BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Jak nejlépe odplevelit ozimé obilniny po dlouhém podzimu?

07. 03. 2023 Ing. Josef Cvingraf; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 842x

Minulý podzim byl poměrně příznivý k většímu využití podzimních přípravků pro odplevelení ozimých obilnin. Přesto stále velká část ploch čeká na jarní aplikaci herbicidu Orcane nebo Huricane na pozemcích chundelkou a dvouděložnými pleveli. Tam, kde chundelka neroste, zůstává prostor pro nejrozšířenější přípravky v tomto segmentu Mustang 4×4, Mustang Forte a Zypar. Většinu z výše jmenovaných přípravků nabízí možnost použití i na pozemcích v OP II. st. podzemních nebo povrchových vod i na svazích, takže každý pěstitel má možnost vybrat si nejvhodnější variantu dle svých podmínek.

Varistar

Odplevelení ozimé pšenice, žita a triticale

Naprosto nejspolehlivějším způsobem odplevelení ozimé pšenice, žita, či triticale od chundelky metlice a prakticky kompletního spektra dvouděložných plevelů je aplikace širokospektrálního herbicidu Orcane. Ten vyhubí spolehlivě chundelku metlici a vzešlý oves hluchýdostatečně potlačí i sveřepy do začátku odnožování (případně je možno na velké sveřepy přidat Corello 100 g/ha) a vyhubí téměř kompletní spektrum dvouděložných plevelů. Orcane je možno aplikovat na jaře hned jak plevele obnoví vegetační růst až do 2. kolénka ošetřované obilniny. Pro maximalizaci účinku je nutné Orcane aplikovat společně se smáčedlem Šaman v dávce 0,4 l/ha, které je stále dodáváno za poloviční cenu.

Aplikace Huricane po zavedení herbicidu Orcane

Širokospektrální herbicid Orcane v účinku na naprostou většinu plevelů předčí prověřený herbicid Huricane a to ještě za nižší cenu. Hlavní výhody Orcane oproti Huricane:

  • Orcane neobsahuje aminopyralid a proto po jeho aplikaci lze v řepce použít dnes nejvýhodnější herbicidní přípravek Metazamix,
  • Orcane v TM se smáčedlem Šaman spolehlivě hubí i kakosty, zemědým, hluchavky, mák vlčí, kde je účinek Huricane především při přerůstání těchto plevelů slabší,
  • Orcane obsahuje více pyroxsulamu, a tím zajišťuje jistější účinek proti trávovitým plevelům včetně sveřepů a pýru, které výrazně potlačuje,
  • oba je možné použít v OP II. st. podzemních a povrchových vod i na svazích,
  • Naopak Huricane má lepší účinek na pcháč oset, proto jej doporučujeme především do podniků, které nepěstují ozimou řepku a mají na pozemcích vyšší výskyt pcháče osetu.
  • Huricane i Orcane je možno použít v pšenici, žitu a tritikale.

Spolehlivé odplevelením ozimé pšenice, žita a tritikale od chundelky metlice a dvouděložných plevelů zajistí aplikace herbicidu Orcane v dávce 50 g/ha společně se smáčedlem Šaman (0,4 l/ha)
Spolehlivé odplevelením ozimé pšenice, žita a tritikale od chundelky metlice a dvouděložných plevelů zajistí aplikace herbicidu Orcane v dávce 50 g/ha společně se smáčedlem Šaman (0,4 l/ha)

Jak odplevelit obilniny od dvouděložných plevelů?

Nejširší spektrum účinku a nejvýhodnější poměr cena:účinek vykazuje nyní ve všech obilninách mimo ovsa aplikace Technologie Mustang 4×4. Lepší přípravek na dvouděložné plevele v obilninách v současnosti nekoupíte. Jedinou nevýhodou je jeho vyloučení z OP II. st. podzemních i povrchových vod.

Technologie Mustang 4×4 je v současnosti nejúčinnější odplevelení kompletního spektra i přerostlých dvouděložných plevelů ve všech ozimých a jarních obilninách

Technologie Mustang 4×4 je v současnosti nejúčinnější odplevelení kompletního spektra i přerostlých dvouděložných plevelů ve všech ozimých a jarních obilninách

Druhým nejúčinnějším přípravkem pro ošetření všech ozimých i jarních obilnin proti plevelům je Mustang Forte. Oproti Mustangu 4×4 je ho možné použít v OP II. st. povrchových vod.

Pokud hledáte univerzální a na dvouděložné plevele stále velmi účinný herbicid, zvolte širokospektrální herbicid Zypar, který je proti Mustangu Forte slabší v účinku především na violky a pcháče. Naopak je díky nové účinné látce arylex je účinnější na zemědým, kakosty a máky. Ale hlavně Zypar byl sestaven tak, aby vedle velmi širokospektrálního účinku neměl téměř žádná omezení, a lze ho aplikovat v OP II. st. podzemních i povrchových vod, na svazích, již od podzimu přes časné jaro až do BBCH 45, tedy naduření listové pochvy. Druhý přípravek s takto volným použitím, širokým aplikačním oknem a minimem omezení na českém trhu nenajdete.

Jak hubit dvouděložné plevele ve všech obilninách?

Pokud máme ozimé nebo jarní obilniny zaplevelené pouze dvouděložnými plevely, je nejvhodnějším řešením u všech ozimých i jarních obilnin aplikace Technologie Mustang 4×4. V současnosti není v ČR přípravek, který by měl srovnatelný účinek s Technologií Mustang 4×4. Ta hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů, slabší je pouze na přerůstající rozrazily. Technologie není registrována v ovsu setém a ten doporučujeme ošetřit samotným Mustangem Forte.

Nadále je možno ve všech ozimých i jarních obilninách aplikovat Mustang Forte. Oproti Technologii Mustang 4×4 má slabší v účinek na hluchavky a zemědýmy, ale je lepší na violky a pcháč oset.

Související články

Lilek černý v bramborách

28. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Ing. Petr Pozděna Plevele Zobrazeno 470x

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

18. 12. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Igor Děkanovský Plevele Zobrazeno 535x

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 327x

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 383x

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 616x

Další články v kategorii Plevele

detail