BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv - účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

13. 06. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 751x

V současné době se zemědělství potýká s rostoucí ekonomickou zátěží, tlakem na snížení dopadu na životní prostředí a splnění cílů udržitelného rozvoje. Evropská unie se v rámci svého Green Dealu a nové Společné zemědělské politiky (SZP) zavázala k ambiciózním cílům, které zahrnují snížení spotřeby hnojiv a pesticidů a podporu udržitelných postupů. V BioAktivu neustále hledáme nová inovativní řešení, která vám pomohou přizpůsobit se novým podmínkám, snížit náklady a maximalizovat výnos.

Proseeds

Listová výživa a ochrana

Jedním z takových řešení je inovativní hnojivo AktiFer SuperPhos+Cu, které nabízí řadu výhod při pěstování nejrůznějších plodin, včetně brambor a řepky. Tento sofistikovaný přípravek nejenže dezinfikuje porosty a zlepšuje využití dusíkatých hnojiv, ale také snižuje potřebu používání fungicidůinsekticidů. Tím přispívá ke snížení dopadu zemědělství na životní prostředí a naplňuje cíle SZPGreen Dealu.

AktiFer SuperPhos+Cu je sofistikované PK + Cu hnojivo s prolinem, které silně stimuluje metabolizmus rostlin, ozdravuje je a zvyšuje jejich schopnost přijímat dusík z půdy. Díky velkému obsahu prolinu rostlina lépe pracuje s vodou a je připravena na stres. Toto hnojivo je ideální pro pěstování brambor, řepky a dalších zemědělských plodin. Při pěstování brambor lze AktiFer SuperPhos+Cu použít v dávce 0,6–2,0 l/ha, od malých hlíz do zasychání porostu (BBCH 41–97). V případě pěstování řepky ozimé se doporučuje aplikovat AktiFer SuperPhos+Cu v dávce 0,6–1,0 l/ha, společně s prvním až druhým insekticidem. Tato kombinace pomáhá zvýšit využití dusíku z minerálních hnojiv a zvyšuje odolnost řepky vůči mrazu a suchu. Zároveň silně dezinfikuje staré listy napadené po zimě plísní a oddaluje potřebu aplikace fungicidu.

Kromě brambor a řepky lze AktiFer SuperPhos+Cu použít i pro mnoho dalších plodin, jako jsou obilniny, cukrová řepa, mák setý, jarní ječmen, zelenina, kukuřice, réva vinná a ovocné stromy. Dávkování a aplikace se liší podle typu plodiny, což z něj činí univerzální řešení.

Výhody použití AktiFer SuperPhos+Cu:

  • ozdravení rostlin a podpora účinnosti fungicidů,
  • stimulace metabolizmu rostlin a zlepšení hospodaření s vodou,
  • zvýšení využitelnosti dusíku z  minerálních hnojiv,
  • zvýšení odolnosti vůči mrazu a suchu,
  • úspora nákladů na minerální hnojiva a fungicidy.

Tímto způsobem AktiFer SuperPhos+Cu přispívá k udržitelnějšímu a efektivnějšímu zemědělství, snižuje náklady na fungicidy a insekticidy, zlepšuje zdraví a kvalitu plodin.

Základní výživa a půdní úrodnost

Dalším zajímavým produktem, který si zaslouží pozornost v souvislosti se snižováním dopadu zemědělství na životní prostředí a zlepšováním efektivity rostlinné výroby, je PlantAktiv pro rostliny. Tento produkt nabízí řadu výhod pro růst a zdraví rostlin, stejně jako pro půdní úrodnost

PlantAktiv je vyroben z kyslíkem aktivovaného sulfátu hořčíku a je určen pro všechny plodiny pěstované v zemědělství. Princip účinku je založen na podpoře aerobních procesů v půdě (mineralizace a nitrifikace) a hlavními přínosy tohoto produktu jsou:

  • vyšší využitelnost hnojiv - zvýšení podílu dostupných a rostlinou přijatých živin,
  • podpora zakořenění,
  • zlepšení struktury půdy,
  • zvýšení retence vody v půdě o 9–14 %,
  • zvýšení výnosu o 5–15 %.

Tyto vlastnosti přispívají k lepšímu využití základní výživy a ke zvýšení zisku. PlantAktiv také pomáhá omezit ztráty zisku v suchých letech, zvyšuje dlouhodobou půdní úrodnost a snižuje utužení půdy.

Aplikace PlantAktivu je jednoduchá: 1,0 kg/ha se rozpustí ve 150–400 l vody. Dávkování a načasování aplikace se liší podle typu plodiny, ale obecně se používá u dvouděložných plodin od 2–3 pravých listů do dlouživého růstu a u obilnin od počátku fáze odnožování do prvního kolénka. PlantAktiv je mísitelný s herbicidy, fungicidy, insekticidy a ostatními hnojivy (s výjimkou DAM 390). Pro jarní plodiny jako je jarní ječmen, kukuřice, mákycukrová řepa se doporučuje aplikovat PlantAktiv (1,0 kg/ha) pro rostliny spolu s herbicidem. Tato aplikace zpřístupní rostlinám přijatelné živiny z půdy a podpoří zakořenění. PlantAktiv se aplikuje převážně na půdu, takže nevyžaduje velkou listovou plochu. V případě jařin je to spolu s mořením jedna z mála cest, jak porost v těchto raných fázích podpořit a zajistit si dobrou startovní pozici.

Závěr

AktiFer SuperPhos+CuPlantAktiv představují inovativní a ekologicky šetrná řešení pro zemědělce zaměřující se na pěstování brambor, řepky a dalších plodin. Díky svým pozitivním vlastnostem a stovkám úspěšných referencí poskytnutých na základě ověřeného účinku v praxi představují spolehlivou investici do zdraví a růstu vašich plodin. S pomocí těchto produktů lze dosáhnout lepších výsledků při minimalizaci nákladů a zároveň podpoře zdraví a růstu hospodářských plodin. Vyzkoušejte AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv, a přesvědčte se o jejich účinnosti sami. Všechny naše doporučení a aktuální informace sledujte pravidelně na BioAktiv Reportér.

Graf 1: Vliv aplikace produktů BioAktiv na výnos semen ozimé řepky (ČR, 4 lokality, 2020–22)
Graf 1: Vliv aplikace produktů BioAktiv na výnos semen ozimé řepky (ČR, 4 lokality, 2020–22)

Související články

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 467x

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 513x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail