BASF
BASF
BASF

AGRA

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 355x

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které na základě příslušných nařízení Evropského parlamentu rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT.

Agrinova

Moderní kapalná SL formulace přípravku Mospilan Mizu 120 SL s obsahem účinné látky acetamiprid byla od loňského roku registrována pro základní použití v řepce olejce proti blýskáčku řepkovému, bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému a rovněž pro použití v pšenici ozimé proti kyjatce osenní, kyjatce travní a mšici střemchové. Už koncem loňského roku bylo vydáno povolení pro minoritní použití Mospilanu Mizu 120 SL v semenných porostech vojtěšky proti klopuškám, dále pak v semenných porostech jetele proti nosatčíkům a kyjatce hrachové a také v lesknici kanárské proti kohoutkům, kyjatce travní, kyjatce osenní a mšici střemchové. Pro tato všechna uvedená menšinová použití je registrována maximální dávka přípravku 0,35 l/ha. Přičemž stejně jako v případě aplikace v pšenici ozimé je možno proti mšicím dávku snížit na plně dostačujících 0,25 l/ha. Pokud chcete ochranu zacílit přímo na kyjatky, doporučujeme volit dávku 0,3/ha.

Letošní rozšíření menšinového použití se týká ošetření máku setého proti bejlomorce makovékrytonosci makovicovému dávkou 0,25 l/ha Mospilanu Mizu 120 SL v růstové fázi máku BBCH 55–59. Další využití se díky rozšířené registraci nabízí pěstitelům slunečnice. Proti klopuškám je v růstové fázi plodiny BBCH 31–59 povolena dávka 0,25 l/ha. Producenti sadbových brambor mohou aplikovat Mospilan Mizu 120 SL proti mšicím, a to až v maximální dávce 0,4 l/ha.

V neposlední řadě lze uvedené rozšíření menšinového použití využít k ochraně semenných porostů hrachubobu. Nová registrace zahrnuje jejich ošetření proti kyjatce hrachové v dávce 0,35 l/ha, kterou je možno v tomto případě snížit na plně dostačujících 0,3 l/ha. Bezesporu přínosnou je rovněž v případě hrachu a bobu možnost použití proti zrnokazu hrachovému, kdy byla povolena dosud nejvyšší možná aplikační dávka přípravku Mospilan Mizu 120 SL 0,45 l/ha. Pro oba uvedené škůdce je stanoveno rozpětí růstových fází plodin BBCH 31–59.

Rozšíření povolení na menšinová použití s sebou nenese pro přípravek Mospilan Mizu 120 SL žádná nová omezení z hlediska použití v obou ochranných pásmech vod pouze s jedinou výjimkou, kterou jsou OP II. stupně zdrojů podzemní vody v případě aplikace do hrachu a bobu.

V případě vysokého výskytu mšic a nutné potřebě dosažení velmi rychlého a razantního účinku doporučujeme doplnit aplikaci přípravku Mospilan Mizu 120 SL přídavkem nového pomocného přípravku Fix-IT. Jedná se zcela nový produkt s obsahem poloxalenu, který je registrován jako pomocný prostředek. Nepodléhá proto povinné evidenci pesticidů. Působí zcela na fyzikální bázi a způsobuje změnu povrchového napětí kapaliny. Zasažený škůdce je přípravkem doslova fixován k povrchu rostliny a dochází k úplnému zamezení jeho pohybu. Aplikovaný prostředek vytvoří na povrchu jeho těla pro vzduch neprůchodnou vrstvu a tím zcela zamezí dýchání. Tento kontaktní efekt přípravku velmi efektivně doplní systémově působící acetamiprid. V případě silného náletu savých škůdců razantní a dlouhodobá ochrana porostu nastupuje v podstatě ihned po aplikaci. Přípravek Fix-IT je povolen do všech plodin proti mšicím v koncentraci 0,1–0,15 %. Pro maximální účinnost je potřeba zajistit dokonalé pokrytí rostliny postřikem. Mimo likvidace mšic je přípravek rovněž účinný na molice, svilušky, třásněnky a štítenky. Výsledky pokusů ukazují na vysokou efektivitu ochrany před savými škůdci i v porostech brambor nebo hrachu. Očekáváme velice dobrý efekt na mšice v klasech obilnin při společné aplikaci s fungicidy proti fuzariózám. Účinnost přípravku Fix-IT nesnižují vyšší teploty jako u pyretroidů. Fix-IT navíc poslouží jako vynikající smáčedlo, což zvýší účinnost fungicidu.

Věříme, že s novými řešeními budete spokojeni.

Související články

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

27. 03. 2023 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 266x

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

25. 03. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 376x

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

17. 03. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 292x

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 220x

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

10. 03. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 295x

Další články v kategorii Škůdci

detail