Chemap Agro s.r.o.

Polní dny Sója 2016

17. 11. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 1187x

Tradiční akcí pro pěstitele i zájemce o pěstování sóji jsou pořádané polní dny konané pod záštitou časopisu Agromanuál na třech lokalitách v rámci České republiky.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Sója polní dny banner

Zájem pěstitelů o luskoviny a zároveň i sóju neustále narůstá a svědčí o tom i plochy, které oproti dřívějším letům významně narostly. Především podpora plodin pro greening přinesla rozvoj ploch pěstování všech luskovin. Oproti loňskému roku, kdy byly rekordní plochy, zaznamenaly výměry mírný propad na cca 10,6 tis. ha, tedy úbytek o přibližně 1700 ha. Shodný trend lze pozorovat i na Slovensku, kde se oproti loňským rekordním 43 tis. ha letos pěstovala sója na 35 tis. ha. Také výnosy se vloni v důsledku extrémního průběhu počasí propadly z 2,28 t/ha na 1,64 t/ha. Slovenští pěstitelé se potýkali s ještě větším propadem výnosů, které poklesly oproti předchozímu roku 2014 o 1,1 t na 1,43 t/ha.

Letošní rok sóje velmi svědčil a díky dostatku srážek během vegetace se porosty v době konání polních dnů jevily velmi nadějné a lze očekávat nadprůměrný výnos. Především na lokalitě Skalička, vyznačující se vysokým úhrnem srážek, dosahovala délka rostlin u některých odrůd až 1,5 m. Takovéto rostliny sice nerostou vzpřímeně, ale nedochází k jejich úplnému polehnutí, které by znamenalo znemožnění sklizně. Díky silnému spodnímu stonku si udržují odstup od půdy. Tento parametr je jedním z nejsledovanějších, protože rostliny nejvíce lusků vytvářejí ve spodní části rostliny. Proto je také nutné pozemek při zakládání dobře urovnat a případně i uválet, aby se mohlo sklízet co nejníže. Možností je také použití speciálních plovoucích lišt, které lépe kopírují terén a minimalizují sklizňové ztráty.

Sklizenou produkci je možné uplatnit nejen při vlastním výkrmu, ale i dále dobře zobchodovat, vzhledem k vysoké poptávce po bílkovinných krmivech a mnohanásobném převisu poptávky nad místní produkcí. Uplatnění dále nahrává vysoká kvalita sklizených bobů a evropská preference produkce pocházející z non-GMO odrůd. Protože většina u nás zpracovávané a zkrmované sóji pochází z Ameriky, která je zatížena vysokými náklady na dopravu, mohou pěstitelé vyžít výhod místní produkce a získat lepší ceny.

Základním kriteriem pěstování sóji je výběr vhodné odrůdy vzhledem k půdním a klimatickým podmínkám. Především v okrajových oblastech je třeba brát velký důraz na ranost, aby byla zajištěna sklizeň v akceptovatelném termínu. V teplejších lokalitách mohou pěstitelé volit i pozdnější odrůdy, které dozrají. Přestože u nás hovoříme o raných odrůdách, jedná se z hlediska světového výběru o ty nejranější materiály a běžně ve světě pěstované odrůdy, které by v našich podmínkách ani nedozrály.

Po zasetí je třeba věnovat pozornost udržení porostu v bezplevelném stavu. Nabídka herbicidů je však velmi omezená, proto v rámci polních dnů dochází k ověřování vhodných kombinací, které by do budoucna mohly být registrovány v rámci minoritního použití. Základem herbicidní ochrany je vždy preemergentní ošetření, které v optimálních podmínkách dokáže zajistit bezplevelný porost. Herbicidy je třeba volit dle znalosti spektra plevelů na pozemku. Příkladem nedostatečnosti takovéhoto ošetření je letošní rok, kdy během vlhkého počasí docházelo k růstu dalších vln plevelů a bylo třeba zvolit další postemergentní zásah. Nejproblematičtějšími plevely byly merlíkylilek černý, které významně snižují růst sóji a zároveň také znesnadňují sklizeň. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo při postemergentním ošetřením přípravkem Corum se smáčedlem Dash. Při výskytu merlíků se osvědčil herbicid Refine 50 SX se smáčedlem Trend. Pokud se na poli vyskytovaly problematické lilky, tak dobře působil herbicid Pulsar.

Součástí pokusů byla také aplikace stimulátorů růstu na parcelkách ošetřených razantnější kombinací herbicidů. Díky aplikovaným stimulátorům se rostliny dokázaly rychleji vypořádat se stresem způsobeným fytotoxicitou herbicidů. Příznivě se také projevil vliv na růstové parametry, kdy došlo k vyššímu nasazení lusků nad povrchem pozemku.

Během vegetace je porostům sóji třeba věnovat již pouze málo pozornosti v porovnání s ostatními plodinami. V loňském roce se škodlivě projevily svilušky, které předčasně vysušily především okraje pozemků. Na všech pokusných plochách se letos vyskytovala hlízenka napadající rostliny z půdy, ale vzhledem ke sporadickému výskytu nebudou škody také tak významné. Významným škůdcem se může stát babočka bodláková, jejíž housenky způsobují až holožíry. Na lokalitě Sloveč bylo nalezeno jen několik jedinců. Stálým škůdcem sóji je listopas, způsobující okrajový okus listů vzcházejících porostů. Letos však ve Slovči dospělci okusovali spodní část listů vzrostlých rostlin, což vedlo ke stáčení listů. Docházelo i k okusu malých lusků, které se následně deformovaly.

Primární infekce hlízenky na rostlině sóji
Primární infekce hlízenky na rostlině sóji

Listy a lusky poškozené listopasem čárkovaným
Listy a lusky poškozené listopasem čárkovaným

Vlhké počasí v průběhu vegetace svědčilo porostům, ale minimalizovalo fixaci vzdušného dusíku pomocí hlízkových bakterií, které se jen velmi pomalu vyvíjely a až na konci léta teprve začaly aktivně pracovat. Po zkušenostech z nepříznivých let pěstitelé často na těžších půdách přistupují ke startovnímu hnojení, které urychlí start a vitalitu porostu. Vlhké počasí se ale podílelo na uvolnění dusíku z půdy a rostliny nebyly nuceny aktivně fixovat dusík pomocí hlízkových bakterií, což je energeticky mnohem náročnější proces.

Odrůdy sóji, Sloveč 2016

Merlin
Merlin Saatbau

 • velmi raná, 000+,
 • středního vzrůstu,
 • slabě až středně větví,
 • vysoký výnos,
 • rovnoměrné nasazení lusků,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků, rychlý počáteční růst,
 • odolná proti poléhání.

 

Alexa
Alexa
Oseva Pro

 • novinka,
 • velmi raná, 000,
 • dobře větví
 • rovnoměrné nasazení lusků,
 • vyšší nasazení 1. lusků

 

Amandine
Amandine Saatbau

 • velmi raná, 000
 • střední vzrůst,
 • slabě až středně větví,
 • tvoří vrcholový hrozen,
 • rovnoměrné nasazení lusků,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků,
 • odolná proti poléhání.

 

Lissabon
Lissabon Saatbau

 • velmi raná, 000,
 • střední vzrůst,
 • středně až silně větví,
 • vysoký výnos,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků,
 • barva pupku světlá, potravinářské využití,
 • odolná proti poléhání.

 

Amadea
Amadea Saatbau

 • novinka,
 • velmi raná, 000,
 • dobré nasazení lusků,
 • vysoká HTS, světlý pupek
 • citlivější k suchu z důvodu vyšší HTS,
 • vhodná do vlhčích oblastí.

 

Abelina
Abelina Saatbau

 • novinka,
 • velmi raná, 000,
 • dobře dozrává,
 • dobré nasazení lusků,
 • nepoléhá.

 

Cordoba
Cordoba Saatbau

 • raná odrůda, 000
 • vhodnější do vlhčích poloh,
 • středního až vyššího vzrůstu,
 • středně větví,
 • vysoký výnos,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků,
 • rychlý počáteční růst,
 • středně odolná poléhání,
 • vysoká HTS, barva pupku světlá.

 

Malaga
Malaga Saatbau

 • velmi raná až raná odrůda, 000,
 • vhodnější do vlhčích poloh,
 • středního až vyššího vzrůstu,
 • středně větví,
 • vysoký výnos,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků,
 • středně odolná proti poléhání,
 • vyšší HTS, barva pupku světlá.

 

Livius
SY Livius Saatbau

 • středně raná odrůda, 00
 • středně větví,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků,
 • vysoký výnos
 • dobré nasazení lusků.

 

Eliot
SY Eliot Saatbau

 • středně raná odrůda, 00
 • středně až silně větví,
 • výrazné stříbrné zabarvení díky silnému ochlupení,
 • vysoký výnos,
 • střední až větší výška nasazení 1. lusků,
 • dobré nasazení lusků.

 

Mentor
ES Mentor Saatbau

 • raná odrůda, 00,
 • do teplejších lokalit,
 • plastická,
 • tvoří vrcholový hrozen,
 • silně nasazuje lusky,
 • vysoký obsah bílkovin.

 

Kea
SG Kea Saatbau

 • novinka,
 • raná odrůda, 00, obdobně jako ES Mentor
 • vyšší výška nasazení lusků,
 • dobře větví, světlý pupek
 • vyšší obsah bílkovin
 • plasticita,
 • vyrovnanost porostu.

 

Tiguan
Tiguan Agrofinal

 • novinka,
 • velmi raná, 0000,
 • ranější než Merlin,
 • vhodný do okrajových oblastí
 • velké lusky,
 • dobré nasazení lusků.

 

Josefine
Josefine Agrofinal

 • novinka,
 • středně raná odrůda, 00,
 • středně větví,
 • střední až vyšší nasazení 1. lusků,
 • vysoké rostliny,
 • vysoký výnos,
 • dobré nasazení lusků.

 

Christine
Christine Agrofinal

 • novinka,
 • středně raná odrůda, 00,
 • středně větví,
 • krátká internodia,
 • vysoké rostliny,
 • náchylná k poléhání.

 

Hermine
GL Hermine Agrofinal

 • novinka,
 • raná odrůda, 00-,
 • středně až silně větví,
 • výrazné stříbrné zbarvení,
 • pozdější dozrávání,
 • do teplejších poloh.

 

Stumpa
RGT Stumpa VP Agro

 • novinka,
 • středně raná odrůda, 00,
 • dobré nasazení lusků,
 • nižší rostliny,
 • registrována 2015 ve Francii.
 • vysoké nasazení 1. lusků,
 • tvoří vrcholový hrozen.

 

Sirelia
RGT Sirelia VP Agro

 • novinka,
 • velmi raná, 000,
 • podobná OAC Erin,
 • vysoké nasazení 1. lusků,
 • středně vysoké rostliny,
 • registrována 2012 ve Francii,
 • náchylnější k poléhání.

 

Soprana
RGT Soprana VP Agro

 • novinka,
 • středně raná odrůda, 00,
 • ranější než RGT Stumpa,
 • vysoké nasazení lusků,
 • středně vysoké rostliny,
 • registrována 2012 ve Francii,
 • odolná poléhání.

 

Herbicidní pokusy, Sloveč, 2016

(POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

Mistral + Activus SC PRE
Mistral + Activus SC PRE
0,4 kg/ha + 2,5 l/ha

Mistral + Activus SC + Grounded PRE
Mistral + Activus SC + Grounded PRE
0,4 kg/ha + 2,5 + (0,4) l/ha

Trinity PRE
Trinity PRE
2,5 l/ha

Trinity + Grounded PRE
Trinity + Grounded PRE
2,5 + (0,4) l/ha

Aspect Pro PRE
Aspect Pro PRE
2,25 l/ha

Successor 600 + Sumimax PRE
Successor 600 + Sumimax PRE
1,5 l/ha + 0,1kg/ha

Sumimax + Dual Gold 960 EC PRE
Sumimax + Dual Gold 960 EC PRE
0,1 kg/ha + 1,2 l/ha

Citation + Dual Gold 960 EC PRE
Citation + Dual Gold 960 EC PRE
0,4 kg/ha + 1,2 l/ha

Sencor Liquid PRE
Sencor Liquid PRE
0,4 l/ha

Plateen 41,5 WG PRE
Plateen 41,5 WG PRE
2,0 kg/ha

Arcade 880 EC PRE
Arcade 880 EC PRE
4,5 l/ha

Gardoprim Plus Gold 500 SC PRE + Fusilade Forte 150 EC POST
Gardoprim Plus Gold 500 SC PRE + Fusilade Forte 150 EC POST
4,0 + 0,8 l/ha

Kontrola – bez herbicidního ošetření
Kontrola – bez herbicidního ošetření

Refine 50 SX + Trend POST
Refine 50 SX + Trend POST
15 g/ha

Troy 480 POST
Troy 480 POST
2,0 l/ha

Sempra + Protugan 50 SC POST
Sempra + Protugan 50 SC POST
0,1 + 0,7 l/ha

Corum + Dash POST
Corum + Dash POST
1,25 + 1,25 l/ha

Stimulátory růstu, Sloveč, 2016

(vše ošetřeno preemergentně Outlook+Stomp, stimulátory aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

Kontrola ke stimulátorům
Kontrola ke stimulátorům

Lignohumát Max
Lignohumát Max
0,4 l/ha

Lexin
Lexin
0,25 l/ha

LEXenzym
LEXenzym
0,25 l/ha

Litofol Active
Litofol Active
8,0 l/ha

Polní dny Sója 2016

Primární infekce hlízenky na rostlině sóji
Listy a lusky poškozené listopasem čárkovaným

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 208x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 572x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 78x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail