BASF
BASF
BASF

AGRA

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Herbicidy Cougar® Forte, Bacara® Trio, Cadou® a Sekator® OD jsou opět zařazeny do tradiční podzimní akce pro cenové zvýhodnění herbicidní ochrany obilnin. Tyto praxí osvědčené přípravky naplňují požadavky pro úspěšnou ochranu obilnin proti širokému spektru trav a dvouděložných plevelů.

Proseeds

Bacara® Trio - rychle proti plevelům

Kombinovaný komplexní herbicid Bacara® Trio má kontaktní a dlouhodobou reziduální půdní účinností. Jeho tři účinné látky se vzájemně doplňují v účinnosti proti klíčícím, vzcházejícím i vzešlým plevelům v časných vývojových fázích. Synergie obsažených účinných látek s odlišnými mechanizmy působení nabízí rychlé a spolehlivé řešení velmi širokého spektra plevelů, do něhož patří chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec prostřední, výdrol řepky, výdrol svazenky, svízel přítula, chrpa polní, brukvovité a heřmánkovité plevele, rožec rolní, mák vlčí, kopretina osenní, pryskyřník rolní, úhorník mnohodílný a mnoho dalších plevelů. Účinkuje také proti violkám, rozrazilům, hluchavkám, kakostům, zemědýmu lékařskému, pomněnce rolní a dalším problémovým plevelům. Také lze použít proti výdrolům ALS tolerantních plodin, včetně řepky. Herbicid Bacara® Trio je určen pro podzimní časně postemergentní aplikaci v dávce 0,6 l/ha. Ozimé obilniny - pšenici, ječmen, žito a tritikale, je možné ošetřovat od vzejití do fáze 4. listu obilniny. Optimální termín je v době, kdy plevele vzchází nebo jsou krátce po vzejití. Přípravek není vyloučen z použití v OP II. st.podzemní vody. Nemá rovněž omezení ve vzdálenosti od oblastí používaných zranitelnými skupinami obyvatel.

Cougar® Forte bez omezení

Praxí prověřený herbicid Cougar® Forte zůstává v nabídce. Jeho použití při preemergentní a časně postemergentní aplikaci v dávce 0,5 l/ha je bez omezení i na svazích. Registrace herbicidu Sekator® OD je také pro podzimní použití ve všech ozimých obilninách v dávce 0,1–0,15 l/ha. V této dávce lze aplikovat samostatně od 2. listu obilniny jako cílené nebo opravné ošetření. V praxi jsou výhodnější jeho kombinace s dalšími herbicidy v případě přerostlých plevelů, zejména svízele přítuly nebo výdrolu řepky, v dávce 0,05–0,1 l/ha.

Cadou® proti problémovým travám

Reziduální půdní herbicid Cadou® na bázi účinné látky flufenacet je určen pro preemergentní a časně postemergentní použití v obilninách v dávce 0,24–0,5 l/ha s ohledem na termín aplikace, cílové spektrum trav a půdní podmínky. Herbicid Cadou® je velmi flexibilní pro samostatné použití nebo pro tvorbu výhodných kombinací zejména s herbicidy proti dvouděložným plevelům. V kombinaci s komplexními „chundelkovými“ herbicidy rozšiřuje jejich účinnost o psárku polní, mrvku myší ocásek a další trávy. Osvědčený je tank-mix 0,2 l/ha Cadou® + 0,5 l/ha Cougar® Forte. Plná dávka herbicidu Cadou® potlačuje sveřepy.

AKCE podzim 2023

Pro letošní podzimní sezónu sledujte nabídku cenového zvýhodnění formou balíčků. Slevy jsou kalkulovány na základě doporučených cen společnosti Bayer pro konečného spotřebitele platných od 1. 7. 2023. Bližší informace na cropscience.bayer.cz nebo u regionálních zástupců společnosti Bayer.

AKCE podzim 2023

Cenově zvýhodněný balíček

sleva oproti samotnému nákupu

Bacara® Trio MAXIPack (80 l)

5,4 %

Cougar® Forte MAXIPack (80 l)

6,0 %

Cougar® Forte + Cadou® Pack (80 + 40 l)

5,7 %

Cougar® Forte + Decis® Forte Pack (80 + 10 l)

8,4 %

Sekator® OD MAXIPack (12 l)

6,5 %

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 285x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 423x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Triclo - méně práce, více účinku

05. 09. 2023 Ing. Jiří Frait; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 199x

Další články v kategorii Plevele

detail