05. 08. 2017 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. Michaela Škeříková, Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 382x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail