BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nové herbicidy do sóji a hrachu

25. 04. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 1469x

V posledních letech narůstají osevní plochy sóji a hrachu. Plochy sóji se nám z roku na rok dokonce zdvojnásobily. Množství povolených herbicidů je však do těchto plodin poměrně malé, a proto pro letošní rok společnost Certis Belchim přichází s rozšířením registrace přípravku Proman a Chanon do sóji a přípravku Lentagran do hrachu.

Limagrain

Proman

Herbicid Proman je používaný již několik let do brambor, od letošního roku je registrován i do sóji a připravuje rozšíření do slunečnice. Obsahuje účinnou látku metobromuron, patřící do skupiny substituovaných močovin (HRAC C2). Je to vlastně poslední zachovaná látka z této skupiny používaná do brambor či právě do sóji a slunečnice. Má tak velký význam v rámci antirezistentní strategie. Proman účinkuje na široké spektrum dvouděložných a jednoděložných plevelů. Aplikuje se preemergentně do 3 dnů po zasetí. Do sóji doporučujeme dávku 2,0 l/ha, na těžších půdách je možné zvýšit dávku na 2,5 l/ha. V těchto dávkách je velmi bezpečný pro vzcházející porosty sóji, ale pro zvýšení účinnosti doporučujeme přidání partnera, a to právě další nově registrovaný přípravek Chanon v dávce 1,5 l/ha nebo přípravky s účinnou látkou dimethenamid-P nebo pethoxamid.

Chanon

Obsahuje osvědčenou účinnou látku aclonifen patřící do skupiny PPO inhibitorů. Pro letošní rok byla jeho registrace rozšířena do slunečnice, fazolu, bobu, cizrny, hrachu a sóji. Přípravek v těchto plodinách aplikujeme preemergentně. Příjem účinné látky vzcházejícími plevely je převážně kořeny. Na plevelech se po aplikaci projevují chlorózy, dochází k retardaci růstu a následnému usychání.

Do sóji doporučujeme aplikovat Chanon v dávce 1,5 l/ha v kombinaci s přípravkem Proman 2,0 l/ha. Chanon v této kombinaci zesiluje účinek na laskavce, merlíky, svízel a ježatku. V hrachu doporučujeme kombinaci s přípravky obsahujícími clomazone nebo S-metolachlor.

Lentagran

Tento přípravek obsahuje účinnou látku pyridate používanou doposud hlavně v máku a zelenině. Nově dochází k rozšíření registrace na postemergentní použití do hrachu a mrkve. Lentagran je kontaktní herbicid s velmi rychlým účinkem, přijímaným listy plevelů. Účinkuje proti širokému spektru dvouděložných plevelů jako je merlík, lebedy, laskavce, hluchavky atd. Optimální termín pro aplikaci je v době, kdy má hrách 2–4 listy a plevele jsou malé. Pro úspěšnou a bezpečnou aplikaci Lentagranu v hrachu je potřeba dodržet několik zásad. Je potřeba aplikovat na suchý porost s dostatečně vyvinutou voskovou vrstvou hrachu, ideálně by nemělo pršet 3 dny před aplikací. Protože každé deště voskovou vrstvu naruší a je pak potřeba počkat na její obnovu. Dále je potřeba dodržet aplikační dávku max. 0,5 kg/ha, neaplikovat na vlhký porost, při teplotách nad 25 °C nebo naopak pod 10 °C.

Lentagran nemá omezení pro pásma ochrany povrchových ani pozemních vod, hodí se proto na herbicidní ošetření hrachu na těchto pozemcích. Nebo později jako oprava po selhání preemergentního herbicidního ošetření, které by ale vždy mělo být provedeno jako základ. Lentagran je totiž jednou z mála možností, jak herbicidně ošetřovat hrách posteemergentně.

Související články

Musketeer® plus Nikita®: Nové kompletní odplevelení kukuřice

13. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Plevele Zobrazeno 72x

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 106x

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 143x

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 374x

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

07. 05. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka, Nufarm Plevele Zobrazeno 257x

Další články v kategorii Plevele

detail