BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 1099x

S novými druhy plevelů, které se rozšiřují na našich polích, mívají starší herbicidy problémy, nemají je ve svém spektru účinnosti nebo se může u některých z nich objevit rezistence. Proto byla s velkým zájmem očekávaná loňská premiéra nového podzimního herbicidu Juventus Plus, který oproti tradičním herbicidům je dokonalejší, obsahuje 4 účinné látky, a tím má daleko širší záběr na plevele než obyčejné podzimní herbicidy (včetně rezistentních chundelek, výdrolu řepky, zemědýmů, kakostů, máku vlčího, chrpy modrák a dalších). Výsledky na polích ukázaly, že premiéra byla úspěšná, na Juventus Plus se snesla jen samá chvála.

Proseeds

Unikátní technologie Juventus Plus

Jedno balení nového Juventus Plus obsahuje 2× 5 l kanystry s přípravkem Juventus (flufenacet, diflufenican, arylex) a 1 l láhev s přípravkem Kantor (florasulam), dohromady tvoří technologii pro hubení širokého spektra plevelů. Toto jedno balení vystačí na ošetření 20 ha všech ozimých obilnin (pšenice, ječmen, žito, tritikale), konkrétní dávkování je 0,5 l/ha Juventusu a 0,05 l/ha Kantoru.

Výhodou obsahu 4 účinných látek je kontaktní listový, ale i reziduální systémový půdní účinek, který brání následnému vzcházení plevelů až do jara. Juventus aplikujeme v dávce 0,5 l/ha časně postemergentně ve fázi 1–3 listů obilniny, ideálně při vzcházení nebo po vzejití první vlny plevelů. Spolehlivý účinek na již vzešlý výdrol řepky zajistí Kantor. Ten je natolik účinný na výdrol řepky, že zlikviduje i silně urostlé rostliny řepky, které zůstaly na pozemku po nedokonalé přípravě. Kantor však umí i celou řadu jiných dvouděložných plevelů, které v době aplikace již byly na pozemku vzešlé.

U jednoletých trav je velkou předností hubení všech chundelek, včetně ALS, PSII a ACCazy rezistentních populací. Účinnost na jednoleté dvouděložné plevele, a to i již zmiňovaných zemědýmů a kakostů je výborná. Stejně tak výborně Juventus Plus likviduje výdrol řepky i ve vyšších růstových fázích. Základní spektrum účinku je uvedeno v tabulce 1.

Teplo a vyšší vzdušná a půdní vlhkost urychlují účinek přípravku. Při postřiku se používá dávka vody 100 –300 l/ha. Juventus Plus je možné kombinovat s insekticidy Rafan Max nebo Karis Max. Po aplikaci Juventusu Plus je možné vysévat následné plodiny bez jakéhokoliv omezení. Povolena je aplikace v OP II. st. zdrojů podzemních vod.

Bizon - osvědčená jistota proti plevelům včetně výdrolu řepky

Výborný start ozimým obilninám umožní známý herbicid Bizon, který je univerzálem pro všechny ozimé obilniny (pšenice, žito, ječmen, triticale) a velmi dobře působí na chundelku metlici a kompletní spektrum jednoletých dvouděložných plevelů, tj. heřmánky a rmeny, svízel, penízek, kokošku, úhorník, violky, rozrazily, hluchavky, ptačinec, chrpu, mák, pohanku, merlíky, lebedy, kakosty, zemědým (časnější fáze), rdesna, mléče a další plevele. K Bizonu je zbytečné přidávat cokoliv proti výdrolu řepky, zvládá ho perfektně. Příjemným bonusem je i nižší cena ošetření. Bizon má jednoduché dávkování 1,0 l/ha a praktické 5 l balení. Ideálním termínem pro ošetření je doba po vzejití obilniny (1.–3. list), kdy jsou vidět kolejové řádky a první plevele jsou již vzešlé.

Přípravek hubí chundelku metlici a dvouděložné plevele reziduálně dlouhodobě přes půdu (až 6 měsíců), ale současně má účinek i přes listy na vzešlé plevele. Chundelka metlice nesmí mít v době aplikace více jak 3 listy. Pokud víte, že na pozemcích se vyskytuje rezistentní populace chundelky, je mnohem výhodnější aplikovat Juventus Plus. Pokud se rozhodnete použít Bizon, je třeba přidat k Bizonu přípravek na bázi chlorotoluronu, např. Lentipur. Optimální je tank-mix Bizonu 0,8 l/ha + Lentipuru (nebo jiného chlorotoluronu) v dávce 1,0–1,5 l/ha, v době 1–3 listů obilniny, tj. stejný termín jako při použití samotného Bizonu. Teploty nad 5 °C a dostatečná půdní vlhkost zrychlují a zvyšují účinek.

V případě potřeby lze Bizon aplikovat společně s Karisem Max nebo Rafanem Max proti přenašečům viróz, dále s kapalnými hnojivy, regulátory růstu, stimulátory atd. Pěstování následných plodin po ozimech ošetřených Bizonem je zcela bez omezení, po sklizni je možné vysévat řepku, obilniny, trávy na semeno a na jaře luskoviny, mák, cukrovku, sóju, slunečnici a další plodiny. Bizon je možno aplikovat v ochranných pásmech II. stupně ochrany povrchových zdrojů vod; na svažitých pozemcích a na pozemcích s drenážemi při dodržení pokynů uvedených na etiketě.

Po ztrátě legendy na výdrol řepky přichází Kantor

Výdrol řepky naprostá většina podzimních herbicidů nezvládá. Řešení je jednoduché, přidat k základnímu herbicidu nějaký levný přípravek s výborným účinkem právě na výdrol řepky. V minulosti tady jeden takový herbicid existoval, bohužel v EU byl již zakázán. Jako velmi vhodná náhrada se jeví Kantor, který přidáváme ke všem podzimním herbicidům do obilí s vyjímkou Bizonu a Juventusu Plus (ti již Kantor mají v sobě zabudovaný). Kantor můžeme přidávat k základním herbicidům ve všech ozimých obilninách. V dávce 0,05 l/ha výborně hubí nejen výdrol řepky, ale pomáhá základnímu partnerovi i v účinku na další plevele (svízel, heřmánky, brukvovité plevele, mák vlčí, výdrol hrachu atd.), nechá se i kombinovat s insekticidy jako je Karis Max a Rafan Max, růstovými regulátory a podobně. Kantor můžeme aplikovat ve všech OP II. st. (povrchové i podzemní), taktéž na svazích.

Z dalších herbicidů Corteva Agriscience se k podzimním aplikacím hodí Corello, hlavně proti rozmáhajícím se sveřepům. K podzimnímu dočištění ozimů od svízele, heřmánků, výdrolu řepky, zemědýmů, kakostů a dalších plevelů je registrován Zypar.

Tab. 1: Účinnost technologie Juventus Plus na vybrané plevele

Plevelný druh

Účinnost

Svízel přítula

+++

Heřmánkovité plevele

+++

Kokoška pastuší tobolka

+++

Penízek rolní

+++

Úhorník mnohodílný

+++

Výdrol řepky1

+++

Mák vlčí 2

+++

Hořčice rolní

+++

Violka rolní a trojbarevná

+++

Rozrazily

+++

Hluchavky

+++

Zemědým lékařský

+++

Kakosty

+++

Ptačinec prostřední

+++

Chrpa modrák

+++

Výdrol slunečnice

+++

Starček obecný

+++

Výdrol hrachu

+++

Pohanka svlačcovitá

+++

Merlíky a lebedy

+++

Laskavce

+++

Rdesna

+++

Jetele, vojtěška, vikev

+++

Mléče

+++

Chundelka metlice3

+++

Jílky

++

+++ účinek nad 95 %, ++ účinek 80–95 %, + účinek nižší než 80 %

1 Spolehlivý účinek i na přerostlé řepky při přípravě

2 Spolehlivý účinek i na výdrol máku setého

3 včetně ALS, PSII a ACCazy rezistentních populací

Nová technologie Juventus Plus zabezpečí výborný účinek na chundelku metlici a všechny jednoleté dvouděložné plevele
Nová technologie
Juventus Plus zabezpečí výborný účinek na chundelku metlici a všechny jednoleté dvouděložné plevele

Související články

Musketeer® plus Nikita®: Nové kompletní odplevelení kukuřice

13. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Plevele Zobrazeno 73x

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 106x

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 143x

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 374x

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

07. 05. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka, Nufarm Plevele Zobrazeno 257x

Další články v kategorii Plevele

detail