BASF
BASF
BASF

AGRA

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

04. 07. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 732x

Moderní zemědělství vyžaduje sofistikovaný přístup k výživě, stimulaci a ochraně rostlin, aby bylo možné dosáhnout dobré ekonomiky. V BioAktivu CZ se zaměřujeme na maximální využití výnosového potenciálu, integrovanou ochranu a stimulaci jako ochranu proti stresu. V tomto článku se na tři výše zmíněné oblasti podíváme podrobněji.

Proseeds

Využití výnosového potenciálu porostů

Pro maximalizaci výnosů je nezbytné dodávat rostlinám dostatek základních živin přes půdu i list. Tyto živiny zahrnují mimo NPK i mikroprvky, síru, bór, hořčík a další živiny. Důležitým prvkem je rovněž využití sofistikovaných stimulátorů růstu, jako jsou aminokyseliny, fytohormony a jiné účinné látky, které podporují generativní orgány rostlin a jejich růst. Jako optimální se v praxi ukazuje jejich kombinace, kterou lze dosáhnout silného synergického efektu.

V BioAktivu CZ doporučujeme aplikaci AktiFer Micro (1,0 l/ha) s regulací nebo fungicidy pro preventivní dodání komplexu deseti mikro a makro živin s fytohormonem EPIN. Toto doporučení platí hlavně pro obilniny, mák a cukrovou řepu.

  • Řepka

- U řepky je důležité zaměřit se na dodání síry s lepením pro zvýšení HTS, olejnatosti a potlačování chorob v závěru vegetace.

  • Cukrová řepa

- Cukrová řepa vyžaduje pravidelné doplňování bóru a síry, spolu s opakovanou aplikací AktiFer SuperPhos+Cu od 2. poloviny vegetace pro potlačování chorob, ochranu proti vysokým teplotám a zvyšování cukernatosti.

  • Mák

- Mák ocení pravidelnou aplikaci mikroprvků v AktiFer Micro (0,5–1,0 l/ha) a AktiFer SuperPhos+Cu pro regulaci plísně makové.

Integrovaná ochrana - sofistikovaná optimalizace nákladů

Efektivní ochrana rostlin spočívá v integrovaném přístupu a sofitikované optimalizaci nákladů. Aplikací síry a mědi lze dosáhnout lepšího využití dusíku v rostlině a spolehlivější fungicidní ochrany, přičemž ušetříte náklady.

Stěžejním krokem je hlídat vlastnosti vody před mícháním tank-mixu, zejména pro insekticidy a herbicidy, pomocí Akti pH pro prodloužení jejich účinnosti. Pravidelně aplikujte AktiFer S (0,5–1,0 l/ha) a v době prvního výskytu chorob navažte aplikací AktiFer SuperPhos+Cu pro jejich potlačení. Zároveň tím dodáte fosfor s mědí pro povzbuzení metabolizmu rostliny a vysokou dávku prolinu pro zvýšení odolnosti vůči teplotnímu stresu. Tato aplikace výrazně snižuje ztráty na výnosu v průběhu léta a šetří náklady na fungicidní ochranu.

U máku aplikujte během butonizace až háčkování AktiFer SuperPhos+Cu (1–2× 0,75–1,0 l/ha) podle potřeby. V cukrové řepě přidávejte AktiFer SuperPhos+Cu (1,0 l/ha) k fungicidní aplikaci. U brambor AktiFer SuperPhos+Cu přidávejte opakovaně k fungicidu - 0,75 l/ha až 4× za vegetaci. V jarních ječmenech aplikujte AktiFer SuperPhos+Cu s regulací v dlouživém růstu, aby byl fungicidní zásah oddálen až do klasu.

Stimulace jako ochrana proti stresu

Stres způsobený suchem a vysokými teplotami má na výnos rostlin devastující dopad. Proto je důležité preventivně aplikovat látky snižující dopady takového stresu na rostlinu. Prolin, fytohormony (EPIN), huminové látky, MTU nebo výtažky z mořských řas mají různé principy účinku se stejným cílem - snížení negativních dopadů stresu na rostlinu. Tyto látky působí na buněčné a molekulární úrovni, což pomáhá rostlinám lépe přežít stresové podmínky a minimalizovat ztráty výnosu. Aplikace těchto látek jsou často velice levné a mají potenciál ochránit velkou část úrody.

V průběhu léta je dobré využívat posilujících účinků mikroprvků a účinných látek, jako jsou prolin nebo EPIN. V případě cukrové řepy, máku nebo ječmenu je velká dávka prolinu a EPINU přímo v hnojivu AktiFer SuperPhos+Cu, které se aplikuje kvůli potlačení chorob a podpoře metabolizmu.

U pšenice často využíváme aplikaci AktiFer Micro a S, které obsahují kombinaci mikroprvků s růstovými stimulátory, které zlepšují odolnost vůči stresu. V případě silných stresů je dobré sáhnout po silnějších stimulátorech růstu s obsahy aminokyselin, fytohormonů či výtažků z mořských řas, které výborně tlumí extrémy a urychlují regeneraci po poškození. Dobře popsané jsou účinky aplikace ABA (hormon) či GABA (aminokyselina), které mají významnou roli ve stresové reakci rostlin. Často tak můžeme porost zachránit po popálení, krupobití nebo chránit před extrémním suchem či vysokými teplotami. Tyto látky jsou ve velkém množství obsaženy v našich přípravcích AktiFer GreenAktiFer Algi, specializovaných stimulátorech růstu s vysokou koncentrací účinných látek, které lze aplikovat s insekticidy či fungicidy těsně před nebo hned po stresu.

Závěr

BioAktiv CZ nabízí produkty a řešení pro moderní zemědělství, které umožňují optimalizovat výživu a stimulaci rostlin, což vede ke zvýšení výnosů a zisku. Spolupracujte s odborníky a využívejte nejnovější metody a technologie pro maximalizaci výnosu, zisku a udržitelnosti na vašich polích.

Související články

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

25. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 43x

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 156x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 629x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 572x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 668x

Další články v kategorii Stimulace

detail