Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

12. 03. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 906x

Účinná ochrana řepky proti škůdcům je jedním ze základních předpokladů jejího úspěšného pěstování. Snižující se počet insekticidních účinných látek a klimatické změny, projevující se vysokými teplotami a dlouhým obdobím beze srážek především v období zakládání porostů řepky, jsou příčinou přemnožení některých škůdců, kteří způsobují významné škody. Z těchto důvodů je nutné dodržovat zásady, které oddálí možný nástup rezistence škůdců vůči insekticidním látkám.

Proseeds

Voda a příprava postřikové jíchy

Voda, která se používá k přípravě postřikové jíchy je jedním z velmi důležitých faktorů, které ovlivňují účinnost pyrethroidů a neonikotinoidů na škůdce řepky. Optimální hodnota pH postřikové jíchy pro účinnost většiny insekticidů je pH 4,5–6. Této hodnoty dosáhneme přidáním kyseliny citronové v množství 100 g na 100 l vody. Při přípravě postřikové jíchy vsypeme kyselinu citronovou do nádrže postřikovače jako první komponent z připravovaného tank-mixu. Výslednou hodnotu pH je nutné ověřit pomocí lakmusových papírků a případně její hodnotu upravíme dalším přidáním kyseliny citronové. Hodnotu pH postřikové jíchy je obzvláště důležité sledovat při společné aplikaci insekticidů s listovými hnojivy obsahujícími bór, která jsou silně zásaditá a jejich hodnota pH může dosahovat až pH 9. Při použití listového hnojiva Boron High Tec 190 nedochází k zvyšování hodnoty pH. Boron High Tec 190 obsahuje bór ve formulaci AcidPlex, po jeho rozpuštění v postřikové jíše zajistí mírně kyselou reakci (formulace je jedinečná mezi listovými hnojivy), která zvýší absorpci bóru rostlinou, a také zlepší kompatibilitu a možnost míchání s ostatními přípravky na ochranu rostlin.

Krytonosec řepkovýčtyřzubý

Stanovení optimálního termínu aplikace proti těmto významným škůdcům řepky bývá na jaře velmi obtížné, obzvláště dochází-li ke střídání teplých a chladných dnů a jejich nálet je tím rozvleklý.

Nejlepších výsledků v účinnosti proti krytonoscům dosáhneme vytvořením insekticidní clony, kdy při prvních náletech krytonosců aplikujeme Rapid v dávce 0,08 l/ha. Po této aplikaci dále sledujeme denní nálety krytonosců a nejpozději do 10 dnů po první aplikaci provedeme druhou aplikaci kombinací insekticidů Aceptir 200 SE + Rapid v dávce 0,25 + 0,08 l/ha. Rapid má okamžitý účinek na dospělce a Aceptir 200 SE zajistí dlouhé reziduální působení proti dalším náletům, případně na líhnoucí se larvičky.

Pro zvýšení jistoty účinku na krytonosce je vhodné do postřikové jíchy přidat smáčedlo Xyston v dávce 0,1 l/ha a lepidlo Agrastick v dávce 0,2 l/ha, které zajistí lepší pokrytí povrchu rostlin postřikovou jíchou, omezí její odpar, zabrání rychlému rozkladu účinných látek UV zářením a zrychlí jejich průnik do rostlinných pletiv.

Blýskáček řepkový

Blýskáček řepkový je škůdce, který je v porostu řepky snadno rozpoznatelný a škody, které na poupatech řepky působí jsou okamžitě viditelné a jen těžko nahraditelné.

Čím dříve blýskáček do porostu řepky nalétne a čím menší jsou poupata řepky, tím větší škody způsobí. Z tohoto důvodu je nejefektivnějším způsobem ochrany vytvoření insekticidní clony, kdy se při prvním náletu aplikuje Kaiso Sorbie v dávce 0,15 kg/ha společně s Pangaea Boostrem v dávce 0,15 l/ha, který posiluje účinnost insekticidu Kaiso Sorbie na blýskáčka řepkového včetně jeho rezistentních populací.

V porostech řepky je důležité dále denně sledovat nálety blýskáčka řepkového po první aplikaci, nejlépe v odpoledních hodinách nebo v podvečer.

Druhá aplikace insekticidem Top Gun v dávce 0,085 kg/ha proti blýskáčku řepkovému bude v období jeho maximálního náletu do porostu řepky. Top Gun je insekticid s pozvolným nástupem účinnosti a dlouhým reziduálním působením. Není škodlivý pro včely a může se aplikovat na kvetoucí porost. Teploty nad 23 °C neovlivňují jeho účinnost.

V případě, že se v době druhé aplikace již v porostu objevují první dospělci krytonosce šešulového je vhodné společně s Top Gun použít Rapid v dávce 0,08 l/ha. Jestliže porost v této době již kvete, musí se aplikace provést mimo dobu aktivního letu včel.

Pro zvýšení jistoty účinku je vhodné do postřikové jíchy přidat smáčedlo Xyston v dávce 0,1 l/ha a lepidlo Agrastick v dávce 0,2 l/ha, které zajistí lepší pokrytí povrchu rostlin postřikovou jíchou, omezí její odpar, zabrání rychlému rozkladu účinných látek insekticidů UV zářením a zrychlí jejich průnik do rostlinných pletiv.

Bejlomorka kapustovákrytonosec šešulový

Velice „zákeřnými“ škůdci řepky jsou bejlomorka kapustová a krytonosec šešulový, protože se v porostu snadno skryjí a poškození šešulí, která způsobují jejich larvy, mohou v případě silného výskytu snížit výnos až o několik desítek procent. Porosty řepky se musí denně sledovat v odpoledních hodinách od počátku opadu květních plátků na spodních květech a objevení se šešulí na hlavním stonku.

Aplikaci insekticidem Artiler v dávce 0,25 l/ha provádíme v odpoledních hodinách, kdy je aktivita dospělců nejvyšší a provedená aplikace má nejvyšší insekticidní účinek. Jestliže se musí společně s Artilerem aplikovat i fungicid proti hlízence obecné, například Fundand 450 SC v dávce 1,0 l/ha, musí se tato aplikace provést mimo dobu aktivního letu včel.

Ochrana řepky proti škůdcům je velice náročná a vyžaduje velmi pečlivé sledování jejich výskytu v porostu, správné načasování termínu aplikace a výběr insekticidů.

Nesmí se zapomínat ani na další důležité faktory, které velmi významně ovlivňují insekticidní účinek - kvalita vody pro přípravu postřikové jíchy, teplota vzduchu a intenzita slunečního svitu v době aplikace.

Při dodržení výše uvedených zásad budete spokojeni s účinností vybraných insekticidů od společnosti AG NOVACHEM.

Více informaci v letáku.

Související články

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

25. 11. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 102x

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

18. 11. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 163x

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

02. 11. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 211x

Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu

26. 10. 2022 Ing. Kristína Darnadyová; Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave - pracovisko Košice Škůdci Zobrazeno 556x

Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce

20. 10. 2022 Ing. Jana Borončová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 618x

Další články v kategorii Škůdci

detail