BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace

21. 08. 2023 MVDr. Milan Malena; Bayer CropScience Plevele Zobrazeno 243x

Sklizně již postupně postupují a brzy bude potřeba co nejrychleji připravit čisté pole pro další plodiny. Předsklizňové aplikace glyfosátu jsou v České republice zakázány a racionalizace agrotechnických zásahů, pak kladou vyšší nároky na správnou volbu herbicidního ošetření strnišť.

Proseeds

Strnišťovou aplikací se též vypořádáme s výdrolem a přerušíme „zelený most“ případným škůdcům. Roundup® Flex lze použít nejen pro strnišťové aplikaci, ale je díky své technologické výhodě vhodný pro další aplikace v průběhu roku. A dle posledního vývoje v Evropské unii, minimálně z pohledu Evropského úřadu pro bespečnost potravin, se s použitím glyfosátu v zemědělství nepojí žádné „kritické oblasti ohrožení“ pro zdraví lidí, zvířat ani pro životního prostředí. A to je jistě pozitivní zpráva nejen pro zemědělce.

Glyfosáty se dlouhodobě významně podílely na snižování výskytu vytrvalých plevelů v původně povolených aplikacích. Jenže s postupným omezováním použití se velmi omezily možnosti kontroly vytrvalých plevelů. Ano, máme stále ještě volbu selektivních herbicidů i biologických přípravků, ale jejich účinek na vytrvalé plevele s sebou nese vyšší požadavky na vhodnou aplikaci a je často velmi nákladný. Proto dokáže správná volba herbicidního ošetření na podzim výrazně ovlivnit další práce a ekonomiku v následném roce. Společnost Bayer si dovoluje vám nabídnout své možnosti kontroly plevelů.

Zvýšená intenzita používání glyfosátů před setím

Předseťové ošetření pomocí Roundup® Flex nabízí nejlepší technologickou možnost šetření vláhy a příležitost, jak dosáhnout nejčasnějšího a nejčistšího startu kulturní plodiny. Aby se dosáhlo stejnoměrného růstu a homogenního postavení rostlin, musí být půda v době výsevu a během raného vývoje plodin v co nejkratší době a nejkvalitněji připravena pro setí. Předseťové ošetření přípravkem Roundup® Flex nabízí velkou příležitost k přípravě požadovaného seťového lůžka, odstranění vytrvalých plevelů a redukci populace jednoletých plevelů. V konečném důsledku významně přispívá k úspěšnému založení porostů jak řepky a obilnin na podzim, tak i pro veškeré jařiny. Dávkování se řídí podle růstové fáze plevelu a kultivačního intervalu. Pro vytrvalé plevele volíme dávku v rozmezí 2,3–3,7 l/ha (100–150 l vody/ha). Pro jednoleté plevele doporučujeme dávku v rozmezí 1,4–2,3 l/ha (100–150 l vody/ha).

Odstranění plevelů na strništi a podmítce

Hluboko kořenící vytrvalé plevele lépe odolávají suchu a stále vytvářejí podzemní kořenový systém, oddenky a výhonky. Odebírají vodu i živiny a jsou tedy ještě více nebezpečné. Jednoleté plevele na podmítce často nevzejdou a škodí až v následné plodině.

Proto je podstatné odstraněni plevelů na strništi, které zajistí „čisté pole“, rychlejší vzcházení a růst nové plodiny, která pak není brzděna nežádoucí konkurencí plevelů. Základem ošetření přípravkem Roundup® Flex je velmi rychlý a dobrý účinek za všech povětrnostních podmínek.

Odolnost dešti po 60 minutách, použití v ochranných pásmech podzemních i povrchových vod a bez omezení SPe3, tzn. ochranná vzdálenost k sousedním kulturám při použití bezúletových trysek je 0 metrů.

Kratší odstup následného zpracování půdy

Díky rychlému příjmu a translokaci účinné látky v rostlině můžeme i krátce po aplikaci zpracovávat půdu. V případě jednoletých plevelů již následující den, v případě vytrvalých plevelů za 4 dny po ošetření. Tímto způsobem můžeme odstranit plevele před setím. Klasické glyfosáty potřebují u vytrvalých plevelů min 10 dní, lépe 14 dní.

Roundup® Klasik Pro - vítězí mezi klasickými „360 g glyfosáty

Roundup® Klasik Pro má speciální kompozici zvanou - Transorb technologie, která umožňuje zvýšení spolehlivosti a rychlosti účinku. Díky translokaci se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Dávkování je opět odvyslé od plevele. kdy pro vytrvalé plevele volíme 3,0–5,0 l/ha (100–150 l vody/ha) a pro jednoleté plevele 2,0–3,0 l/ha (100–150 l vody/ha). Účinek se zvyšuje s vyšší intenzitou světla. Déšť za 6 hodin po ošetření již účinek nesnižuje. Jistota účinku od 5 °C a při nízké relativní vzdušné vlhkosti. Zkrácený odstup od následného zpracování půdy, postačí 7 dní. Konkurenční klasické 360 g glyfosáty potřebují u vytrvalých plevelů min. 10 dní, lépe 14 dní.

Registrace Roundup® FlexRoundup® Klasik Pro

Roundup® FlexRoundup® Klasik Pro zůstávají v ČR nadále povolené. V souladu s etiketou lze použit v ochranných pásmech podzemních i povrchových vod. SPe3: neošetřené ochranné pásmo k necílovým rostlinám a členovcům je 0 m od okraje ošetřovaného pozemku při použití trysek 75 % a vyšších. V České republice mají standardní glyfosáty min. 5 metrů. S Roundup® FlexKlasik Pro můžete za výše uvedených podmínek ošetřovat až k okraji pozemku.

Je drahé ošetření Roundup® Flex?

Ověřte si v aktualizovaných cenících nové ceny našich produktů. A plaťte jen za obsaženou účinnou látku. Roundup® Flex obsahuje 480 g účinné látky v jednom litru, což odpovídá 1,33 l Roundupu Klasik Pro. Proto je za velmi podobné ceny jako standardní glyfosáty s obsahem 360 g/l účinné látky.

Porovnejte si nejen ceny, ale i rychlost účinku. Roundup® Flex umožňuje kultivaci pozemku již za 2–4 dny po aplikaci. Po jeho aplikaci na jednoleté plevele se může půda obdělávat již za 6 hodin. Při plné dávce na pýr a čirok již za 2 dny a u ostatních vytrvalých plevelů za 4 dny po aplikaci. Dokáže to také váš glyfosát?

Závěrem

Účinná látka glyfosát je do 15. 12. 2023 schválená v celé EU. Diskuze o prodloužení schválení bude probíhat na expertní úrovni hned po „Bruselských“ prázdninách. Přípravky Roundup® FlexRoundup® Klasik Pro zůstávají nadále povolené pro použití v ČR dle daných indikací. A aby tomu bylo i nadále, používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

 

Stav pole na jaře po strnišťové aplikaci přípravku Roundup® Flex proti pcháči rolnímu
Stav pole na jaře po strnišťové aplikaci přípravku Roundup® Flex proti pcháči rolnímu

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 285x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 423x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail