Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Precizní zemědělství s Leading Farmers

16. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 867x

Na semináři uspořádaném v Choťovicích u Kolína byly představeny základy přesného zemědělství. Konference se vedle domácích odborníků a zástupců praxe zúčastnili také zahraniční hosté ze Švýcarska a ze Slovenska.

Proseeds

Současný rozvoj tohoto odvětví brzdí rozhodnutí odboru dotací MZe, které původně avizovanou podporu titulu precizní zemědělství pro letošní rok ruší. Její obnovení se ale připravuje na rok příští, kdy by měly být dotační parametry nastaveny lépe.

Variabilní hnojení

Variabilní dávkování dusíku odstartovali on-line N-senzory, které byly na náš trh uvedeny v roce 1995. Ty snímají odražené paprsky úzkých spektrálních pásů v oblasti červeného světla a světla blízkého infračervenému (NIR), jehož zdrojem jsou LED zábleskové hlavice umístěné na střeše traktoru. Světlo odražené od porostu je snímáno ve pruzích vlevo a vpravo od dráhy pojezdu a průběžně přepočítáváno na aplikační dávku hnojiva.

Mineralizace v jednotlivých částech pozemku s pěstovanou plodinou se liší, variabilní hnojení pomáhá tyto rozdíly díky rozboru stavu chlorofylu v listech rostlin vyrovnávat. Oproti uniformnímu hnojení můžeme přizpůsobením dávky N celkovou spotřebu hnojiv snížit, využíváme přitom výnosový potenciál pozemku dle předchozích výnosových map. Nejlepším řešením je kombinace výnosových map a aktuálních snímků porostů.

Pro zjištění stavu porostu je možno využít N-senzor od společnosti Yara, nesený na kabině traktoru. Ten vyhodnocuje během jízdy stroje v reálném čase stav porostu a tomu přizpůsobuje dávku aplikovaného N. Poprvé se mohli s nesenou verzí N-senzorů setkat zemědělci v praxi v roce 2000, po 6 letech byla vybavena vlastním světlem pro využití systému v noci. Další milník nastává v roce 2016, kdy se zlepšila možnost výkonu senzorů. Pro stanovení množství hnojiva se nově využívají vlnové délky 760 a 730 µm, které nejlépe ze všech postihují stav v rostlině. Přínosy jsou značné: od zvýšení výnosu, přes omezení ztrát N, lepší vyrovnanost porostu až po snazší sklizeň.

Odezvy z praxe

Vlastní zkušenosti s využitím moderních technologií při hnojení N prezentoval přítomným Ing. Josef Čejka ze ZD Dolní Újezd, kde se těmito systémy dlouhodobě zabývají a spolu s okolními pěstiteli je v praxi ověřují. Pro získání informací o stavu jednotlivých pozemků využívají satelitní snímky a jejich rozbory v GIS. To proto, aby byla každému z nich věnována odpovídající pozornost a péče. Při zakládání porostů máku, řepky nebo kukuřice využívají pomocné plodiny, které spolehlivě sníží nebezpečí eroze a zároveň na sebe naváží, a později zpřístupní, živiny.

Pro variabilní aplikaci N hnojiv je využíváno několik systémů, které různým způsobem vyhodnocují údaje o porostech. Při stanovení aplikačních dávek jsou nejvyšší dávky hnojiva aplikovány do středních porostů, naopak u silných porostů jsou snižovány, aby nedocházelo k přehnojování. Stejně tak postupujeme i v méně kvalitních zónách porostu, kde je dávka rovněž minimalizována. To z toho důvodu, aby nedocházelo k proplavování dusíku z oblastí, kde rostliny nedokáží dodané živiny využít. Při aplikaci přípravků se používá pásková aplikace, která může uspořit i více než 60 % dávky. Při zonální aplikaci herbicidů pomocí kamer přímo na postřikovači došlo k úspoře 75–95 %.

Kombinece satelitů a dronů

Nový způsob variabilní aplikace přípravků a hnojiv pomocí snímků z dronů a satelitů představuje systém CultiWise pocházející ze Slovenska. U nás ho zemědělcům nabízí společnost Leading Farmers CZ, pořadatel této konference.

Základním požadavkem na precizní zemědělství je, aby se podařilo dosáhnout zisku vyššího, než jsou vynaložené prostředky. Pro zabezpečení tohoto cíle je ale třeba mít k dispozici odpovídající podporu, která umožní využít systém naplno. Různé způsoby snímkování přináší různé možnosti rozboru variability pozemků, nepřesnější variantou je využití dronů. Jejich nasazení však není nutné pro všechny aplikace. Data z dronů mají rozlišení 1 000× vyšší než satelitní snímky a mohou tak snadno zaměřit plevelné rostliny na pozemku. Navíc jsou data ukládána ve formátech, které jsou použitelné při žádostech o dotace na precizní zemědělství. Systém je kompatibilní se všemi u nás rozšířenými typy mechanizačních prostředků, další novinky jsou do něj průběžně přidávány.

Jaká hnojiva jsou potřeba?

Využití různých druhů hnojiv pro variabilní hnojení shrnul Ing. Pavel Janík ze společnosti YARA Agri Czech Republic s.r.o. Pro tento způsob výživy jsou vhodná hnojiva s rychle přístupným dusíkem, nikoliv močovina. Při časné aplikaci je totiž značně ovlivněna rychlost přeměny N na formu přístupnou při nízkých teplotách, kdy ke vstřebávání N rostlinou může docházet až 6 týdnů. Jednotlivé termíny je třeba správně načasovat podle aktuálního průběhu počasí, protože v posledních létech se v průběhu ledna vyskytují vcelku často periody nízkých teplot, díky kterým dochází k omezenému příjmu živin. Během období rychlého příjmu N při sloupkování a prodlužovacím růstu je příjem N okolo 5 kg/ha/den, což je třeba vždy pokrýt správnou zásobou živin v půdě.

Přesné postřikovače ARA

Velké úspory aplikovaných přípravků prezentovala ve svém vystoupení Olga Chervoniuk ze švýcarské společnosti ecoRobotix SA, která představila ultra přesný postřikovač Ecorobotix ARA. Na počátku jeho vývoje stála myšlenka využít pro regulaci plevelů umělou inteligenci, v praxi byl postřikovač poprvé nasazen v roce 2020. Přesná aplikace přímo na plevele umožnuje jejich efektivní a ekologickou likvidaci. Postřikovač má záběr 6 metrů, je rozdělen na 3 jednotky a za jízdy pracuje s rozlišením 6 cm při rychlosti 7 km/hod. Pomocí něj lze aplikovat nejrůznější postřiky i hnojiva a podle potřeby cílit na plevele nebo kulturní rostliny. Pro pohon je třeba využít traktor s předním a zadním závěsem o výkonu min. 110 kW. Vpředu je umístěna nádrž s postřikovou kapalinou. Vzadu za traktorem jsou umístěny 3 boxy ve kterých je vpředu RGB 3D kamera, která snímá porost a v zadní části jsou s odstupem 4 cm rozmístěný trysky, které jsou spínány dle průběžného vyhodnocování obrazu. Aplikovat je možné nejen selektivní, ale i totální herbicidy. V případě jejich nasazení je vytvořena ochranná vzdálenost tak, aby nedošlo k zasažení kulturní plodiny. Při cílení insekticidů a fungicidů na kulturní rostliny je navíc omezeno neužitečné ošetření půdy. Ultra přesný postřikovač Ecorobotix ARA je možné použít v mnoha polních plodinách a zelenině, popř. na loukách proti šťovíkům. Jeho možnosti využití se ale budou dále navyšovat.

Navigační displeje pro polní roboty

Systémy přesné navigace Trimble představil Ing. Patrik Vítek. Na trh byly uvedeny nové navigační displeje GFX-1060 a GFX-1260 s rychlejšími procesory a větší vnitřní pamětí, které nahrazují předchozí modely. Pro přesnější navigaci bude možné použít nově vstupy ze dvou antén, které mohou být umístěny přímo na závěsném nářadí. Pro nově zakoupené displeje nabízí v letošním roce společnost Trimble aktivaci přesnosti ± 2,5 cm. Při navigaci lze využít mapových podkladů pro hranice pozemků a automatický systém přenosu dat zajistí jejich snadný převod mezi různými stroji, které jsou vybaveny navigačními jednotkami Trimble.

Přesné postřikovače ARA prezentovala Olga Chervoniuk z ecoRobotix SA
Přesné postřikovače ARA prezentovala Olga Chervoniuk z ecoRobotix SA

Související články

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 593x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 526x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 422x

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 427x

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

28. 09. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 380x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail